De groenste wijk van Leiden

De sfeerloze Kopermolen kan vooral verbeteren door meer winkels voor niet-dagelijkse aankopen en meer of betere horeca, terwijl de openbare ruimte meer groen kan gebruiken en bankjes of zitplekken. Dat komt naar voren uit de enquête die de gemeente Leiden heeft laten houden in de Merenwijk. Wat nieuwbouw betreft: iets minder dan 30% vindt dat er wel bijgebouwd mag of moet worden, maar dan liefst bovenop de winkels – van bijna niemand (ruim 8%) mag dat in het wijkpark.

stickerplakkenParticipatietraject

Helemaal compleet zijn de resultaten van de enquête en andere vormen van raadpleging nog niet. Een tip van de sluier werd opgelicht door Gijsje Jacobs, die namens de gemeente het 'participatie-traject' in de Merenwijk uitvoert. Zij deed dat op een bijeenkomst voor leden van de zes werkgroepjes die de wijkvereniging Merenwijk heeft geformeerd plus overige geïnteresseerde wijkbewoners. In de downloadbare bijlage bij dit artikel zijn de resultaten weergegeven.

1700 reacties

Naast de enquête hield de gemeente straatinterviews nabij het winkelcentrum en was er op 8 oktober een intensieve meedenksessie met 'stickers plakken' (zie afbeelding). Alles bij elkaar zijn er 1700 reacties verzameld. Die reactie bevatten niet alleen antwoorden op meerkeuzevragen, maar ook op open vragen. Een zorgvuldige verwerking van die antwoorden vergt nog wat tijd. In november zal Gijsje Jacobs dit afronden. Op basis daarvan maakt zij een concept 'gebiedspaspoort', wat hetzelfde is als een 'nota van uitgangspunten'.

Vervolgbijeenkomst 18 december

De gemeente Leiden (college van b&w) wil nog in december zijn standpunt geven over deze zaak en doet dat in de vorm van een officiële 'nota van uitgangspunten'. De zes werkgroepen van de wijkvereniging komen op dinsdag 18 december weer gezamenlijk bijeen om elkaar te informeren, de stand van zaken door te nemen en zich te beraden op vervolgstappen. Het gaat om deze zes werkgroepen:
• Hart van de wijk
• Winkels en voorzieningen
• Wonen en leven
• Groen, duurzaamheid
• Bereikbaarheid
• ZZP'ers
Wie graag meedenkt in een van deze groepen, kan zich alsnog melden via info@merenwijk.nl