De groenste wijk van Leiden

gebiedspaspoort2 kleinEén van de ideeën voor vernieuwing van winkelcentrum de Kopermolen en het opvrolijken van het 'hart van de wijk' is een openbaar toegankelijke, niet-commerciële ontmoetingsruimte. Een idee was om die ontmoetingsruimte te laten aansluiten op het park. Dat lijkt leuk en logisch. Maar een nadeel is dat die dan slecht bereikbaar is voor bijvoorbeeld trouwerijen of begrafenissen. Dit bezwaar werd geuit tijdens een tussentijds overleg tussen de gemeente Leiden en de werkgroep Centrum/Kopermolen van de wijkvereniging op 12 november 2019.

Overleggroep

Tijdens deze bijeenkomst werden de verschillende partijen onderling bijgepraat. Dat onderling bijpraten zal wat meer structuur krijgen. Daarom wordt nog dit jaar een 'Overleggroep' nieuw leven ingeblazen. Daarbij moet worden afgesproken wie er, liefst namens de gehele Merenwijk, in die overleggroep komen en wat de taken van die groep zullen zijn. Pas in het eerste kwartaal van 2020 zal die overleggroep werkelijk actief worden.

Vele belangen

Het ontwikkelen van concrete plannen voor de verbouwing van de Kopermolen blijkt vrij traag te verlopen. Dat komt omdat er rekening moet worden gehouden met veel verschillende belangen. Het gaat om winkeliers, publiek, bouwer Van der Vorm, huidige en nieuwe bewoners, de gemeente én enkele niet-commerciële instellingen zoals de bibliotheek, de kerk, Radius. De vaker genoemde openbare ontmoetingsruimte blijkt een lastig punt: waar kan die komen, wie gaan die gebruiken en wie gaat het betalen?

Algemene ledenvergadering

Belangrijker nog dan die ontmoetingsruimte zijn de vernieuwing van het winkelcentrum en vooral het bijbouwen van nieuwe woningen. Onontkoombaar lijkt dat er 'in de hoogte gebouwd' gaat worden. Daar zijn niet alle huidige bewoners blij mee. Op maandag 27 januari 2020 is er een algemene ledenvergadering van de wijkvereniging. Het is de bedoeling dat wethouder Fleur Spijker dan wat zal vertellen over de voortgang van het proces 'vernieuwing Kopermolen en ontwikkeling hart van de wijk'

Er zijn nu twee kleine 'ontmoetingsruimtes' in de Kopermolen: de gratis 'huiskamer', waar verder niks is (en die niet altijd open is), en de koffiecorner van de bakker, waar wel veel te krijgen, maar consumptie verplicht is. Vergaderen kan alleen in de Regenboog of boven in de bieb.

tijstermanhuiskamer