De groenste wijk van Leiden

Het hele proces rond de vernieuwing van winkelcentrum De Kopermolen gaat overnieuw. De gemeente gaat alle betrokkenen nog eens raadplegen (een 'participatietraject') en nieuwe uitgangspunten opstellen voor een beter plan. Dit zal pas december 2018 klaar zijn, waarna de gemeenteraad de uitgangspunten (wel of niet) vaststelt. Daarna zal er een nieuw plan worden gemaakt.

Het participatietraject start in september, zo heeft de gemeente laten weten via een brief die op zekere schaal is verspreid in de Merenwijk.

De werkgroep zwerfvuil organiseert weer een schoonmaakactie.
Op zaterdag 9 juni, vanaf 11:00 uur.
Het opruimen van zwerfvuil start om 11 uur in de Regenboogkerk met een kopje koffie/thee of drankje. Er zijn hesjes, vuilprikkers, handschoenen en vuilniszakken en enkele minicontainers.

Het meeste zwerfvuil ligt bij de Kopermolen, de openbare plekken en de grote woongebouwen.  Met onze vrijwilligers gaan we dit weer opruimen.
Wil je meedoen? Meld je dan aan bij Leonie:

Kopermolen VerenigingendagOp de 'Verenigingendag', zaterdag 16 juni, zullen 22 verenigingen zich presenteren in de Kopermolen. Het gaat voornamelijk om sportverenigingen, maar enkele zijn ook actief op het culturele vlak. De verenigingen presenteren zich met een kraam en kunnen daarnaast soms demonstraties geven. Dit evenement duurt van 12 tot 16 uur.

Van der Vorm vastgoed geeft een nieuwsbrief uit over de voortgang van het project "herontwikkeling de Kopermolen". In deze versie, nr 3 van maart 2018, nieuws over het aanbieden van de plannen aan het nieuwe college van B&W in de komenden maanden en een inkijkje in de overleggen met onder andere de wijkvereniging Merenwijk. Ook is er het eerste nieuws over de interne verbouwing van de zaagtand (zie ook https://www.winkelcentrumdekopermolen.nl/nieuws/item/373-verbouwing-kopermolen-start-16-april ).

Nieuwsbrief nr 3 , 2018

U kunt de komende nieuwsbrief zelf ontvangen per e-mail. Geef uw adres door op https://denieuwekopermolen.nl/

Rol wijkvereniging Merenwijk

De wijkvereniging heeft zitting in de zogenaamde overleggroep (soms projectgroep genoemd), waar de schetsen van plannen regelmatig worden besproken. De wijkvereniging geeft bij dat overleg feedback op die schetsen, gebaseerd op de vele meningen van inwoners. Wij brengen daarbij een breed pakket aan wensen en ideëen in. Ook benadrukken we continue dat een open communicatie en serieus omgaan met de mening van alle inwoners van de Merenwijk van groot belang is voor de toekomst van de Kopermolen. Hoewel de naam het doet vermoeden, heeft deze overleg- cq projectgroep geen beslissingsbevoegdheid. Die ligt bij de stuurgroep en gemeentelijke politiek.

woontoren legoZo’n hele hoge woontoren achter de Kopermolen, hoe zou dat er nou uit komen te zien? Enkele wijkbewoners lieten dat op zaterdag 3 maart zien door het te verwachten bouwterrein aan te geven met linten en hekken. De lokale nieuwszender Sleutelstad maakte daar een video met artikeltje van.

Op de foto is een maquette te zien die gemaakt is van lego, op een plattegrond van het winkelcentrum; daar zijn enkele bestaande woonblokken weergegeven, met op dezelfde schaal (in het geel) de woontoren uit de schets van sept 2017.

Actuele info over de ontwikkelingen rond de Kopermolen zijn te vinden bij de website merenwijk.info.

 

De schoonmaakactie in de Merenwijk, op zaterdag 24 september, heeft veel opgeleverd. Vooral veel vuilnis en daarmee een schone omgeving, maar ook enkele goed-bruikbare spullen, waaronder een nog vrij nieuwe fiets.
De omgeving van het winkelcentrum kan weer opgeruimd de herfst in.

Sleutelstad.nl besteedt een aardig bericht aan deze opruimactie.