De groenste wijk van Leiden

Vanaf dinsdag 25 februari is de gemeente bezig met het knotten van wilgen op de Broekweg. Het werk begint in het noorden, bij het Joppepad. De inschatting is dat het knotten over de hele Broekweg een week zal duren. Delen van het fietspad kunnen voor de werkzaamheden worden afgezet, maar het zal wel altijd mogelijk zijn om naar het station te rijden.

Het knotten is nodig omdat het fietspad anders 'dichtgroeit'. Toch zullen niet alle bomen worden gesnoeid om te voorkomen dat het zo'n kale boel wordt. Vanaf nu worden de bomen om en om gesnoeid, en het jaar daarop de andere.