De groenste wijk van Leiden

Merenwijkers zijn trots op hun wijk. Het enige dat echt beter moet, is het wijkcentrum, dus winkelcentrum De Kopermolen. Dat is de uitkomst van vier informatie- en discussiebijeenkomsten halverwege april. Op 23 mei komen de burgemeester en de wethouders naar onze wijk om hierover te praten.

De basis voor de vier bijeenkomsten was een 'sociografisch wijkprofiel', opgesteld door Libertas (die dit eerder al voor de andere wijken van Leiden deed). In dit profiel wordt een schets gegeven van wat er in de wijk gaande is en worden aandachtspunten voor de toekomst aangegeven.

Wijkvereniging bekijkt het breder

De wijkvereniging Merenwijk werkt met bewoners en professionals zelf ook een meerjarenvisie uit. Het gaat dan over wat op ons afkomt en wat op lange termijn van invloed zal zijn op het leven, wonen en werken in de Merenwijk.
De wijkvereniging neemt in haar visie bredere thema's mee: duurzaamheid, energie, groen, anders werken, omgaan met zeer snelle informatie en digitalisering. Bovendien geeft de wijkvereniging aandacht aan het hart in de wijk en zorg, wil het eenzaamheid voorkomen, zich inzetten voor een interculturele en veilige wijk en de bewonersparticipatie zoveel mogelijk ondersteunen en stimuleren. Dat moeten we samen doen.

Profiel van de wijk

Het sociografisch profiel van de Merenwijk omvat niet al deze aspecten, maar is voor ons een eerste, goede opstap om met elkaar in gesprek te komen.
Het Merenwijkprofiel van Libertas gaat over de Merenwijk zonder de Slaaghwijk – daarover werd eerder al een apart profiel gemaakt. De wijkvereniging ziet dat anders, die kiest voor de héle wijk, inclusief de Slaaghwijk. Dat gebied verdelen we in vier 'kwadranten'. Eén van die kwadranten wordt gevormd door de Donken, Horsten en Rodes (DHR). De andere kwadranten zijn Leedewijk, Zijlwijk-noord en Zijlwijk-zuid.

Mooie opkomst

De opkomst op de vier bijeenkomsten varieerde tussen de 18 en 40 personen. Er was sprake van een creatieve aanpak, ervanuit gaande dat een ieder de stukken wat bekeken had. Er werd gestart met een 'citygame' Op basis van cijfermatige gegevens van vijf Nederlandse gemeenten moesten de aanwezigen nadenken welke statistieken over de Merenwijk gingen. Om deze situatie zo echt mogelijk te maken, hadden de onderzoekers wel alle gegevens van de hele Merenwijk gebruikt, dus inclusief de Slaagwijk. Zo eenvoudig was het nog niet om de eigen wijk te identificeren op basis van statistische gegevens.
Opvallend was de prognose dat de wijk in de toekomst meer zal vergrijzen. En dat we met elkaar heel weinig gebruik maken van diverse soorten maatschappelijke ondersteuning (wmo-voorzieningen).

Krimp en vergrijzing

Het aantal inwoners van de Merenwijk is al flink afgenomen. We waren ooit een wijk van 20.000 inwoners, maar nu zijn dat er nog maar 14.400. Dat is goed verklaarbaar, onder meer door het ‘uitvliegen’ van kinderen zodra ze ouder dan 20 worden. Volgens de prognose voor 2016-2030 zullen we ook niet groeien.
De Merenwijk is gebouwd als woongebied in een tijd dat het mode was om de de functies werk en wonen te scheiden. In de huidige tijd, met de sterke digitalisering, gebeurt er veel meer vanuit huis, veel meer zzp's zijn aan de slag, en dat vraagt om andere werk- en ontmoetingsplekken.

Sterk organiserend vermogen

Na de citygame, werd een korte toelichting gegeven op het rapport door Aart van Bockhove en het  toekomstbeeld geschetst naar leeftijd, doelgroep en functies. Twee dingen lijken zeker:
1. De Merenwijk wordt meer een gemengde stadswijk, met meer ondernemerschap, werk en stedelijke functies.
2. Het organiserend vermogen van de wijk is hoog, daarom zal er sprake zijn van een transitie in zelfregie.

Hierna werd aan de bewoners gevraagd post-its te plakken, om daarmee aan te geven waarmee je het eens was, wat je niet zag zitten en welke aanbevelingen er nog meer zijn. Gevraagd werd deze opmerkingen te plakken bij drie categorieen:

  • Levenloopbestendige wijk
  • Hart van de wijk, winkelcentrum
  • Zelfregie.

Trots op de wijk, maar beter centrum

De sessies met de plakkers leverde enkele duidelijke standpunten op.
- Trots op de groene wijk, dat kwam er goed uit; we willen de wijk behouden zoals die is.
- Men maakte zich minder druk over de doorstroom en vergrijzing.
- Unaniem was dat er wat gebeuren moet aan het winkelcentrum.
- Een hart, een ontmoetingsplek, werd gewenst.
- Betere toegankelijkheid.
- Omzien naar elkaar.

De opbrengst van de alle vier avonden is verrassend, alle stickers zijn verzameld en later zullen we daar nog op terugkomen.

Verder praten

Er gaat natuurlijk ook iets gebeuren met alle opmerkingen van u.
Op dinsdag 23 mei 2017 komt het hele college van burgemeester en wethouders een bezoek brengen aan de Merenwijk, van 16.00 tot 18.30. Vanaf 17.30 organiseert de wijkvereniging een leuke ontmoeting voor bewoners, met een hapje en een drankje. Bij mooi weer op het groene veldje achter de Chinees, bij slecht weer in de bibliotheek.
Iedereen kan dan aan statafels met verschillende wethouders en de burgemeester in gesprek gaan over de hot items of andere punten die u belangrijk vindt.
Libertas zal het profiel van de Merenwijk overhandigen en wij zullen verder praten over de toekomst van de wijk.