De groenste wijk van Leiden

Het bestemmingsplan voor de Merenwijk wordt in 2017 opnieuw vastgesteld. Dit gebeurt in twee stappen. Als eerste wordt het voorontwerp met betrokkenen besproken. Ook de Wijkvereniging Merenwijk is hierbij betrokken. Hierbij hebben wij aangegeven dat alle inwoners recht hebben op uitleg van het bestemmingsplan tijdens een inloop. Daarnaast is de werkgroep Natuur en Water bezig om te kijken hoe natuur beter in de kaart verwerkt kan worden.

Na deze consultaties volgt de versie die open is voor inspraak. Dat zal in de zomer van 2017 zijn. Lees voor de officiële uitleg de bewonersbrief, welke in de komende dagen wordt verspreid in de Merenwijk.

Wijkvereniging Merenwijk roept alle inwoners op om de kaart te controleren op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0546.BP00126-0101 en vragen te stellen over de kaart en procedure tijdens de inloop avond op woensdag 7 juni 2017 in de Regenboog van 19u00 tot 21u00. Punten van aandacht zijn locaties van eigen gebouwen, gebruik van openbare ruimte als tuin, bouwhoogtes en multifunctioneel gebruik. De gemeente benadrukt dat het een conserverend plan is, waarin de huidige situatie als uitgangspunt is genomen.