De groenste wijk van Leiden

170511 Inmeten bomen

Werkzaamheden Rotondes

Aankomende vrijdag 19 mei 2017 worden in de Merenwijk 4 bomen verplant. Het verplanten is nodig om de aanleg van de rotondes mogelijk te maken. Bij het kruipsunt Gooimeerlaan – Ketelmeerlaan worden 3 bomen verplant. Bij het kruispunt IJsselmeerlaan - Zwartemeerlaan wordt 1 boom verplant. De vier bomen krijgen een nieuwe plek in de groenstrook tussen de Gooimeerlaan en Bosrode, zie deze kaart.

Verkeershinder

Het verplanten van de bomen zal voor de nodige verkeershinder zorgen. De werkzaamheden zullen rond 7 uur in de ochtend starten. Het verplaatsen van de bomen zal na de ochtendspits plaatsvinden. Naar verwachting zijn de werkzaamheden aan het begin van de middag gereed.