De groenste wijk van Leiden

gebiedspaspoort2 kleinHet gebiedspaspoort voor de herontwikkeling van De Kopermolen en omgeving is weer een stapje verder. De opmerkingen van Merenwijkers op de conceptversie zijn verwerk door het college van burgemeester en wethouders, zodat dit college nu een nieuwe versie heeft vastgesteld. Daar zal de gemeenteraad nog een beslissing over nemen. Ergens in juni komt er in de Merenwijk een 'inloopbijeenkomst' waarop de gemeente haar visie komt toelichten.

Er wijziging in het nieuwe gebiedspaspoort is dat het 'plangebied' nu is uitgebreid met een deel van de Ketelmeerlaan en de parkeerplaatsen aan weerszijden van deze straat. Daarnaast is een van de woningbouwopties komen te vervallen, op de hoek Tuinbank / Ketelmeerlaan. Op de afbeelding zijn alle wijzigingen met roze aangegeven – klik op de afbeelding voor een grotere, leesbare versie.

Wethouder Fleur Spijker (Duurzame Verstedelijking) zegt in een persbericht: ”Het gebiedspaspoort is na de reactieperiode weer aangepast. We hebben een aantal wensen uit de wijk overgenomen. Ik ben van mening dat het paspoort zoals het er nu ligt, de belangen van de Merenwijkers goed weerspiegelt. Zo gaan we de komende tijd bijvoorbeeld de mogelijkheid onderzoeken om het dak te gebruiken, bijvoorbeeld met groen, zonnepanelen of tiny houses. Dit spreekt mij erg aan.”

Dit herziene paspoort is hier te downloaden (hele grote pdf, bijna 15 MB).
De werkgroep Kopermolen/centrumgebied van de wijkvereniging Merenwijk kwam begin juni bijeen om zich een mening te vormen over de nieuwe versie van het gebiedspaspoort. Lees hier hun reactie.

De gemeente Leiden is nog steeds bezig met het verwerken van de opmerkingen van Merenwijkers op het 'gebiedspaspoort' dat in december in concept werd gepresenteerd. Maar 'op korte termijn' zal het college van burgemeester en wethouders (b&w) antwoorden op alle vragen en een nieuwe versie van het gebiedspaspoort aanbieden een de gemeenteraad. Dit laat wethouder Fleur Spijker per brief van 15 april weten aan Wijkvereniging Merenwijk.

De brief van wethouder Spijkers is deels een antwoord op een vrij pittige brief die de wijkvereniging op 6 maart stuurde (lees hier). In die brief schreef de wijkvereniging, kort samengevat: "Hallo Fleur, komt er nog wat van? Of praat je alleen verder met bouwers en anderen?" De wijkvereniging benadrukte ook dat het niet alleen moest gaan om het winkelcentrum, maar om het hele 'hart van de wijk', dus inclusief bijvoorbeeld het park, de kinderboerderij en de instellingen rond het Valkenpleintje, zoals Op Eigen Wieken.

Op deze laatste opmerking gaat Spijker niet in. Zij schrijft wel: "Als de gemeenteraad een besluit heeft genomen over het gebiedspaspoort, dient dit document als uitgangspunt voor de verdere ontwikkelingen in het Hart van de Merenwijk." Lees hieronder de hele brief van wethouder Fleur Spijker.

brief spijker15apr19brief spijker15apr19 2

FleurSpijker28jan2019In een brief aan wethouder Fleur Spijker zegt de wijkvereniging Merenwijk 'ernstige zorgen' te hebben over het ontbreken van echte inspraak over de ontwikkeling van het centrum van de wijk. Merenwijkers zijn via enquetes wel gehoord over een 'gebiedspaspoort', maar het blijkt dat de gemeente alleen bezig is met de onwikkeling van het winkelcentrum en directe omgeving en dus niet met een breder opgevat vernieuwd centrum van de wijk.

Uit het (voorlopige) gebiedspaspoort blijkt dat de gemeente goed geluisterd heeft naar de bezwaren die Merenwijkers hebben tegen hoogbouw en bouwen in het groen. Dat vindt de wijkvereniging Merenwijk, zo bleek op 18 december tijdens een bijeenkomst van de verschillende werkgroepen die zich bezighouden met de ontwikkeling van een nieuw 'hart voor de Merenwijk'.
Update: bekijk of download het verslag van deze bijeenkomst (pdf 290 kB).

Te klein gebied

Een groot bezwaar is wel dat het 'plangebied' nu te strak begrensd is: alleen het winkelcentrum met de parkeerplaatsen er omheen plus de Papiermolen. Beter is als ook de Ketelmeerlaan en het parkeerterrein voor de apotheker erbij worden betrokken, evenals wijkcentrum Op Eigen Wieken, het wijkpark en de kinderboerderij. Nog beter zou zijn om een koppeling te maken met verbetering van de Slaaghwijk.

3D-weergave met hoogtes

uitgangspuntenkaartHet nieuwe hart van de Merenwijk wordt gezellig, met meer groen en meer zitplekken. Er komen circa 150 woningen bij, maar er wordt niet gebouwd in het wijkpark. Er mag één woontoren bij komen, net zo hoog als de toren die er nu staat. Bovenop het winkelcentrum komen een of twee extra bouwlagen, maar middenop tot wel acht etages. Auto's moeten uit het zicht, liefst ondergronds. Dit schrijft de gemeente Leiden in zijn 'gebiedspaspoort' voor de Merenwijk. Nu mogen de Merenwijkers reageren, waarna de gemeente de plannen kan aanpassen.

De gemeente Leiden heeft vandaag, 13 december, een nieuw gebiedspaspoort voor de Merenwijk gepresenteerd. Daar zit een kaart bij met voorstellen hoe winkelcentrum de Kopermolen en directe omgeving kunnen veranderen: met drie of acht bouwlagen bovenop het winkelcentrum en een woontoren los daarvan. Die kaart is erg klein, en de lettertjes zijn heel dun. In dit artikel zijn delen van die kaart uitvergroot weergegeven. Ook de toelichting (de legenda) is hier beter leesbaar.
Klik telkens op een afbeelding voor een vergrote versie, die opent in een nieuw tabblad van de browser.

1. De legenda (toelichting) (zonder verdere vergroting)

De sfeerloze Kopermolen kan vooral verbeteren door meer winkels voor niet-dagelijkse aankopen en meer of betere horeca, terwijl de openbare ruimte meer groen kan gebruiken en bankjes of zitplekken. Dat komt naar voren uit de enquête die de gemeente Leiden heeft laten houden in de Merenwijk. Wat nieuwbouw betreft: iets minder dan 30% vindt dat er wel bijgebouwd mag of moet worden, maar dan liefst bovenop de winkels – van bijna niemand (ruim 8%) mag dat in het wijkpark.

In het proces rond de vorming van een nieuw centrumgebied voor de Merenwijk is er maandag 22 oktober een belangrijke voortgangsbijeenkomst. De zes deelgroepen die er onder de hoede van de wijkvereniging zijn ontstaan doen dan verslag aan elkaar. Tevens vertelt Gijsje Jacobs meer over de aanpak door de gemeente Leiden en iets over het resultaat van de enquete (die nog tot en met zondag 21 oktober via deze link is in te vullen).

De zes themagroepen gaan met de nieuwe informatie door met hun denk- en overlegwerk en vier weken later wisselen zij weer onderling informatie uit. De zes themagroepen bogen zich over deze onderwerpen:

  • hart van de wijk
  • winkels en voorzieningen
  • wonen en leven
  • groen, duurzaamheid
  • bereikbaarheid
  • zzp'ers

De bijeenkomst is op maandag 22 oktober om 20 uur in buurtcentrum Op Eigen Wieken. Wie ook zou willen meedenken en -werken binnen een van de groepen, kan zich maandag alsnog aansluiten.