De groenste wijk van Leiden

bus arriva merenwijkWijkvereniging Merenwijk verzorgt een informatieve bijeenkomst over diverse vormen van vervoer in en rondom de wijk. Dat gebeurt op woensdagavond 28 september in Pop-in (dat tot voor kort het pop-up museum heette, de winkel waar eerder jarenlang de Etos zat). De werkgroep Vervoer van de wijkvereniging verzorgt deze bijeenkomst, die uit drie onderwerpen zal bestaan.

ferry 2022Het is weer mogelijk om een wandeling 'rondom het golfterrein' uit te breiden met een uitstapje naar het eiland Koudenhoorn in Warmond. Net als vorig jaar maakt een pont de oversteek over de Groote Sloot. Deze veerdienst werkt alleen op vrijdag, zaterdag en zondag vanaf nu tot eind september, tussen 10 en 18 uur. Er zijn veel wijzigingen ten opzichte van vorig jaar: de pont is een stuk groter, er kunnen fietsen mee en het kost nu 2 euro per keer.

Ondanks dat de pont dit jaar een stuk groter is, zal die varen op elektriciteit die is opgewekt met de eigen zonnepanelen op het dak. Of dat altijd voldoende energie oplevert, zal moeten blijken. De pont is leuk voor Merenwijkers, maar het is en blijft vooral een experiment. Onderzocht wordt of de pont uiteindelijk helemaal 'autonoom' kan varen, dus zonder bediening. Het bedrijf Future Mobility Network, dat hier achter zit, heeft grootste plannen voor allerlei vormen van modern vervoer.

Nieuw is dit jaar ook dat de pont telefonisch is op te roepen als die 'aan de andere kant' van de sloot ligt.
Op woensdag 13 juli zal deze nieuwe pont 'officieel' in gebruik worden genomen, waarbij diverse hotemetoten aanwezig zullen zijn.

Ouders van leerlingen op de basisscholen aan de Zwartemeerlaan gaan samen zorgen voor een veiliger omgeving tijdens het in- en uitgaan van de scholen. Omdat de onveiligheid vooral ontstond door de auto's van ouders die hun kind brengen en halen, is het eerste doel: minder auto's. En dus: meer lopen. Deze activiteit wordt krachtig ondersteund door Voetgangersbeweging Nederland (die vooral wordt bestuurd door Merenwijkers).

Het 'halen en brengen met de auto' nam in de tijd gestaag toe. Omdat dit de onrust en onveiligheid verder vergrootte, besloten nóg meer ouders hun kind met de auto te brengen, wat de situatie alleen maar verergerde.

geluidsschermplaatsEen geluidsscherm van 1 m hoog komt tussen de weg en de ventweg (waar de blauwe auto rijdt).Langs de Willem de Zwijgerlaan wordt de komende anderhalve week wat graafwerk verricht. Dit is ter voorbereiding van de bouw van geluidsschermen. Met het graven wil men onderzoeken hoe stevig de ondergrond is en waar eventueel kabels en leidingen liggen. De werkzaamheden gebeuren op 12, 19, 22 en 23 april.

Bij het graafwerk worden mogelijk wat struiken gesnoeid of gerooid. Dit groen zal worden teruggezet na het bouwen van de geluidsschermen. De bouw van de geluidsschermen start volgens plan in het eerste kwartaal van 2022. Die schermen zijn vooral nodig omdat de Willem de Zwijgerlaan onderdeel uitmaakt van de Leidse Ring Noord.

kruispunt werkstartOp maandag 23 november is gestart met de reconstructie van de kruising Broekweg-Veluwemeerlaan.Er lijkt veel verkeerd te lopen rond de aanpassing van de kruising van fiets/voetpad Broekweg met de rondweg, die ter plekke Veluwemeerlaan heet. In een ultime poging om de plannen te wijzigen is Wijkvereniging Merenwijk mede-ondertekenaar van een brief die op donderdag 19 november is gestuurd aan wethouder Ashley North, maar inmiddels is het werk aan de weg op maandag 23 november begonnen.

De wijziging van de kruising van fietspad Broekweg met de rondweg (Veluwemeerlaan) start op maandag 23 november. Die klus gaat vier weken duren, mede omdat er wel altijd over één weghelft doorgang moet zijn voor bussen en hulpverleners, en daarmee ook voor gewone auto's. Voor fietsers is er geen blijvende doorgang; zij worden omgeleid door de wijk, wat zal worden aangegeven met borden.

De kruising wordt zodanig aangepast dat niet langer fietsers voorrang hebben, maar auto's. Dit is naar verwachting veiliger, omdat het overeenkomt met wat mensen verwachten. De Wijkvereniging Merenwijk bepleitte overigens een ander soort aanpassing: laat fietsers en wandelaars voorrang houden en maak voor auto's een knik in de weg om de snelheid af te remmen.

De gemeente Leiden heeft in de woonbuurten in de nabijheid van die kruising een brief verspreid met meer informatie over de werkzaamheden. Daarbij zat ook een plattegrond die bedoeld is om de omleidingsroutes weer te geven. In feite is dit meer een werktekening voor gemeentewerken waarop is aangegeven op welke plekken allemaal waarschuwingsborden moeten komen te staan die de omleiding aangeven. Die plattegrond staat hieronder – klik erop voor een grotere versie.

Broekweg Veluwemeerlaan aanpassing

willemdezwijgerlaan omleidingHet asfalteren van de Willem de Zwijgerlaan gebeurt niet op 22 - 26 oktober, maar op 12 - 15 november en van 23 - 25 november. Reden is dat er in oktober ook wordt gewerkt aan de Stierenbrug in Leiderdorp, en dat zal leiden tot extra verkeer juist over de WdZ-laan. Deze samenloop van werk kon ontstaan omdat de WdZ-laan wordt vernieuwd in opdracht van de gemeente Leiden, terwijl aan de brug wordt gewerkt in opdracht van de provincie Zuid-Holland.

Het stuk Willem de Zwijgerlaan tussen Gooimeerlaan en IJsselmeerlaan wordt nu geasfalteerd vanaf donderdagavond 12 november 20 uur tot zondagochtend 15 november. Op vrijdag 13 november is de weg wel open van 06 uur 's ochtend tot 20 uur 's avonds. Het doorgaande verkeer over de WdZ-laan zal deels worden omgeleid via de Merenwijk (maar dus niet tijdens de markt op vrijdag).

Het stukje Willem de Zwijgerlaan vanaf de IJsselmeerlaan tot en met de Zijlbrug wordt vernieuwd gedurende drie nachten: op maandag 23 november tot en met woensdag 25 november, telkens vanaf 20 uur 's avonds tot 06 uur 's ochtends.

Drie bruggen tussen Leiden en Leiderdorp

De Stierenbrug (of Leiderdorpse brug) vormt de verbinding tussen de Hoge Rijndijk en de Persant Snoepweg. Het is een belangrijke verbinding over water tussen Leiden en Leiderdorp. De twee andere verbindingen zijn de Spanjaardsbrug aan het einde van de Lage Rijkdijk en de Zijlbrug in de Willem de Zwijgerlaan.

Broekweg VeluwemeerHet kruispunt Broekweg-Veluwemeerlaan wordt aangepast, zo heeft de gemeente Leiden laten weten. Reden is dat er de afgelopen jaren te vaak ongelukken en bijna-ongelukken gebeurden. Het nieuwe ontwerp voor het kruispunt is volgens de gemeente tot stand gekomen in overleg met de Wijkvereniging Merenwijk, de Fietsersbond, de Voetgangersbeweging en de politie. Maar dat 'in overleg' geeft een vals beeld, want de wijkvereniging had een ánder voorstel bepleit.

De wijkvereniging stelde voor om terug te gaan naar de situatie zoals die tot in 2014 was: met een slinger in de weg voor het autoverkeer, wat een tempoverlaging en oplettendheid afdwong. Ook in het fiets/voetpad zat een slinger, er was een zebra voor de voetgangers en markeringsstrepen zonder voorrang voor de fietsers.

Wat de gemeente nu wil is voorrang voor auto's op bijna-rechtdoorgaande rijstroken, maar wel met verkeersdrempels om de snelheid af te remmen. De kruisende fietsroute krijgt juist een slinger, zodat het fietspad bijna haaks over de weg gaat; dit geeft beter zich voor iedereen. Voetgangers krijgen pal naast het fietspad een gemarkeerde oversteekplaats (geen zebra), met midden op de weg, tussen beide rijstroken in, een rustpunt. De nu bestaande zebra wordt verplaatst naar de dichtbij geleden bushaltes.

kruising broekweg veluwemeerDe nieuw aan te leggen situatie.

veluwemeerlaanZo is het nu.