De groenste wijk van Leiden

Ofschoon het herfst is, zijn nog lang niet alle blaadjes van de bomen gewaaid. Door regen hangen nu soms takken over wandel- of fietspaden. Het verzoek is of iedereen rondom de eigen woning wil zien of er hinder kan zijn door overhangend groen en om dat vervolgens even te snoeien.
Dit verzoek is afkomstig van 'wijkbeheer' van de gemeente, nadat een inwoner hierover aan de bel had getrokken.

Een korte inspectie door de wijk leert dat er niet veel sprake kan zijn van hinder. Op sommige plekken wordt de doorgang inderdaad wat nauw. Hier moet een evenwicht worden gevonden tussen bereikbaarheid en gezellig groen.
Op de Broekweg, het fietspad van de Merenwijk naar het station, beperken op sommige plekken uitgegroeide takken wel de doorgang. Dit geldt vooral op drukke momenten, als er verkeer van en naar beide richtingen is. Dus werk aan de winkel voor 'Beheer' van de gemeente!
Wie hierover met de gemeente wil bellen, kan via telefoonnummer 14071 vragen naar 'Handhaving', of probeer 'Wijkbeheer' via 071 5167861 of 0654661288.

doorgang


groene tunnelbroekweg