De groenste wijk van Leiden

In de media wordt veel geschreven over de aanleg van een professionele skeelerbaan ten Noorden van de Merenwijk. Vooral de mening van inwoners van de Merenwijk speelt daarbij een rol, naast een aantal projecten die spelen in de twee grotere gebieden (Veerpolder en Kagerzoom). Graag geven we een overzicht van de huidige stand van zaken.

-bijgewerkt 16 februari 2017-

Veerpolder

De geplande Skeelerbaan ligt formeel in de Veerpolder, waar momenteel een visie ter inzage ligt waarin de functie van dat terrein van industrie naar "Sport en Leisure" wordt omgezet.

https://www.teylingen.nl/Ondernemers/Bouwen_en_vestigen/Bestemmingsplannen/Bestemmingsplannen_Warmond/Concept_gebiedsvisie_Veerpolder

Een ieder kan een een zienswijze ("zijn mening") indienen tot en met 1 maart 2017.

Kagerzoom

Naast de Veerpolder ligt de Kagerzoom. Hierover is de mening van de inwoners van de Merenwijk gevraagd in een enquete (najaar 2016). Daaruit blijkt overduidelijk dat we voor rust, ruimte en natuur in de Kagerzoom gaan. Plannen in de Veerpolder mogen dat doel niet in de weg staan. De wijkvereniging Merenwijk heeft hierover al ingesproken tijdens de raadsvergadering van de gemeente Teylingen op donderdag 26 januari 2017. Deze inspraak is als zienswijze genoteerd door de gemeente Teylingen.

De wijkvereniging heeft een werkgroep Kagerzoom, binnen de werkgroep Groen & Water. Zij houden zich inhoudelijk met de Kagerzoom bezig.

Bezwaar tegen ontbreken omgevingsvergunning

De wijkvereniging Merenwijk vindt het ongelooflijk dat voor het bouwen en gebruiken van een Skeelerbaan op een huidig groen terrein geen omgevingsvergunning nodig is. Zelfs de Warmondse Ijsclub is hier verbaasd over. Een omgevingsvergunning is de manier om goede afspraken te maken en die ook vast te leggen, zodat voor iedereen duidelijk is wat er mogelijk is bij een bepaald gebruik. Zonder die vergunning zijn omwonenden geheel afhankelijk van beloftes en goede wil. Hoewel de wijkvereniging altijd voor goed overleg is, zijn we ook voor heldere harde afspraken.

Inhoudelijk advies

De wijkvereniging Merenwijk vertegenwoordigt de inwoners van de Merenwijk en is betrokken bij gesprekken rond de aanleg. Inhoudelijke wensen en argumenten voor en tegen worden vooral besproken met de zeer betrokken Vereniging van Eigenaren Karpers en Forellen. Hun woningen liggen het dichts bij de geplande Skeelerbaan. Zij kunnen ook goed de grenzen van een mogelijke Skeelerbaan aangeven.

Naast afstemming met de VvE is de wijkvereniging natuurlijk benieuwd naar de mening van de overige inwoners van de Merenwijk. U kunt ons altijd bereiken op info@wv-merenwijk. Binnen het bestuur is Michel Vorenhout contact persoon rond dit onderwerp. Heeft u specifieke kennis die u in wilt zetten voor de Merenwijk, zoals juridische kennis van bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen, neem dan contact op met ons!

Enkele overige partijen

Een onvolledig overzicht:

https://skeelerbaannee.wordpress.com/

https://www.wijc-admin.nl/pages/63/Wat-voor-skeelerbaan-willen-we/

https://stichtingbroekensimontjespolder.wordpress.com

Agenda

Volgende raadsvergadering Teylingen: 23 februari 2017 [GEANNULEERD]

Volgende raadsvergadering Leiden: 16 februari 2017