De groenste wijk van Leiden

Broekweg VeluwemeerHet kruispunt Broekweg-Veluwemeerlaan wordt aangepast, zo heeft de gemeente Leiden laten weten. Reden is dat er de afgelopen jaren te vaak ongelukken en bijna-ongelukken gebeurden. Het nieuwe ontwerp voor het kruispunt is volgens de gemeente tot stand gekomen in overleg met de Wijkvereniging Merenwijk, de Fietsersbond, de Voetgangersbeweging en de politie. Maar dat 'in overleg' geeft een vals beeld, want de wijkvereniging had een ánder voorstel bepleit.

De wijkvereniging stelde voor om terug te gaan naar de situatie zoals die tot in 2014 was: met een slinger in de weg voor het autoverkeer, wat een tempoverlaging en oplettendheid afdwong. Ook in het fiets/voetpad zat een slinger, er was een zebra voor de voetgangers en markeringsstrepen zonder voorrang voor de fietsers.

Wat de gemeente nu wil is voorrang voor auto's op bijna-rechtdoorgaande rijstroken, maar wel met verkeersdrempels om de snelheid af te remmen. De kruisende fietsroute krijgt juist een slinger, zodat het fietspad bijna haaks over de weg gaat; dit geeft beter zich voor iedereen. Voetgangers krijgen pal naast het fietspad een gemarkeerde oversteekplaats (geen zebra), met midden op de weg, tussen beide rijstroken in, een rustpunt. De nu bestaande zebra wordt verplaatst naar de dichtbij geleden bushaltes.

kruising broekweg veluwemeerDe nieuw aan te leggen situatie.

veluwemeerlaanZo is het nu.