De groenste wijk van Leiden

uitgangspuntenkaartHet nieuwe hart van de Merenwijk wordt gezellig, met meer groen en meer zitplekken. Er komen circa 150 woningen bij, maar er wordt niet gebouwd in het wijkpark. Er mag één woontoren bij komen, net zo hoog als de toren die er nu staat. Bovenop het winkelcentrum komen een of twee extra bouwlagen, maar middenop tot wel acht etages. Auto's moeten uit het zicht, liefst ondergronds. Dit schrijft de gemeente Leiden in zijn 'gebiedspaspoort' voor de Merenwijk. Nu mogen de Merenwijkers reageren, waarna de gemeente de plannen kan aanpassen.

In deze eerste versie van het gebiedspaspoort zijn de resultaten verwerkt van de enquetes die zijn gehouden in de Merenwijk en andere vormen van het raadplegen van bewoners. Deze volksraadpleging kwam na de storm van protest tegen een eerder plan om een of meer heel hoge woontorens te bouwen bij de Kopermolen en in het wijkpark. Bekijk of download ook het verslag van dit proces (pdf, 25 pagina's).

Niet alleen het winkelcentrum

Nu kijkt de gemeente wat breder: niet alleen het winkelcentrum behoeft opgeknapt, maar het hele gebied daar omheen. Kortom: het hele hart van de Merenwijk. Het wijkpark hoort er echt bij, net als de kinderboerderij, de weekmarkt, wijkcentrum Op Eigen Wieken en de woonbuurten er direct omheen. Ook de taal is aangepast: in plaats van een 'participatietraject' is nu sprake van 'denk-en-doe-mee'.

Ambities en uitgangspunten

In het gebiedspaspoort formuleert de gemeente nu 'ambities' en 'uitgangspunten'.

In de ambites staat in algemene bewoordingen wat de gemeente wil, terwijl dat in de uitgangspunten verder is uitgewerkt met enkele duidelijke voorbeelden. Het gaat dus om uitgangspunten die zullen gelden voor de ontwikkelingen van concrete bouwplannen. De gemeente maakt geen bouwplannen, dat wordt overgelaten aan projectonwikkelaars.

De gemeente formuleert ambities en uitgangspunten voor vijf thema's: kloppend hart, winkels en voorzieningen, openbare ruimte, groen en duurzaam, en wonen.

1. Kloppend hart

Voor het 'kloppend hart' geldt onder meer: "Sfeer en gezelligheid moeten een essentieel onderdeel worden van een levendig hart van de Merenwijk." Er hoort ruimte te komen voor ontmoeting, waarbij gekeken wordt naar een koppeling met horeca en voorzieningen. De weekmarkt blijft, en die wordt versterkt als ontmoetingsplek.

2. Winkels en voorzieningen

De ambitie is om het winkelaanbod op peil te houden. De weekmarkt scoort heel goed en moet dus blijven. Erkend wordt dat er behoefte is aan meer niet-dagelijkse winkels en wat luxere horeca, maar in de uitgangspunten komt dit amper terug. Sfeer en gezelligheid zijn belangrijk, evenals duidelijke ingangen en verbindingen met de omgeving. De voorzieningen moeten behouden blijven en kunnen misschien worden uitgebreid met werk- en/of studeerplekken. Nieuwbouw mag komen op een klein parkeerterreintje bij de Papiermolen, links van de Hema. Boven Chineees restaurant Panda kan een extra bouwlaag komen, maar dit gebied zou vooral bestemd zijn voor openbare voorzieningen.

3. Wonen

"Er worden geen woningen in het park gebouw", meldt het gebiedspaspoort. Er komen maximaal circa 150 woningen, "mits voldoende parkeerplaatsen kunnen worden toegevoegd". De ambitie spreekt van "een extra hoogte-accent als de Torenmolen (18 bouwlagen)", en in de uitgangspunten staat: "Op 1 plek wordt hoogbouw tot 18 bouwlagen toegestaan." Bij alle nieuwbouw wordt rekening gehouden met zon, wind en uitzicht. Gedacht wordt aan 30% sociale woningen, 40% middeldure huur- en koopwoningen en 30% luxere woningen. Er wordt veel gebouwd voor 1- en 2-persoons huishoudens, vooral jongeren of ouderen.

4. Openbare ruimte

De openbare ruimte is gediend met meer of betere mogelijkheden voor ontmoeting: plekjes om te zitten, eventueel met een speelplek voor kinderen. Het parkeren van auto's zou ondergronds moeten of achter groene hagen. Meer ruimte is nodig voor fietsenstallingen. Behulpzaam voor een goede sfeer zijn meer groen en een schoen omgeving, dus meer afvalbakken.

5. Groen en duurzaamheid - zonder gas

"Aansluiting op aardgas is in dit project niet gewenst", staat er in de uitgangspunten. Wel gewenst is om iets te kunnen doen tegen wateroverlast, maar ook tegen droogte en hittestress. Daar helpen bomen en ander groen goed tegen. Bij nieuwbouw wordt een 'groen dak' verplicht. Nieuwe woningen moeten in opzet zodanig zijn dat ze eventueel makkelijk zijn samen te voegen terwijl materialen zoveel mogelijk hergebruikt moeten kunnen worden.
En dan nog iets: "Het wijkpark blijft in zijn geheel behouden." De randen ervan kunnen nog beter, met bijvoorbeeld beplanting voor een betere biodiversiteit.

Hoe nu verder?

Vanaf nu kan iedereen een digitale versie van het gebeidspaspoort bekijken op leiden.nl/kopermolen. Op die website is het mogelijk een reactie te geven tot en met 7 januari. Vanaf dinsdag 18 december is een papieren versie van het gebiedspaspoort in te zien in de bibliotheek, bij wijkcentrum Op Eigen Wieken en in de winkel Warmpjes (Kopermolen 27). Ook dat kan tot en met maandag 7 januari.

Op maandag 17 december van 18:30 tot 21:30 uur zijn er in wijkcentrum Op Eigen Wieken ook medewerkers van de gemeente aanwezig om een toelichting te geven, vragen te beantwoorden en reacties aan te horen.

Op dinsdag 18 december om 20:00 uur buigt de Werkgroep Kopermolen van de Wijkvereniging Merenwijk zich over het gebiedspaspoort. Het gaat dan om een gezamenlijke bijeenkomst van vijf subwerkgroepen die binnen de wijkvereniging actief bezig zijn met dit onderwerp. Dat zijn de werkgroepen:

  • Hart van de wijk
  • Winkels en voorzieningen
  • Wonen en leven
  • Groen, duurzaamheid
  • Bereikbaarheid

Wie nog graag wil meedoen aan de beraadslagingen, kan zich op dinsdag 18 december melden.