De groenste wijk van Leiden

Wat is en doet de werkgroep Reanimaties & AED's?

Doel is dat de Merenwijk een 'hartveilige' wijk is: in geval van een hartstilstand is er altijd snel iemand bij de kan reanimeren. Lees meer over de werkgroep.

De werkgroep Reanimatie & AED’s Merenwijk organiseert weer twee reanimatiecursussen in de wijk. Deze zijn op donderdag 11 en 18 oktober van 19:30 tot 22:00 uur in buurtcentrum Op Eigen Wieken. Gecertificeerd instructeur Kees Hartog leert deelnemers in 2,5 uur hoe je een slachtoffer veilig benadert, het bewustzijn vaststelt en adequaat reanimeert. Omgaan met een AED is ook onderdeel van de training. De cursus is zowel voor beginners als gevorderden. Aanmelden is verplicht.

Hartstilstand vaak thuis

Elke week worden in Nederland 300 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. Thuis, in een winkelcentrum of op kantoor. De overlevingskansen van een slachtoffer zonder reanimatie zijn erg laag. Door zelf in actie te komen vergroot je de overlevingskans. Binnen 6 minuten starten met beademen en het aansluiten van de AED zijn cruciaal.

“Als ambulanceverpleegkundige en meldkamercentralist heb ik vaak ervaren dat vroegtijdige reanimatie van levensbelang is. Wordt er daarnaast een Automatische Externe Defibrillator (AED) gebruikt, dan stijgt de overlevingskans enorm.” – Kees Hartog (NRR instructeur)

Informatie cursus

De cursus is zowel voor mensen die nog niet kunnen reanimeren als mensen die een herhalingscursus willen volgen om hun certificaat te verlengen. De cursus kost 40 euro voor beginners en 25 euro voor een herhaling. De ‘herhalers’ moeten dan wel een geldig certificaat hebben. Heb je dat niet, dan val je weer in de categorie beginners. Bij sommige zorgverzekeraars zijn cursuskosten te declareren. Neem hiervoor contact op met je zorgverzekeraar.

Aanmelden

Meld je snel aan voor een van de twee trainingen. Mail naar . Vermeld duidelijk je naam, datum cursus, contactgegevens en beginner of gevorderd. Indien gevorderd ook de geldigheidsdatum van je certificaat. Aanmelden is verplicht!
Aanmelden voor de cursus van 11 oktober: uiterlijk 6 oktober.
Aanmelden voor de cursus van 18 oktober: uiterlijk 13 oktober.
Na aanmelding krijg je een bevestiging van inschrijving en verdere instructies over betaling van de cursus.
 
Help de Merenwijk Hartveilig te maken. Doe mee en leer reanimeren! Meld je vandaag nog aan.
 
Volg onze Facebookpagina ReaniMerenwijk voor het laatste nieuws en foto's van cursussen en evenementen.