De groenste wijk van Leiden

De gemeente Leiden is nog steeds bezig met het verwerken van de opmerkingen van Merenwijkers op het 'gebiedspaspoort' dat in december in concept werd gepresenteerd. Maar 'op korte termijn' zal het college van burgemeester en wethouders (b&w) antwoorden op alle vragen en een nieuwe versie van het gebiedspaspoort aanbieden een de gemeenteraad. Dit laat wethouder Fleur Spijker per brief van 15 april weten aan Wijkvereniging Merenwijk.

De brief van wethouder Spijkers is deels een antwoord op een vrij pittige brief die de wijkvereniging op 6 maart stuurde (lees hier). In die brief schreef de wijkvereniging, kort samengevat: "Hallo Fleur, komt er nog wat van? Of praat je alleen verder met bouwers en anderen?" De wijkvereniging benadrukte ook dat het niet alleen moest gaan om het winkelcentrum, maar om het hele 'hart van de wijk', dus inclusief bijvoorbeeld het park, de kinderboerderij en de instellingen rond het Valkenpleintje, zoals Op Eigen Wieken.

Op deze laatste opmerking gaat Spijker niet in. Zij schrijft wel: "Als de gemeenteraad een besluit heeft genomen over het gebiedspaspoort, dient dit document als uitgangspunt voor de verdere ontwikkelingen in het Hart van de Merenwijk." Lees hieronder de hele brief van wethouder Fleur Spijker.

brief spijker15apr19brief spijker15apr19 2