De groenste wijk van Leiden

Uit het (voorlopige) gebiedspaspoort blijkt dat de gemeente goed geluisterd heeft naar de bezwaren die Merenwijkers hebben tegen hoogbouw en bouwen in het groen. Dat vindt de wijkvereniging Merenwijk, zo bleek op 18 december tijdens een bijeenkomst van de verschillende werkgroepen die zich bezighouden met de ontwikkeling van een nieuw 'hart voor de Merenwijk'.
Update: bekijk of download het verslag van deze bijeenkomst (pdf 290 kB).

Te klein gebied

Een groot bezwaar is wel dat het 'plangebied' nu te strak begrensd is: alleen het winkelcentrum met de parkeerplaatsen er omheen plus de Papiermolen. Beter is als ook de Ketelmeerlaan en het parkeerterrein voor de apotheker erbij worden betrokken, evenals wijkcentrum Op Eigen Wieken, het wijkpark en de kinderboerderij. Nog beter zou zijn om een koppeling te maken met verbetering van de Slaaghwijk.

3D-weergave met hoogtes

In het gebiedspaspoort is nu een plattegrond beschikbaar waarop de uitgangspunten voor het beleid zijn uitgewerkt. Maar om alles goed te kunnen beoordelen is er behoefte aan een 3D-weergave, waarbij dus ook de hoogte van nieuwbouw is te zien. Dan wordt duidelijker hoe de schaduwen vallen en of er niet te veel valwinden kunnen ontstaan. Verbazing is er over het feit dat er nu kennelijk wel bovenop het winkelcentrum gebouwd kan worden terwijl dat eerder niet mogelijk leek.

Vooral commerciële activiteiten

Vooralsnog lijkt er vooral aandacht voor commerciële activiteiten, dus de winkels; ruimte voor anderssoortige activiteiten lijkt er niet te zijn. Hierbij te denken aan ociaal-culturele zaken als de bibliotheek, de kerk, werkruimte voor zzp'ers.
Een punt van zorg is ook of er voldoende parkeergelegenheid blijft of komt, zeker als er wonigen bij komen. De werkgroep openbare ruimte en verkeer vraagt zich af of de bevoorrading van de winkels niet op een andere manier kan.

Genoeg geld beschikbaar?

Tijdens de bijeenkomst van 18 december liet Gijsje Jabobs weten dat de gemeente Leiden een budget beschikbaar heeft voor het nu vastgestelde (krappe) plangebied Merenwijk-centrum. Voor wensen die geheel of gedeeltelijk buiten dit plangebied vallen, moeten dus andere financiële bronnen worden gevonden.