De groenste wijk van Leiden

info4sept2018Heel wat vragen hebben Merenwijkers nog over de verbouw van de Kopermolen en vooral over het bijbouwen van woningen en de hele inrichting van het hart van de wijk. Dat bleek op de bijeenkomst die de wijkvereniging belegde op dinsdagavond 4 september. Niet alle wijkbewoners waren bereikt met een uitnodiging, toch waren er circa honderd personen aanwezig.

Vragen verzamelen

De vragen konden soms al beantwoord worden, maar het doel van de avond was vooral het verzamelen van vragen (zie onderaan dit artikel).

Die vragen zullen voornamelijk worden voorgelegd aan de gemeente Leiden. De gemeente immers heeft de regie over het 'participatie-traject'. De vragen, en de antwoorden daarop, dienen als input voor de uitgangspunten die zullen gelden voor de vernieuwing van de Kopermolen en het omringende gebied.

Samenwerken

'Hoe groot wordt dat plangebied precies', zo luidde een van de vragen, 'en kan de plek van de af te breken brandweerkazerne daarbij worden betrokken?' En als de gemeente een enquete gaat houden, worden dan wel de juiste vragen gesteld? En de verschillende werk- en actiegroepjes in de wijk, gaan die elkaar dwars zitten of op een of andere manier samenwerken?

Regie bij de gemeente

gijsjejacobsDe regie over het participatie-traject, ofwel het luisteren naar de wensen van de bewoners, ligt bij de gemeente, benadrukte verenigingsvoorzitter Akke Timmermans, die de loop van het participatieproces samenvatte (zie bijlage, pdf). De regie zal in de praktijk vooral komen van Gijsje Jabobs, de nieuwe omgevingsmanager van de gemeente. Zij werkte eerder onder mee voor de gemeente Capelle aan den IJssel, en wel aan het project rond winkelcentrum De Koperwiek.

Genoteerde vragen

De vragen die tijdens deze bijeenkomst werden gesteld en zijn genoteerd, zijn de volgende:

Wat is de status van de intentie-overeenkomst, en in hoeverre zijn er al vaste afspraken gemaakt?
Wat is het plangebied?
Verkeer Ketelmeerlaan?
Taak en bevoegdheden werkgroepen?
Hoe en welke vragen worden gesteld bij enquetes?
Waarom eigenlijk extra woningen bij de Kopermolen?
Ledenadministratie wijkvereniging niet compleet?
Informatiebord in de Kopermolen gebruiken?
Onderzoek luchtkwaliteit?
Hoe worden de ondernemers bij het participatieproces betrokken?
Communicatie tussen bewoners en werkgroepen?
Informatie en documenten beschikbaar voor bewoners?
Onderzoek winkelgedrag en wensen merenwijkers?
Maandelijkse update status van het participatieproces?
Hoe kan de Kopermolen tot een geheel gemaakt worden?
Winkelcentrum of boodschappencentrum?
Is het mogelijk de omgeving van de Kopermolen op te knappen en woningen  toe te voegen zonder vdVorm? En is daar geld voor beschikbaar?
Veel verschillende werkgroepjes of een grote?