De groenste wijk van Leiden

Veiligheid en criminaliteit blijken voor Merenwijkers niet zo’n probleem te zijn - dat werd duidelijk op de thema-avond over veiligheid op 31 oktober. Wel zijn er zorgen over de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid. Het gemeentebestuur zal zien wat het hieraan kan doen. Politie en brandweer gaven op de bijeenkomst diverse concrete tips om de veiligheid in en om het huis te verhogen.

Lenferink luistertOnvangst en inloop werden verzorgd door dames van de Wijkacademie uit het buurthuis Op Eigen Wieken.

Dat ging met  feestelijke cupcakes in de kleuren van de wijkverening: frisgoen en vrolijk rood. In een bomvolle zaal kreeg burgemeester Henri Lenferink het openingswoord.

Verkeersveiligheid

Het gesprek ging over de openbare orde, waarbij er aandacht werd gevraagd voor Burgernet. Tevens werden de handhavers van de wijk (wijkagenten) voorgesteld. De vragen uit de zaal gingen niet allemaal over het onderwerp veiligheid. Wel waren er vragen over de verkeersveiligheid: te snel rijden op de rondweg, het gemis aan oversteekplaatsen en onduidelijke regels, vooral bij de Kopermolen. Wrevel was er over het moeten betalen voor het laten ophalen van grofvuil – maar dat was inmiddels van de baan was.

Buurthuis

Aanwezigen wilden ook weten waarom de beheerders van het buurthuis ontslagen worden; zij zijn juist de vaste contactpersonen voor veel bezoekers. Nog veel meer vragen volgden. Ze zijn allemaal genoteerd en zullen, al dan niet van een antwoord voorzien, te zijner tijd op onze website te vinden zijn.

Inbraak en diefstal

politie over veiliigheidDe wijkagenten gaven cijfers over de over inbraak en diefstal in onze wijk. De conclusie is dat we een behoorlijk veilige wijk zijn, in verhouding tot het gemiddelde van Leiden.
Vervolgens kwam een ervaringdeskundige (ex-inbreker) aan het woord. Hij had samen met de politie een bezoek gebracht aan de wijk, om te teksten 'hoe slordig wij zelf zijn en wat er voor het grijpen ligt’. Van dit ‘criminele’ bezoek werden foto's gemaakt. Die werden getoond en begeleid met tips om onveilige situaties te verbeteren. Dit leverde de nodige hilariteit op.

Brandveiligheid

De brandweer gaf een presentatie over veiligheid in en om het huis. Met bijvoorbeeld een handige tip over elektrische dekens: die moet je nooit opvouwen, maar oprollen. Dit ter voorkoming van breuk in de bedrading, waardoor brand zou kunnen ontstaan. Nog altijd staat op nummer 1 van de lijst van brandoorzaken: in slaap vallen bij het roken.

Veiligheids-app

Een buitenstaander, Fokko Mellema van het Kenniscentrum Integrale Veiligheid, gaf zijn visie op de risico's van de wijk. Hij adviseert om via een veiligheids-app in de wijk meer aandacht en zorg aan elkaar te besteden. Ook stelt hij voor om jongeren die weinig perspectief op werk hebben maar wel in de wijk rondhangen, meer in te zetten en te betrekken in hun buurt als steward.

Wijkvereniging

De Wijkvereniging Merenwijk presenteerde in vogelvlucht haar resultaten. Nog maar negen maanden jong en toch al meer dan 330 leden; drie van de vier kwadranten zijn in de wijkvereniging actief; maandelijks overleg met de gemeente; veel actieve werkgroepen op het gebied van verkeer, Kopermolen, groen en zwerfafval. De werkgroep welzijn start nog, en de vereniging kan terugzien op actieve betrokkenheid van bewoners bij het schouwen in de wijk.

Actieve bewoners

We zijn er nog lang niet. De wijkvereniging heeft vactures, die ze heel graag met actieve bewoners vervuld zou zien. De eerste Jaarvergadering is op 23 januari 2017, met verkiezingen van nieuwe bestuursleden. Door te delen en samen te werken is er veel meer mogelijk. Het is een juiste sleutel om in de Wijkvereniging te werken met werkgroepen en commissies, die samengesteld worden door mensen met verstand van zaken uit onze wijk. Daardoor kunnen we adequaat op vragen of problemen reageren.

De avond werd virtuoos afgesloten met latino dans door Ser Oz en Mirella Boekkooi, het echtpaar dat naderhand door de politie in de boeien werd geslagen - maar dat was een grap.

cupcakes