De groenste wijk van Leiden

De ontwikkeling een toekomstvisie voor Merenwijk over 10 - 20 - 30 jaar, waarin ook de gezamenlijke woon- en leefbelangen voor bewoners in herkend worden, is belangrijk voor de doelstellingen  van Wijkvereniging Merenwijk.
Het is ons doel is om een integraal Visiedocument over alle aandachtspunten te ontwikkelen dat beantwoordt aan de eisen van een moderne wijk in de toekomst naar 2050.
Dit Visiedocument wordt onder auspiciën van het bestuur van Wijkvereniging Merenwijk gemaakt o.l.v. bijzonder bestuurslid Gert Walrave (g.walrave@wv-merenwijk.nl).

We willen bewoners deel laten nemen en zich uit laten spreken over de toekomst van de wijk door deel te nemen in werkateliers. In interessegroepen, werkateliers, werken we aan onze ideeën, wensen en visie voor de wijk. Ieder werkatelier behandelt een ander gebied. We starten met de werkateliers die u aan de achterzijde kunt vinden.

Nadenken over de toekomst van de wijk heeft zin, alles is mogelijk. Meedenken en meepraten over toekomst voor iedereen, ieder deel van de wijk, ongeacht wie of wat je bent, maakt dat er energie vrijkomt en ruimte ontstaat voor verandering. Deze energie willen we bundelen in de werkateliers met mensen die zich betrokken voelen op bepaalde terreinen en mee willen doen.

Juist de diversiteit, de bandbreedte in visie en de wijze waarop de wijk zich volgens de bewoners dient te ontwikkelen is het voorbereiden meer dan waard. Per slot leven we allemaal in de wijk en heeft een ieder zo zijn  eigen wensen en verlangens. U kunt met uw visie deelnemen.

Vragen als wat willen jongeren zelf in de wijk terugzien, sluiten we wel aan op de moderne lifestyle, hebben we goed nagedacht over digital age, arbeid, werkplekken voor starters in de wijk en behoeften van de jongeren zijn essentiële vragen. Is er genoeg ruimte om gezinnen en alleenstaanden sociale binding en ontspanningsmogelijkheden te bieden, hebben we al voldoende antwoord voor ouderenvraagstukken en hoe gaan we om met de intreding van moderne technieken die beschikbaar zijn voor de wijk. Hoe richten we de wijk in als we hierover verder nadenken dan alleen de korte termijn? Willen we verkeer liever in de wijk of juist erbuiten en een andere transportsystemen ontwikkelen? Hoe willen we boodschappen doen in de toekomst, als wijk zelf biologisch produceren, hoe denken we over groenvoorzieningen, verkeer, vervoer, energie en milieu, onderwijs, kunst en cultuur in de toekomst voor Merenwijk? Wat gaan we doen met ons afval, hergebruik, kunnen we energie besparen, CO2 reduceren, energie winnen, eigen compost maken en hoe gaan we om met vraagstukken als participatie, veiligheid en zorg?
Hoe zouden we dat geregeld willen hebben in een samenhangend Visiedocument?
De transformatie van de Merenwijk van werk-, slaapwijk naar een moderne, levensloop bestendige, groene, milieuvriendelijke, betrokken, sociale leefwijk is een grote uitdaging.

We nodigen dan ook iedereen uit om uw visie en ideeën voor een leefbare toekomst te geven door deelname in een werkatelier.