De groenste wijk van Leiden

kopermolen huiskamerDe vernieuwing van winkelcentrum De Kopermolen én het openbare gebied daaromheen verloopt volgens een traag proces. Maar gestaag is er voortgang. De gemeenteraad stelt misschien nog dit jaar voor dat gebied een 'kaderbesluit openbare ruimte' vast, ofwel een plan in ruwe hoofdlijnen. Voor de wijkvereniging is dat reden om twee werkgroepen nieuw leven in te blazen. Het gaat om de werkgroepen Groen en Openbare Ruimte. Vandaar nu de oproep: doe mee!

Voor beide werkgroepen is er inmiddels een 'trekker', ofwel iemand die de kar trekt. Het is goed als er enkele mensen vanuit diverse buurten en wijken uit de Merenwijk meedenken en -doen. Zo kunnen alle belangen en visies tot hun recht komen.
Er zijn nog geen datums voor bijeenkomsten van de werkgroepen vastgesteld, maar wel kunnen nieuwe deelnemers aan de werkgroepen zich alvast melden via mailadres info@wv-merenwijk.nl/.

Op maandag 7 december is er wel een brede bijeenkomst, georganiseerd door de gemeente Leiden. Aanwezig zullen zijn bouwer Van der Vorm Vastgoed, winkeliersvereniging Kopermolen, VvE (bewoners) Watermolen en de wijkvereniging. Tijd, plaats en ook agenda van deze bijeenkomst staan nog niet helemaal vast. Zodra er meer bekend is, komt dat uiteraard op deze website te staan.

Ter informatie en om het geheugen op te frissen: lees of download het verslag van de 'volksraadpleging' in de Merenwijk, in 2018.