De groenste wijk van Leiden

Van der Vorm vastgoed geeft een nieuwsbrief uit over de voortgang van het project "herontwikkeling de Kopermolen". In deze versie, nr 3 van maart 2018, nieuws over het aanbieden van de plannen aan het nieuwe college van B&W in de komenden maanden en een inkijkje in de overleggen met onder andere de wijkvereniging Merenwijk. Ook is er het eerste nieuws over de interne verbouwing van de zaagtand (zie ook https://www.winkelcentrumdekopermolen.nl/nieuws/item/373-verbouwing-kopermolen-start-16-april ).

Nieuwsbrief nr 3 , 2018

U kunt de komende nieuwsbrief zelf ontvangen per e-mail. Geef uw adres door op https://denieuwekopermolen.nl/

Rol wijkvereniging Merenwijk

De wijkvereniging heeft zitting in de zogenaamde overleggroep (soms projectgroep genoemd), waar de schetsen van plannen regelmatig worden besproken. De wijkvereniging geeft bij dat overleg feedback op die schetsen, gebaseerd op de vele meningen van inwoners. Wij brengen daarbij een breed pakket aan wensen en ideëen in. Ook benadrukken we continue dat een open communicatie en serieus omgaan met de mening van alle inwoners van de Merenwijk van groot belang is voor de toekomst van de Kopermolen. Hoewel de naam het doet vermoeden, heeft deze overleg- cq projectgroep geen beslissingsbevoegdheid. Die ligt bij de stuurgroep en gemeentelijke politiek.