De groenste wijk van Leiden

gebiedspaspoort 2Een afbeelding uit het 'gebiedspaspoort' voor de Kopermolen van circa drie jaar geleden.De Wijkvereniging Merenwijk heeft bij de gemeente Leiden gepleit voor meer seniorenwoningen in de nabijheid van de Kopermolen, althans in het 'hart van de wijk'. Dat gebeurde tijdens een gesprek waar de wijkvereniging om vroeg, om een te peilen hoe het staat met de vorderingen rond de vernieuwing van de Kopermolen. De Leidse wethouders zijn het met de wijkvereniging eens dat bouwer Van der Vorm wat moet opschieten met zijn plannen en vooral de communicatie daarover. De ontwikkeling van een nieuw 'hart van de wijk' verloopt al jarenlang traag.

Op de hoogte houden

Voor bouwer Van der Vorm zou het de bedoeling zijn om in augustus te komen met een voorlopig ontwerp voor vernieuwing van de Kopermolen en de bouw van extra woonruimte. Dat heeft eigenlijk alleen zin als Van der Vorm de gemeente, de wijkvereniging, maar vooral ook de direct omwonenden tussentijds op de hoogte houdt. Althans, dat vinden de wethouders Fleur Spijker en Marleen Damen die onlangs hierover met de wijkvereniging spraken.

Doorstroming

Een gezamenlijk aandachtspunt was huisvesting voor senioren. Zeker niet alleen om deze ouderen goede woonruimte te bieden, maar vooral om doorstroming in de wijk mogelijk te maken. Want nu wonen heel wat senioren alleen of met z'n tweeën in een vrij ruime gezinswoning. De te bouwen woontoren aan de Ketelmeerlaan zal wat dit betreft niet veel helpen, want hier zou het alleen gaan om huur, globaal gelijk verdeeld over eenvoudig, luxe en middenkwaliteit.

Ontmoeten

Wijkvereniging en wehouders spraken tevens over de huisvesting van een gezondheidscentrum en over ontmoetingsplekken in het hart van de wijk. Vooral 's winters is er nu geen plek om elkaar vrijblijvend te ontmoeten. Als suggestie werd genoemd een theehuis zoals het bestaande Theehuis Noord. Een idee is ook speeltoestellen voor kinderen én fitness- of speeltoestellen voor ouderen, al dan niet in combinatie met 'hufter-proof' zitplekken.