De groenste wijk van Leiden

Ouders van leerlingen op de basisscholen aan de Zwartemeerlaan gaan samen zorgen voor een veiliger omgeving tijdens het in- en uitgaan van de scholen. Omdat de onveiligheid vooral ontstond door de auto's van ouders die hun kind brengen en halen, is het eerste doel: minder auto's. En dus: meer lopen. Deze activiteit wordt krachtig ondersteund door Voetgangersbeweging Nederland (die vooral wordt bestuurd door Merenwijkers).

Het 'halen en brengen met de auto' nam in de tijd gestaag toe. Omdat dit de onrust en onveiligheid verder vergrootte, besloten nóg meer ouders hun kind met de auto te brengen, wat de situatie alleen maar verergerde.

Team gevormd

Wijkvereniging Merenwijk en Stichting Voetgangersbeweging willen hier wat aan veranderen en hebben in 2020 contact gezocht met de scholen en de gemeente. Tijdens een online ouderavond is gevraagd of er ouders geïnteresseerd zijn om mee te denken over oplossingen. Hierdoor is er nu een ‘’team’’ ontstaan dat zich samen wil gaan inzetten tegen onveilige verkeerssituaties op de route naar en rondom de school.

Enquete

Deze week zullen ouders van kinderen van de scholen een enquête en begeleidende brief ontvangen. Ook de kinderen van de groepen 7 en 8 zullen een aangepaste enquête ontvangen om daarmee de onveilige punten op de schoolroute te kunnen inventariseren. In de enquête voor ouders wordt ook gevraagd waarom ze hun kinderen liever met de auto brengen en of ze zichzelf zouden willen inzetten voor veiligere verkeerssituaties. De verwachting is dat er voor de zomervakantie een concreet plan van aanpak is!

Oproep


De verkeersveiligheid rond de scholen is ook een zorg van veel omwonenden en van weggebruikers op de rondweg. Opmerkingen hierover of suggesties voor verbeteringen kunnen omwonenden geven via een mail aan ; deze kunnen dan in de verdere uitwerking worden verwerkt. De Wijkvereniging blijft bij het project betrokken.

Lopen: gezond en sociaal

De Voetgangersbeweging stelt zich tot doel om de kwaliteit van looproutes te verbeteren en het lopen en recreatief wandelen een belangrijkere plaats te geven in het mobiliteitsbeleid. Lopen is niet alleen gezond, maar vormt ook de basis voor alle sociale contacten. Een goede loopomgeving biedt ook een aangename leefomgeving voor iedereen, jong en oud, met of zonder beperking. Voor verdere informatie, zie de website van Voetgangersbeweging.nl.