De groenste wijk van Leiden

AEDsAls nu iemand in de Merenwijk een hartstilstand krijgt, is er vrijwel altijd een AED-apparaat in de buurt om het hart weer op gang te krijgen. Verspreid over de wijk zijn er nu ongeveer een dozijn AED's. Die twaalf zijn voldoende, meent Peterlien Soels, die enkele jaren geleden stimuleerde dat er meer van deze apparaten zouden komen. Bovendien blijkt in geval van een hartstilstand vaak een ambulance eerder ter plekke te zijn dan een burger met een AED.

Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is aanwezig in sommige winkels, maar ook bij diverse woonhuizen. Een netwerk van burgerhulpverleners weet precies waar ze hangen (vaak aan een buitengevel). Zodra er alarm wordt geslagen om een hartstilstand, krijgen deze hulpverleners een berichtje op hun telefoon, waarna zij zich mét een AED naar het ongeval spoeden.
Op het kaartje is te zien waar de AED's in de Merenwijk zich bevinden. De precieze locatie is op een website of via een app alleen te zien voor de hulpverleners.
Meer informatie over hulp bij hartstilstand is te vinden op de website hartslagnu.nl.

[UPDATE: Extra bijeenkomst op donderdag 19 januari 2023] De Merenwijk is ruim 50 jaar oud, en veel bewoners zijn inmiddels nóg ouder. Ouderdom gaat meestal gepaard met ongemakken, en daar is de  woonomgeving zeker niet altijd op ingericht. Toch willen veel senioren in de Merenwijk blijven wonen, liefst zelfstandig en bij voorkeur ook in de huidige woning, zo leerder onderzoek. Wat is er in de Merenwijk nodig om dat mogelijk te maken? Op donderdag 24 november was daarover een eerste bijeenkomst, die vrij druk bezocht is.
Op donderdag 19 januari is er daarom een tweede bijeenkomst; deze maal om 14 uur, voor degenen die liever 's middags informatie opdoen.

Resultaten onderzoek

Vooraf was al wel meer bekend over wat senioren willen of nodig hebben om langer zelfstandig te blijven wonen. Dat kwam uit een onderzoek dat de Wijkvereniging Merenwijk en de gemeente Leiden hebben uitgevoerd. De resultaten van dat onderzoek werden op 24 november toegelicht, en dat zal op donderdag 19 januari opnieuw gebeuren. Uiteraard kunnen senioren tijdens deze bijeenkomst hun wensen verder kenbaar maken of aanvullen.

De wijkvereniging en de gemeente zullen daarna zien hoe ze eraan kunnen bijdragen dat aan de geuite wensen tegemoet kan worden gekomen. Zodat senioren in de wijk prettig kunnen blijven wonen.

Tweede bijeenkomst: donderdag 19 januari, van 14-16 uur.
Locatie: Pop-in ( = pop-up museum, in voormalige Etos-winkel)

 zelfstandig wonen

Zaterdag 24 september, dat is ook burendag, zal de tweede editie van de 'Merenwijk 8' worden verreden op de racefiets. Vorig jaar was de eerste editie in het kader van het 50-jarig bestaan van onze wijk. De aanvang is 14 uur bij het basketbalveldje naast het Broekweg, vlakbij de molen. Het is een toertocht, waarbij er gemiddeld 25 kilometer per uur wordt gereden.

De ‘’8’’ wordt gevormd door zowel de Kagerplassen als het Braassemermeer rond te fietsen. Van tevoren wordt er kort iets verteld over beide wateren. Aan het einde, het is ‘’samen uit, samen thuis’’ en wacht er een koele versnapering in Pop-in. Opgave is niet nodig. De normale verkeersregels worden in acht genomen.

Meer informatie; Gerard van Hees 06 22 97 39 31

De Regenboog organiseert samen met Op Eigen Wieken op zaterdag 21 mei een dag vol Zin, een inspiratiedag ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan. Op beide locaties zijn er 's ochtends en 's middags allerlei activiteiten.

In de ochtend kun je meedoen aan workshops (onder meer fotografie, poëzie, levensverhalen, bloemschikken en een scratch-orkest) en in de middag kun je komen meezingen met Beethoven en Verdi. Tijdens 'De wijk in gesprek' kun je meepraten over zingeving. En natuurlijk kun je samen eten tijdens de lunch en zijn er volop lekkere hapjes en drankjes.
Het uitgebreide programma met toelichting staat in de programmafolder, die ook op diverse plekken op papier te krijgen is. De folder is hieronder te lezen – mocht dat niet goed te zien zijn, is die ook hier te lezen of te downloaden.

 

Bij de bouw van de Merenwijk, inmiddels 50 jaar geleden, was alles gericht op huisvesting voor jonge gezinnen. Inmiddels zijn veel Merenwijkers in de 70 of 80 en voor hen is er amper geschikte woonruimte in de wijk. Een groepje Merenwijkers trekt zich dat aan en is actief aan het zoeken naar goede manier van wonen voor oudere wijkbewoners. Dat is de 'werkgroep Prettig wonen voor ouderen in de Merenwijk', die werkt onder de paraplu van Wijkvereniging Merenwijk.
Deze werkgroep heeft nu een serie overwegingen en actiepunten op papier gezet, wat resulteert in een 'Actieplan' van 12 pagina's. De werkgroep publiceert dat actieplan nu, en schreef daarbij onderstaande introductie.

Met deze notitie willen we u, oudere wijkgenoten, de gemeente, zorg- en welzijnswerkers laten weten dat we bestaan en partner in de samenwerking willen zijn. Verschillende oriënterende gesprekken vinden inmiddels plaats.

De gemeente Leiden heeft in de nota 'Leiden op Leeftijd' een visie en beleidsvoorstellen geformuleerd waarop we in deze notitie voortborduren.
Onze belangrijkst doelstellingen zijn:

• Bijdrage aan het voorgenomen onderzoek door de gemeente onder ouderen over wonen.
• Meedenken met de mogelijkheden tot nieuwe woonvormen voor ouderen in onze wijk.
• Het goed benutten van de talenten en mogelijkheden van het potentieel vitale ouderen in onze wijk ten behoeve van het bevorderen van de gemeenschapszin in onze wijk, zodat iedere oudere prettig oud kan worden in onze wijk.
• Meedenken met de organisaties in onze wijk hoe de zorg voor ouderen in de wijk, ook in de toekomst, geoptimaliseerd kan worden.

De Merenwijk leent zich volgens ons goed om pilotwijk te zijn om de beschreven uitgangspunten van het Leidse Actieplan Leiden op Leeftijd en de visie in de praktijk verder te ontwikkelen, uit te voeren en te evalueren zodat elders van onze ervaringen geleerd kan worden.
De rode draad is daarbij om ouderen een woon- en leefklimaat te bieden waardoor zij zich thuis voelen in de wijk.

We zien uw reactie en vragen graag tegemoet.

Met vriendelijke groet, mede namens Jan Landkroon en Judith Bierens,

Rianne Peeters ()

cultuurwandelingEen culturele wandeling door de Merenwijk, speciaal gericht op kinderen en thuiswonende ouderen. Dat is wat de Cultuurcoaches van Leiden onlangs presenteerden, samen met soortgelijke wandelingen in de wijken Noord, Morswijk en Zuidwest. Een papieren routebeschrijving plus toelichting over cultuur is gratis op te halen bij buurthuis Op Eigen Wieken en de bibliotheek aan de Rosmolen. Maar hij is ook gratis hier te downloaden.

De route start bij het Kraaierpad, vlak bij de Merenbrug. Hij voert al slingerend door de wijk naar de rand van het stadspark, gaat via het marktplein naar de molen langs de Gooimeerlaan en keert terug naar enkele gedichten op de muren in de Slaaghwijk. De hele wandeling is ongeveer 3 kilometer lang.

Deze cultuurwandelingen zijn samengesteld door de Cultuurcoaches van de gemeente Leiden. Doel ervan is om kunst en cultuur onder de aandacht te brengen van kinderen tot 12 jaar, maar ook om thuiswonende ouderen te stimuleren eropuit te gaan. Dus ideaal voor senioren met (al dan niet eigen) kleinkinderen. De cultuurwandelingen door de andere Leidse wijken zijn hier bij BplusC te downloaden.

De twee basisscholen aan het Broekplein, Tweemaster en Meerpaal, worden afgebroken en helemaal opnieuw opgebouwd, zoals reeds eerder gemeld. Het slopen van de bestaande gebouwen begint in de zomer van 2021. Daaraan voorafgaand worden tijdelijk lokalen neergezet; dat zal gebeuren in het tweede kwartaal, dus vanaf april. Het nieuwe scholencomplex zal begin 2023 in gebruik worden genomen.

Een toelichting op de gang van zaken staat vermeld in een brief die de scholen hebben verspreid in de buurt. In de digitale versie van die brief (hieronder deels te lezen en te downloaden) staan tevens enkele aanklikbare links naar nog meer informatie. Hoe de scholen eruit komen te zien wordt uitgebreid verteld in een ruim 17 minuten durende film op Youtube.

Vanaf vlak voor kerstmis is Leiden een bordspel rijker: Culturele Citytrip. Dat spel bestaat uit de kaart van Leiden met daarop onder andere de musea, theaters, dansscholen en bibliotheken van de stad. Op woensdag 23 december zal het spel in het Leidsch Dagblad verschijnen. Daarna is het spel gratis te downloaden op www.cultuurcoachleiden.nl. Om het vervolgens te kunnen spelen, moet het eerst worden geprint en geplakt op stevig karton.

Het spel Culturele Citytrip is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over wat voor moois Leiden te bieden heeft op cultureel gebied. De spelers gaan op het spelbord de hele stad door en krijgen allerlei opdrachten, waardoor het tot het laatst spannend blijft wie het spel gaat winnen.
Het bordspel is geschikt voor iedereen vanaf 6 jaar.
Dit spel is een initiatief van de Cultuurcoaches en is getekend door de jonge Leidse cartoonist Nik Heemskerk.