De groenste wijk van Leiden

kruisingKrijgt de Willem de Zwijgerlaan ter hoogte van Huisman 9 rijstroken en ter hoogte van het Kooiplein 8 stroken? Wordt er een sterk verkeer aantrekkende route met snelle doorstroming aangelegd dwars door onze stad? Betekenen de plannen nu echt dat er een verbetering komt voor het gebruik van de auto terwijl het terugbrengen van het fietspad aan de noordzijde, waarop de Merenwijk nog steeds aandringt, geen eens meer wordt genoemd? Moeten we straks vanaf de IJsselmeerlaan met de auto eerst via een parallelweg en via de rotonde bij het Kooiplein rijden om pas daarna op de Willem de Zwijgerlaan in te kunnen voegen richting NS station Leiden Centraal en Oegstgeest? Kortom, moeten de Merenwijkers de tol betalen voor het autoluw maken van de binnenstad?

Dat zijn vragen die spelen naar aanleiding van het nieuwe kaderbesluit Leidse Ring Noord en de ontwerpen voor de Willem de Zwijgerlaan/Oude Spoorbaan zoals deze zijn gepresenteerd op de inloopavond afgelopen maandag 30 september.

Wij vinden dat dit anders kan en anders moet. Geen toename van extra autoverkeer stimuleren, maar juist maatregelen nemen om de groei van het autoverkeer af te remmen. Dan zouden de geplande grote geluidschermen langs de Willem de Zwijgerlaan en Oude Spoorbaan niet nodig zijn. Kortom, wij stellen ons de vraag: “Leidse Ring Noord, snelweg of snel weg”.

Werkgroep Verkeer en Mobiliteit

tekening kruising