De groenste wijk van Leiden

stationswegIn de Merenwijk is nu slechts een beperkt aantal wooneenheden dat specifiek is gericht op wensen en behoeften van ouderen. Tegelijk zijn er in deze nu bijna vijftig jaar oude wijk wel steeds meer senioren, die in veel gevallen met z'n tweeën of alleen gewoon verblijven in hun complete gezinswoning. Hier en daar bestaan wel ideeën over speciale woonvormen voor senioren, maar hoe reëel is dat, waar zou dat kunnen, wie financiert dat, en hoe pak je dat aan? De gemeente Leiden reikt nu een helpende hand, en verzorgt hierover een informatiebijeenkomst op dinsdagmiddag 10 september.

De gemeentelijke bijeenkomst is niet specifiek op de Merenwijk, maar op de hele gemeente. In veel wijken bestaan immers ideeën of wensen voor woonvormen specifiek gericht op senioren. De gemeente Leiden had al haar eigen 'Platform langer zelfstandig wonen'. Dit platform verzorgt de bijeenkomst op dinsdag 10 september, van 14:30 tot 16:00 uur. Lokatie: Stationsplein 107, dat is het oude Belastingkantoor, kamer 627. Lees meer hierover in de Nieuwsbrief van de gemeente Leiden.

Doel van deze bijeenkomst is dat de gemeente waar mogelijk bemiddelt tussen enerzijds gewonersgroepen met een plan voor een nieuwe woonvorm en anderzijds ontwikkelaars of bouwers. Wie nog geen groep om zich heen verzameld heeft, maar wel een idee, kan daar natuurlijk ook zijn licht opsteken. Uw komst bij voorkeur vooraf melden via mail naar l.perdijk@leiden.nl