De groenste wijk van Leiden

molensRood omrand is de huidige Merenwijk; de rode lijn geeft de spoorlijn aan.De naam 'Kopermolen' voor het winkelcentrum, plus nog enkele 'molens' voor de woonstraten daar omheen, zijn niet zomaar bedacht, maar hebben wortels in de historie. Het gebied van de Merenwijk telde ooit vier molens, allemaal bedoeld om het laaggelegen land droog te malen. Tijdens een informatieve wandeling op zaterdagavond 3 september wordt veel meer verteld over het drassige verleden van de Broek- en de Simontjespolder (en dus van de Merenwijk) én de molens die daar stonden.

Merenwijker Wim Zalm is 'in de historie gedoken' van de Broek- en de Simontjespolder. Daarbij bleek dat er in het gebied waar nu de Merenwijk ligt, ooit minstens vier molens op windkracht de polders hebben staan droog te malen. De enige daarvan overgebleven molen is de huidige Broekmolen – ook al is die na een brand helemaal nieuw opgebouwd.

Op basis van alle opgedane kennis heeft Zalm een route uitgestippeld door de wijk langs diverse punten waar molens hebben gestaan of het water werd ingelaten of uitgeslagen. Die route wandelen plus toelichting horen duurt ongeveer een uur. Op zaterdag 3 september loopt Wim Zalm die route. De start is om 19 uur bij de Broekdijkmolen en meelopen en luisteren is gratis.
De Broekmolen is die avond vanaf 18 uur open, tot aan middernacht.