De groenste wijk van Leiden

geen toren"De plannen voor renovatie van winkelcentrum de Kopermolen inclusief extra woningen gaan veranderen." Dat meldt het nieuwe college van b&w (burgemeester en wethouders) van de gemeente Leiden. Op 17 mei bereikten D66, GroenLinks en de PvdA een college-akkoord. Het college heeft als motto 'Samen maken we de stad', met als toevoeging 'werkend aan een groen, sociaal en ondernemend Leiden'.

In een publicatie op hun website noemt het college 15 min of meer concrete voornemens. Een daavan is het veranderen van de huidige plannen voor renovatie van de Kopermolen. "De gemeente treedt hierover snel in overleg met de eigenaren en betrekt de inwoners bij de nieuwe plannen, waarin behoud van groen wordt meegenomen", aldus het college.

Strikt genomen garandeert dit niet dat er geen hoge torens worden gebouwd. Maar vóór de verkiezingen van 21 maart betoonden de drie nieuwe collegepartijen zich een sterk tegenstander van de plannen met hoge torens in het groen.