De groenste wijk van Leiden

bouwplekkenNieuwe woningen bouwen in het centrum van de Merenwijk mag wel, maar dan bij voorkeur bovenop het bestaande winkelcentrum of op de parkeerplaatsen, maar zeker niet richting wijkpark. Deze opvatting leeft sterk in de wijk, zo bleek op de inloopbijeenkomst die de gemeente Leiden op maandag 8 oktober verzorgde in De Regenboog. Circa 160 mensen kwamen hun mening geven door het plakken van gekleurde stickers op grote informatievellen.

Leuker, veiliger, duurzamer

Deze opvatting over bouwen zal geen verrassing zijn voor wie zijn oor de afgelopen weken te luisteren legde of enkele websites en sociale media raadpleegde. Maar er leven nog veel meer ideeën, zo bleek uit het 'stickers plakken'. Ideeën om het winkelcentrum en het hele hart van de Merenwijk leuker, veiliger of duurzamer te maken.

kopermolen overzichtDe gmeente Leiden vraagt in de Merenwijk rond wat bewoners willen met de Kopermolen en het omringende gebied, dus met het 'hart van de wijk'. Dat doet de gemeente op drie manieren:
1. straatinterviews
2. een enquete
3. een bijeenkomst.

De straatinterviews zijn op 5 en 11 oktober, dus met toevallig aanwezigen.
De enquete kan iedereen online invullen, of bij de bieb, Op Eigen Wieken en winkel Warmpjes.
De bijeenkomst is op maandag 8 oktober in Regenboog, van 16 - 20 uur.

Meer informatie over deze activiteiten staat op de Kopermolenpagina van de website van de gemeente.

De vragen uit de enquete

Dit zijn de tien vragen uit de enquete:

merenwijkvrouw geelWinkelcentrum de Kopermolen en het hele centrum van de Merenwijk behoeven verbetering. Namens de gemeente Leiden voert Gijsje Jacobs de regie over het proces om van Merenwijkers te vernemen wat zij vinden en willen. Via de gemeentelijke nieuwsbrief (hier aan te vragen) vraagt zij nu om haar foto's te sturen over de Kopermolen en omgeving. Dus wie foto's heeft die tonen hoe mooi of lelijk de Kopermolen en omgeving zijn, hoe fijn of vervelend het daar is, hoe (on)veilig, hoe bijzonder of wat dan ook, kan die mailen naar .

info4sept2018Heel wat vragen hebben Merenwijkers nog over de verbouw van de Kopermolen en vooral over het bijbouwen van woningen en de hele inrichting van het hart van de wijk. Dat bleek op de bijeenkomst die de wijkvereniging belegde op dinsdagavond 4 september. Niet alle wijkbewoners waren bereikt met een uitnodiging, toch waren er circa honderd personen aanwezig.

Vragen verzamelen

De vragen konden soms al beantwoord worden, maar het doel van de avond was vooral het verzamelen van vragen (zie onderaan dit artikel).

Het proces rond de herontwikkeling van de Kopermolen (nieuwbouw en 'hart van de wijk') gaat helemaal opnieuw, zo heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. Het bestuur van Wijkvereniging Merenwijk wil alle leden en belangstellenden op de hoogte stellen van de ontwikkelingen en vragen hierover beantwoorden voor zover mogelijk. Tegelijk nodigen we iedereen uit actief te worden binnen dit nieuwe, nog te starten participatieproces.

Daarom is er een wijkbijeenkomst op:
dinsdagavond 4 september 2018 in De Regenboog, Watermolen 1, 2317 ST Leiden.

Programma:
19:30 uur, Inloop met koffie en thee
20:00 uur, Aanvang bijeenkomst
-    Opening
-    Toelichting participatieproces; verantwoordelijkheid en regie ligt bij de gemeente
-    Vragen stellen en suggesties geven
-    Uitnodiging om actief te worden in het participatieproces
-    Wie heeft zin om de werkgroep te versterken met zijn of haar kennis op dit gebied?
21:30 uur, Sluiting bijeenkomst

Akke Timmermans, voorzitter van de wijkvereniging, licht hieronder de stand van zaken toe.

Het hele proces rond de vernieuwing van winkelcentrum De Kopermolen gaat overnieuw. De gemeente gaat alle betrokkenen nog eens raadplegen (een 'participatietraject') en nieuwe uitgangspunten opstellen voor een beter plan. Dit zal pas december 2018 klaar zijn, waarna de gemeenteraad de uitgangspunten (wel of niet) vaststelt. Daarna zal er een nieuw plan worden gemaakt.

Het participatietraject start in september, zo heeft de gemeente laten weten via een brief die op zekere schaal is verspreid in de Merenwijk.

De werkgroep zwerfvuil organiseert weer een schoonmaakactie.
Op zaterdag 9 juni, vanaf 11:00 uur.
Het opruimen van zwerfvuil start om 11 uur in de Regenboogkerk met een kopje koffie/thee of drankje. Er zijn hesjes, vuilprikkers, handschoenen en vuilniszakken en enkele minicontainers.

Het meeste zwerfvuil ligt bij de Kopermolen, de openbare plekken en de grote woongebouwen.  Met onze vrijwilligers gaan we dit weer opruimen.
Wil je meedoen? Meld je dan aan bij Leonie:

Kopermolen VerenigingendagOp de 'Verenigingendag', zaterdag 16 juni, zullen 22 verenigingen zich presenteren in de Kopermolen. Het gaat voornamelijk om sportverenigingen, maar enkele zijn ook actief op het culturele vlak. De verenigingen presenteren zich met een kraam en kunnen daarnaast soms demonstraties geven. Dit evenement duurt van 12 tot 16 uur.