De groenste wijk van Leiden

Communicatie is cruciaal voor elke wijkvereniging, maar nog belangrijker zijn de vrijwilligers die dit verzorgen. De werkgroep communicatie gaat over alle aspecten rond communicatie, de website, huisstijl, brieven en folders.

De eerste brainstorm bijeenkomst gaat plaats vinden in januari, met een groepje enthousiaste vrijwilligers. Als eerste zal er gekeken gaan worden naar de eisen voor de uiteindelijke website, en zal er een huisstijl ontworpen cq gekozen moeten worden.

Mocht je mee willen denken en doen, dan ben je van harte welkom! Stuur een bericht aan en meldt dat je je wilt opgeven voor de werkgroep communicatie. Je krijgt dan een uitnodiging voor de eerste bijeenkomst.