De groenste wijk van Leiden

Wat is en doet de werkgroep Reanimaties & AED's?

Doel is dat de Merenwijk een 'hartveilige' wijk is: in geval van een hartstilstand is er altijd snel iemand bij de kan reanimeren. Lees meer over de werkgroep.

Persoon met hartstilstand getekendDe Merenwijk is een grote wijk in Leiden met ongeveer 14.400 inwoners. Als een van de bewoners een hartstilstand krijgt, is de overlevingskans op dit moment te klein. Het hangt ervan af hoe snel de ambulance of andere hulpdiensten het slachtoffer kunnen gaan reanimeren. Dat moeten we niet willen! Daar kunnen we met z’n allen iets aan doen: leren reanimeren en een AED bedienen. Zo vergroten we de kans dat iemand een hartstilstand overleeft en maken we onze wijk Hartveilig.

Even voorstellen

De werkgroep Reanimatie & AED’s Merenwijk, onderdeel van de Wijkvereniging Merenwijk, bestaat uit Hans en Joanne Stokkel en Peterlien Soels. Samen werken wij vanaf begin 2018 aan een Hartveilig Merenwijk.

Doelstelling werkgroep Reanimatie & AED’s Merenwijk

Het doel van de werkgroep is om van de Merenwijk een hartveilige wijk te maken. Dit willen we bereiken met minimaal 8 AED’s, die aangemeld zijn op het regionale alarmeringssysteem, waarvan minimaal 5 AED’s in een dag en nacht beschikbare buitenkast. Verder minimaal 75 bij het regionale oproepsysteem Hartveilig Wonen aangemelde burgerhulpverleners en minimaal 2 georganiseerde reanimatiecursussen in 2018.

nhs burgerhulpverlening

Noodzaak voor actie

Bij een hartstilstand zijn drie zaken belangrijk: een burgerhulpverlener in de directe buurt van het slachtoffer, een AED in de directe omgeving en de snelle aankomst van een ambulance of andere hulpdienst. We kunnen vaststellen dat de kans dat iemand in de Merenwijk bij een hartstilstand overlijdt vrij groot is,  omdat er niet altijd binnen zes minuten gestart kan worden met reanimatie. Daar kunnen de volgende redenen voor zijn:

 • De ambulancedienst is niet altijd in zes minuten bij het slachtoffer
 • Er zijn onvoldoende aangemelde burgerhulpverleners in de wijk
 • Er zijn onvoldoende mensen die kunnen reanimeren en een AED bedienen
 • De aanwezige AED’s in de wijk zijn grotendeels niet aangemeld via het regionale alarmeringssysteem en dus niet beschikbaar voor burgerhulpverleners
 • Er is geen enkele AED dag en nacht beschikbaar in een zogenaamde buitenkast.

Aanrijtijden ambulance

De GGD Hollands Midden en de regionale ambulancevoorziening RAV Hollands Midden hebben voor de gemeente Leiden de aanrijtijden van de ambulance onderzocht. Dit is de tijd die de ambulance nodig heeft om bij een slachtoffer te komen. De aanrijtijden in Leiden zijn over het algemeen goed vanwege de centraal gelegen ambulancepost op de Vondellaan. Maar… onder andere het noordelijke deel van de Merenwijk valt buiten de cruciale 6 minutenzone.

AED’s in de Merenwijk

Foto AEDDe instantie Stan (reanimatienetwerk) meldt dat de dekking van de AED’s voor hulp binnen 6 minuten voor postcode 2317 51% is en voor postcode 2318 slechts 48%. Geen enkel deel van de Merenwijk heeft een 100% dekking. Er moeten meer AED’s komen, aangemeld worden en dag en nacht beschikbaar zijn.

Uitleg plan 2018

We hebben een plan gemaakt om de Merenwijk Hartveilig te maken. Op hoofdlijnen betekent dat:

 • Beschikbare AED’s in de wijk inventariseren en de eigenaars verzoeken om deze AED’s aan te melden bij het oproepsysteem van Hartveilig Wonen
 • Mensen die al kunnen reanimeren oproepen zich aan te melden als burgerhulpverlener bij het oproepsysteem van Hartveilig Wonen
 • Organisatie van twee reanimatiecursussen (ook opfriscursus)
 • Oproepen deel te nemen aan BuurtAED crowdfunding
 • Afstemming met de Gemeente Leiden
 • Meer bekendheid geven aan dit onderwerp door onder meer deze webpagina.

Dit plan gaan wij stapsgewijs uitvoeren gedurende het jaar 2018.

Vragen of opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen? Mail naar de werkgroep.
Like onze Facebookpagina ReaniMerenwijk.