De groenste wijk van Leiden

[UPDATE: Extra bijeenkomst op donderdag 19 januari 2023] De Merenwijk is ruim 50 jaar oud, en veel bewoners zijn inmiddels nóg ouder. Ouderdom gaat meestal gepaard met ongemakken, en daar is de  woonomgeving zeker niet altijd op ingericht. Toch willen veel senioren in de Merenwijk blijven wonen, liefst zelfstandig en bij voorkeur ook in de huidige woning, zo leerder onderzoek. Wat is er in de Merenwijk nodig om dat mogelijk te maken? Op donderdag 24 november was daarover een eerste bijeenkomst, die vrij druk bezocht is.
Op donderdag 19 januari is er daarom een tweede bijeenkomst; deze maal om 14 uur, voor degenen die liever 's middags informatie opdoen.

Resultaten onderzoek

Vooraf was al wel meer bekend over wat senioren willen of nodig hebben om langer zelfstandig te blijven wonen. Dat kwam uit een onderzoek dat de Wijkvereniging Merenwijk en de gemeente Leiden hebben uitgevoerd. De resultaten van dat onderzoek werden op 24 november toegelicht, en dat zal op donderdag 19 januari opnieuw gebeuren. Uiteraard kunnen senioren tijdens deze bijeenkomst hun wensen verder kenbaar maken of aanvullen.

De wijkvereniging en de gemeente zullen daarna zien hoe ze eraan kunnen bijdragen dat aan de geuite wensen tegemoet kan worden gekomen. Zodat senioren in de wijk prettig kunnen blijven wonen.

Tweede bijeenkomst: donderdag 19 januari, van 14-16 uur.
Locatie: Pop-in ( = pop-up museum, in voormalige Etos-winkel)

 zelfstandig wonen