De groenste wijk van Leiden

De Merenwijk is ruim 50 jaar oud, en veel bewoners zijn inmiddels nóg ouder. Ouderdom gaat meestal gepaard met ongemakken, en daar is de  woonomgeving zeker niet altijd op ingericht. Toch willen veel senioren in de Merenwijk blijven wonen, liefst zelfstandig en bij voorkeur ook in de huidige woning, zo leerder onderzoek. Wat is er in de Merenwijk nodig om dat mogelijk te maken? Op donderdag 24 november is daarover een beraad, waarvoor alle senioren zijn uitgenodigd in buurthuis Op Eigen Wieken.

Resultaten onderzoek

Inmiddels is wel iets meer bekend over wat senioren willen of nodig hebben om langer zelfstandig te blijven wonen. Dat kwam uit een onderzoek dat de Wijkvereniging Merenwijk en de gemeente Leiden hebben uitgevoerd. De resultaten van dat onderzoek worden op 24 november toegelicht. Uiteraard kunnen senioren tijdens deze bijeenkomst hun wensen verder kenbaar maken of aanvullen.

De wijkvereniging en de gemeente zullen daarna zien hoe ze eraan kunnen bijdragen dat aan de geuite wensen tegemoet kan worden gekomen. Zodat senioren in de wijk prettig kunnen blijven wonen.

Donderdag 24 november, 20 uur
Op Eigen Wieken, Valkenpad 5

 zelfstandig wonen