De groenste wijk van Leiden

[Update 24 juli] De afsluiting van het fietspad bij het oude postkantoor gaat in op dinsdag 18 augustus. Omleidingsroutes zullen worden aangegeven. Daarbij wordt niet gekozen voor de meest logische (korte) omleiding via de andere zijde van de Schipholweg – men wil die route ontzien. De bouwer spreekt over omleidingsroutes via de Maredijkbuurt en het centrum.
Echter, voor wie naar het station wil, is een andere voordehandliggende route via de Boerhaavelaan.
Meer informatie over dit project is ook te vinden op de speciale website schipholweg130.nl [einde update]

De fietsroute vanuit de Merenwijk naar het station via het Stadspolderpad is vanaf 8 juli deels geblokkeerd. Vanaf dat moment worden voorbereidigen getroffen voor de afbraak van het oude postkantoor. Op die plek zal het fietspad soms zijn afgesloten. Wanneer de echte afbraak begint, is nog niet bekend; het afbreken gaat ongeveer twee maanden duren. Daarna start de nieuwbouw, waardoor het fietspad tot halverwege 2022 zal zijn afgesloten.

Fietsers hoeven door de afsluiten van een deel van de route niet veel om te rijden: dat kan aan de andere kant van de Schipholweg. Dat betekent wel tweemaal een extra stoplicht. Of kies voor de route via de Boerhaavelaan. Meer informatie over dit bouwproject is te vinden op de website van bouwer Boule & van Eesteren. Daar is het ook mogelijk je op te geven voor de ontvangst van een nieuwsbrief over dit project.

Op de plek van het oude postkantoor komt de nieuwe brandweerkazerne plus 140 appartementen. Ofschoon er ter plekke tot 70 meter hoog mag worden gebouwd, telt dit nieuwe appartementencomplex slechts vijf bouwlagen, zodat het circa 15 meter hoog zal zijn.

appartementen schipholweg

LeidschDaglad fietsplankleinDe gemeente Leiden heeft een uitgebreid plan gemaakt voor verbetering van de fietsroutes door de hele stad. Ook voor de Merenwijk zijn er diverse voorstellen voor een verdere verbetering van de verbindingen per fiets, onder meer ook voor de Broekweg. De voorstellen van de gemeente liggen nu ter inzage en zijn te downloaden. Inspraak erop is mogelijk tot 9 juli; dat kan via een kant-en-klaar inspraakformulier.

De basisscholen De Meerpaal en De Tweemaster aan het Broekplein worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De eerste fysieke voorbereidselen daarvoor zijn op donderdag 27 februari. Op die dag wordt er vanuit een vrachtwagen bodemonderzoek gedaan op het terrein. Omwonenden hebben hierover een brief thuis ontvangen, ofschoon dat onderzoek weinig overlast zal geven.

Hoe de nieuwbouw eruit komt te zien is nog niet helemaal duidelijk. De verwachting is dat hier tegen de zomer meer over bekend is. Rond die tijd zullen de omwonenden een uitnodiging krijgen voor een informatiebijeenkomst, aldus mededelingen van de directies van beide scholen.

broekpleinscholen

LeidseRingNoordDe voorgenomen aanleg van de 'Leidse Ring Noord' (over de Willem de Zwijgerlaan) heeft geleid tot grote problemen in de Leiderdorpse politiek. De Lokale Partij Leiderdorp (LPL) wil niet dat er tot 70 km/u mag worden gereden over het Leiderdorpse deel van die ringweg. De LPL heeft daarom het vertrouwen opgezegd in het college van b&w, dat nu geklapt is.

Wijkvereniging Merenwijk is boos op wethouder Asley North over enkele uitspraken die hij deed over de bereikbaarheid van de Merenwijk en de binnenstad. North heeft te weinig oog voor de belangen van de Merenwijkers. Hij heeft, vindt de wijkvereniging, te weinig geluisterd naar de bewoners en vindt op grond van verkeerde argumenten dat herstel van het noordelijke fietspad over de Zijlbrug niet nodig is. Een brief met deze strekking heeft de wijkvereniging gestuurd aan de gemeenteraad en de wethouder, in de hoop dat hen dit op andere gedachten brengt.

Lees ook het gehele bericht van de werkgroep Verkeer en mobiliteit.

kruisingAls we kijken naar de plannen voor de ringweg rond Leiden en vooral de Leidse Ring Noord, vragen we ons af: wat wil de gemeente nou? Ruim baan voor de auto, of toch echt meer ruimte voor de fiets en openbaar vervoer?

Dit ongeveer is de teneur van een brief die de Wijkvereniging Merenwijk heeft gestuurd naar de gemeenteraden van Leiden en Leiderdorp. Met veel aandacht voor herstel van de 'noordelijke' fietsroute over de Zijlbrug.

Bekijk hier de hele brief (pdf).

kruisingKrijgt de Willem de Zwijgerlaan ter hoogte van Huisman 9 rijstroken en ter hoogte van het Kooiplein 8 stroken? Wordt er een sterk verkeer aantrekkende route met snelle doorstroming aangelegd dwars door onze stad? Betekenen de plannen nu echt dat er een verbetering komt voor het gebruik van de auto terwijl het terugbrengen van het fietspad aan de noordzijde, waarop de Merenwijk nog steeds aandringt, geen eens meer wordt genoemd? Moeten we straks vanaf de IJsselmeerlaan met de auto eerst via een parallelweg en via de rotonde bij het Kooiplein rijden om pas daarna op de Willem de Zwijgerlaan in te kunnen voegen richting NS station Leiden Centraal en Oegstgeest? Kortom, moeten de Merenwijkers de tol betalen voor het autoluw maken van de binnenstad?

Dat zijn vragen die spelen naar aanleiding van het nieuwe kaderbesluit Leidse Ring Noord en de ontwerpen voor de Willem de Zwijgerlaan/Oude Spoorbaan zoals deze zijn gepresenteerd op de inloopavond afgelopen maandag 30 september.

Wij vinden dat dit anders kan en anders moet. Geen toename van extra autoverkeer stimuleren, maar juist maatregelen nemen om de groei van het autoverkeer af te remmen. Dan zouden de geplande grote geluidschermen langs de Willem de Zwijgerlaan en Oude Spoorbaan niet nodig zijn. Kortom, wij stellen ons de vraag: “Leidse Ring Noord, snelweg of snel weg”.

Werkgroep Verkeer en Mobiliteit

tekening kruising

kruisingDe aanleg van een nieuwe ongelijkvloerse kruising van de IJsselmeerlaan met de Willen de Zwijgerlaan start waarschijnlijk niet vóór 2023. Dit werk maakt onderdeel uit van de opwaardering van de WdZ-laan tot onderdeel van de Leidse Ringweg Noord. Dat stuk ringweg loopt vanaf de A44/Plesmanlaan, via de Schipholweg, de WdZ-laan en de Zijlbrug tot in de polder voorbij Leiderdorp.

Meer informatie over de inhoud en de planning van de werkzaamheden is te verkrijgen op een inloopbijeekomst op maandag 30 september van 19:30 - 21:30 uur. In tegenstelling tot wat in ons eerdere bericht hierover staat, is die bijeenkomst in de kantine van voetbalvereniging Roodenburg op sportpark Noord. Aanmelden is niet verplicht, wel gewenst, en kan via mailadres .

Aanpassen aan verkeersdrukte

De Leidse Ringweg Noord maakt onderdeel uit van een complete ringweg rondom Leiden – meer informatie hierover in ons eerdere bericht. De plannen voor het noordelijke deel dateren van 2016, maar zijn nu geactualiseerd. Aanpassing bleek noodzakelijk wegens verwachte toegenomen verkeersdrukte. Onder meer de Dellaertweg (onder het gebouw van Achmea door) moest in de plannen worden opgenomen, mede om de nieuw te bouwen brandweerkazerne goed bereikbaar te houden.

Extra kosten