De groenste wijk van Leiden

kruispunt werkstartOp maandag 23 november is gestart met de reconstructie van de kruising Broekweg-Veluwemeerlaan.Er lijkt veel verkeerd te lopen rond de aanpassing van de kruising van fiets/voetpad Broekweg met de rondweg, die ter plekke Veluwemeerlaan heet. In een ultime poging om de plannen te wijzigen is Wijkvereniging Merenwijk mede-ondertekenaar van een brief die op donderdag 19 november is gestuurd aan wethouder Ashley North, maar inmiddels is het werk aan de weg op maandag 23 november begonnen.

Verkeerd geïnformeerd

De brief van 19 november is afkomstig van Voetgangersbeweging Nederland, afdeling Leiden, mede namens de wijkvereniging, het Platform Gehandicapten Leiden en de Fietsersbond afdeling Leiden. De brief wijst er onder meer op dat de wethouder kennelijk verkeerd is geïnformeerd als hij laat weten dat er tot 2014 veertig jaar lang een verkeersonveilige situatie heeft bestaan. In die periode zijn er juist géén ongelukken gebeurt, aldus de gezamenlijke brief, en na de aanpassingen van 2014 juist wel.

Zebrapad

Onvrede bij de briefschrijvers is er ook over de zebra voor voetgangers, die niet meer vlak langs het fietspad blijft, maar enkele tientallen meters verder zal worden aangelegd. Dit zou zijn gedaan op advies van de politie. Ook dat klopt niet, ontdekte Boudewijn Leeuwenburgh, mede-oprichter van de Voetgangersbeweging. De politie had alleen laten weten dat de nieuwe situatie 'handhaafbaar' zou zijn, meer niet.

Ondertussen is op maandag 23 november het werk aan de reconstructie van het kruispunt begonnen. Auto's kunnen er, geregeld door stoplichten, over slechts één rijbaan door, fietsers moeten omrijden via enkele woonerven.