De groenste wijk van Leiden

AEDsAls nu iemand in de Merenwijk een hartstilstand krijgt, is er vrijwel altijd een AED-apparaat in de buurt om het hart weer op gang te krijgen. Verspreid over de wijk zijn er nu ongeveer een dozijn AED's. Die twaalf zijn voldoende, meent Peterlien Soels, die enkele jaren geleden stimuleerde dat er meer van deze apparaten zouden komen. Bovendien blijkt in geval van een hartstilstand vaak een ambulance eerder ter plekke te zijn dan een burger met een AED.

Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is aanwezig in sommige winkels, maar ook bij diverse woonhuizen. Een netwerk van burgerhulpverleners weet precies waar ze hangen (vaak aan een buitengevel). Zodra er alarm wordt geslagen om een hartstilstand, krijgen deze hulpverleners een berichtje op hun telefoon, waarna zij zich mét een AED naar het ongeval spoeden.
Op het kaartje is te zien waar de AED's in de Merenwijk zich bevinden. De precieze locatie is op een website of via een app alleen te zien voor de hulpverleners.
Meer informatie over hulp bij hartstilstand is te vinden op de website hartslagnu.nl.