De groenste wijk van Leiden

Aansluitend aan de algemene ledenvergadering van 23 januari was er een bijeenkomst over energie(besparing), geleid door Marc Koenen van ‘Energie in de Merenwijk’. Er werd gesproken over beleid, plannen en ideeën, maar ten slotte waren er ook veel handige tips.

 Paul Dirkse, wethouder van onderwijs, sport en duurzaamheid voor de gemeente Leiden spreekt over de duurzaamheidsdoelen van de gemeente op het gebied van groei, klimaatbestendigheid, mobiliteit, afval en duurzaam ondernemen. Er zijn veel grote projecten in aantocht, zoals stadsverwarming en het verzamelen van restwarmte. Met als doel om zonder gebruik van aardgas te kunnen leven. Naast deze grote projecten kan ook in het klein worden bespaard op energie. Om mensen hiervoor warm te krijgen, zijn er wijkambassadeurs aangesteld. Deze zijn te benaderen met vragen over verduurzamen, over hoe de subsidies aan te vragen zijn en over de verschillende faciliteiten die er voor de financiering zijn. Paul Dirkse hecht er aan om toe te voegen dat niet alleen eigenaren, maar ook huurders maatregelen kunnen nemen om energie te besparen.

Stadsverwarming en zonnepanelen

Er is ruimte voor enkele vragen voor de wethouder.
Johan van Wieringen spreekt zijn ongenoegen erover uit dat de stadswarmte nu aan de bewoners wordt opgelegd.
De wethouder reageert hierop door het doel van de stadswarmte toe te lichten: het moet een reductie van CO2-uitstoot bewerkstelligen.

Een andere vraag is hoe het zit met zonnepanelen op kerken en monumenten.
De welstandsverordening van de gemeente stelt dat er geen zonnepanelen aan muren mogen zijn bevestigd. Deze verordening maakt het nu wel moeilijk om een vergunning voor zonnepanelen te krijgen.

Subsidie

Raymond Loos, vertegenwoordiger van de Omgevingsdienst West-Holland, licht enkele subsidieregelingen kort toe.

- Energiebespaarlening.nl biedt gunstige leningen voor duurzaamheid.
- RVO.nl kan worden geraadpleegd voor een subsidie achteraf. De meeste andere subsidies moeten vooraf.
- Gagoed.nl biedt een ketelcheck.
- Groenedakenleiden is speciaal voor zonnepanelen op daken.
- Erfgoedleiden.nl is voor monumenten.
- Duurzaambouwloket.nl geeft een overzicht van gemeentelijke subsidieregelingen.

Ook huurders en verhuurders kunnen steun aanvragen bij de Omgevingsdienst. Het moet wel vooraf worden aangevraagd, achteraf kan het niet. Toestemming van eigenaar/rechthebbende op de woning is uiteraard vereist.

Thematafels en tips

Deze korte kennismaking met de energiepartners is niet het einde, maar juist het begin van de besparing.
Na afloop waren er thematafels:

  • Stichting EpiCentrum Piëzo (http://www.stichtingpiezo.nl/)
  • De Gamma in de Merenwijk organiseert in februari een workshop over energiebesparing.
  • 'Energie in de Merenwijk' (met name voor bezitters van een koopwoning),
  • EnergiekLeiden over zonne-energie
  • Raymond Loos over subsidies van de gemeente Leiden en het Rijk.