De groenste wijk van Leiden

OpEigenWiekenHet welzijnswerk in de Merenwijk en in heel Leiden gaat er vanaf de tweede helft van dit jaar iets anders uitzien. Hóe precies, moet nog blijken. De reden voor verandering is dat de gemeente Leiden het welzijnswerk wil laten uitvoeren door drie organisaties: Libertas Leiden, Stichting Sol uit Rotterdam en Incluzio uit Schiedam.

Op Eigen Wieken

Libertas deed al jarenlang welzijnswerk in Leiden, en beheert onder meer de buurthuizen, waaronder Op Eigen Wieken. Sol en Incluzio zijn nieuwkomers; zij waren de winnaars van de openbare aanbesteding van het Leidse welzijnswerk. 'Openbare aanbesteding' betekent dat iedereen kon laten weten voor hoe veel (of hoe weinig) geld hij het welzijnswerk denkt te kunnen doen.

Radius, dat zich vooral richt op ouderen en chronisch zieken, verwijnt niet helemaal uit de Merenwijk en uit Leiden. Het wordt een soort 'onderaannemer' van Libertas.

'Sterke sociale basis'

Aan deze (voorlopige) beslissing van de gemeente Leiden is veel denkwerk en overleg vooraf gegaan. De gemeente heeft onder meer het programma 'Sterke sociale basis' opgesteld. Op de website van de gemeente staat een korte toelichting op het programma 'Sterke sociale basis'. Dat bericht bevat vooral veel wollige en vage taal, maar in enkele 'vragen en antwoorden' wordt iets meer toegelicht.