De groenste wijk van Leiden

De skeelerbaan die zal worden aangelegd in de Veerpolder, waar al jarenlang 's winters de ijsbaan ligt, zal slechts beperkt overlast veroorzaken in de nabij gelegen woonbuurten in de Merenwijk. Dat is een gevolg van uitgebreid overleg tussen de Warmondse IJsclub, de gemeente Teylingen en de bewoners van de Karpers en de Forellen. Er zijn afspraken gemaakt over het beperken van de overlast door licht, geluid en parkeren, terwijl de gemeente Leiden hiervoor metingen zal verrichten.

Al in 2016 kwam de IJsclub met een plan voor een skeelerbaan, wat direct op veel weerstand stuitte bij de bewoners van de Karpers en de Forellen. Zij vreesden voor veel overlast. Hierover is veel overleg gevoerd. Uiteindelijk is begin augustus een convenant ondertekend door de drie hoofdpartijen: de gemeente Teylingen, de IJsclub en de Vereniging van Eigenaren in de Karpers en Forellen. Zij werden vertegenwoordigd door achtereenvolgens wethouder Arno van Kempen, Philip van der Post en Louis Eggen.

In het convenant staan afspraken die de overlast voor Leidse omwonenden door gebruikers van de Veerpolder zoveel mogelijk moeten beperken. Het bevat ook afspraken voor een betere communicatie door en tussen partijen. Wethouder Van Kempen: “Deze aanpak is een voorbeeld van goed nabuurschap: naar elkaar luisteren en samen tot oplossingen komen. Zo kunnen wonen en recreëren samengaan. Ik ben blij dat we met Leidse omwonenden via de Vereniging van Eigenaren Karpers en Forellen tot goede afspraken hebben kunnen komen en dat met de aanleg van de skeelerbaan kan worden gestart. Teylingen vindt het belangrijk dat zo veel mogelijk mensen het hele jaar door kunnen sporten en bewegen. Dit past bij een ambitie om een vitale samenleving te zijn." De gemeente zet na de zomer het gesprek voort met alle gebruikers van de Veerpolder.

convenant skeelerbaan