De groenste wijk van Leiden

kopermolen overzichtDe gmeente Leiden vraagt in de Merenwijk rond wat bewoners willen met de Kopermolen en het omringende gebied, dus met het 'hart van de wijk'. Dat doet de gemeente op drie manieren:
1. straatinterviews
2. een enquete
3. een bijeenkomst.

De straatinterviews zijn op 5 en 11 oktober, dus met toevallig aanwezigen.
De enquete kan iedereen online invullen, of bij de bieb, Op Eigen Wieken en winkel Warmpjes.
De bijeenkomst is op maandag 8 oktober in Regenboog, van 16 - 20 uur.

Meer informatie over deze activiteiten staat op de Kopermolenpagina van de website van de gemeente.

De vragen uit de enquete

Dit zijn de tien vragen uit de enquete:

1. (Het 'Hart van de Merenwijk' wordt op een luchtfoto aangegeven, als het winkelcentrum plus woonblokken).
Wat vindt u nu van dit gebied? Geef per onderwerp een cijfer (1=slecht, 4=zeer goed)

 2. Hoe wordt dit gebied een echt, aantrekkelijk hart van de Merenwijk? Noem maximaal 3 dingen die u belangrijk vindt.

3. Heeft u wensen voor de voorzieningen in het hart van de Merenwijk? Kies er maximaal 3.

4. Zou u het leuk vinden als er voor u een ontmoetingsplek komt in het hart van de Merenwijk?

5. Als we de straten, stoepen, het groen en de pleinen in het hart van de Merenwijk willen verbeteren, wat vindt u dan belangrijk? Kies maximaal drie dingen. (kies uit tien)

6. Toelichting: We willen het hart van de Merenwijk versterken en het woningaanbod voor ouderen en jongeren in de wijk verbeteren. Bovendien is het voor veel mensen prettig om dichtbij voorzieningen en het wijkpark te wonen. Daarom vindt de gemeente het belangrijk om in de omgeving van De Kopermolen woningen toe te voegen. De komende tijd onderzoeken we hoeveel woningen er kunnen worden toegevoegd en waar ze kunnen komen.
Vraag: Vindt u het ook belangrijk dat er woningen aan het hart van de wijk worden toegevoegd?

 7. Zou u (of een familielid) in het hart van de Merenwijk, dichtbij winkels en voorzieningen, willen komen wonen? (kies uit acht)

8. Als er woningen in het hart van de Merenwijk worden toegevoegd, welke locatie vindt u dan het meest geschikt (zie afbeelding)? Meerdere antwoorden mogelijk

9. De gemeente wil het hart van de wijk duurzamer maken. Welke dingen vindt u belangrijk? Meerdere antwoorden mogelijk. (kies uit elf)

10. Winkelcentrum De Kopermolen grenst aan het wijkpark, zie bovenstaande foto's. Bent u tevreden over deze parkrand (het gebied bij het Molenaarspad)?