De groenste wijk van Leiden

Bij de bouw van de Merenwijk, inmiddels 50 jaar geleden, was alles gericht op huisvesting voor jonge gezinnen. Inmiddels zijn veel Merenwijkers in de 70 of 80 en voor hen is er amper geschikte woonruimte in de wijk. Een groepje Merenwijkers trekt zich dat aan en is actief aan het zoeken naar goede manier van wonen voor oudere wijkbewoners. Dat is de 'werkgroep Prettig wonen voor ouderen in de Merenwijk', die werkt onder de paraplu van Wijkvereniging Merenwijk.
Deze werkgroep heeft nu een serie overwegingen en actiepunten op papier gezet, wat resulteert in een 'Actieplan' van 12 pagina's. De werkgroep publiceert dat actieplan nu, en schreef daarbij onderstaande introductie.

Met deze notitie willen we u, oudere wijkgenoten, de gemeente, zorg- en welzijnswerkers laten weten dat we bestaan en partner in de samenwerking willen zijn. Verschillende oriënterende gesprekken vinden inmiddels plaats.

De gemeente Leiden heeft in de nota 'Leiden op Leeftijd' een visie en beleidsvoorstellen geformuleerd waarop we in deze notitie voortborduren.
Onze belangrijkst doelstellingen zijn:

• Bijdrage aan het voorgenomen onderzoek door de gemeente onder ouderen over wonen.
• Meedenken met de mogelijkheden tot nieuwe woonvormen voor ouderen in onze wijk.
• Het goed benutten van de talenten en mogelijkheden van het potentieel vitale ouderen in onze wijk ten behoeve van het bevorderen van de gemeenschapszin in onze wijk, zodat iedere oudere prettig oud kan worden in onze wijk.
• Meedenken met de organisaties in onze wijk hoe de zorg voor ouderen in de wijk, ook in de toekomst, geoptimaliseerd kan worden.

De Merenwijk leent zich volgens ons goed om pilotwijk te zijn om de beschreven uitgangspunten van het Leidse Actieplan Leiden op Leeftijd en de visie in de praktijk verder te ontwikkelen, uit te voeren en te evalueren zodat elders van onze ervaringen geleerd kan worden.
De rode draad is daarbij om ouderen een woon- en leefklimaat te bieden waardoor zij zich thuis voelen in de wijk.

We zien uw reactie en vragen graag tegemoet.

Met vriendelijke groet, mede namens Jan Landkroon en Judith Bierens,

Rianne Peeters (riannepe@xs4all.nl)