De groenste wijk van Leiden

world cleanup day 2022De werkgroep Zwerfvuil van de wijkvereniging gaat op zaterdag 17 september weer het centrum van de wijk schoonmaken – en deze keer doet de hele wereld mee! Die dag is namelijk World Cleanup Day (wereld schoonmaak dag). In 191 landen die hieraan meedoen gaan opruimploegen aan het werk. De verwachting is dat er die dag 60 miljoen vrijwilligers in actie zijn om zwerfvuil op te ruimen in hun buurten en wijken. Geweldig toch?!

slaaghwijk schoonOp 6 januari deed de pittige jeugd mee aan de actie 'Slaaghwijk schoon'.Een enthousiaste vaste kern vrijwilligers heeft op 1 januari de handen uit de mouwen gestoken. Zoals twee jaar eerder is de omgeving van het Broekplein opgeschoond van rommel en vuurwerkresten. Er lag beduidend minder vuurwerkafval dan vorig jaar 1 januari.

De skatebaan, schoolpleinen van de Tweemaster en de Meerpaal zijn onder handen genomen. De actie van de werkgroep wordt door de scholen zeer gewaardeerd. Deze vrijwillige burgeractie wordt eveneens door wethouder North positief benaderd.

Dat dit initiatief niet alleen belangrijk wordt gevonden door de werkgroep zwerfvuil Merenwijk, bleek later na het beëindigen van het veegwerk. Een vijftal volwassenen en vijf kinderen troffen al een schoon schoolplein aan. Volgend jaar zullen wij onze actie op Supporter Schoon eerder bekend maken. Dan kunnen we initiatieven beter op elkaar laten aansluiten.

Overigens kun je driemaal in het jaar meedoen met een zwerfvuilactie in de Merenwijk – in de lente, de zomer en in de herfst. De aankondiging staat dan in de Merenwijk Agenda en op de site van de WVM.

Onze beste wensen voor in het nieuwe jaar en wie weet treffen wij elkaar.

Werkgroep

 

opruimroutes zwerfvuilGelopen opruim-kilometers, per 3 september, 13:00 uur.De werkgroep Zwerfvuil van Wijkvereniging Merenwijk is behoorlijk actief en organiseert regelmatig gezamenlijke opruimacties. Ook buiten deze werkgroep om zijn er Merenwijkers bezig om hun omgeving schoon te houden. Inmiddels bestaat er een 'app' om met je smartphone de gelopen opruimroutes te registreren. Daaruit blijkt dat de Merenwijkse schoonmakers heel wat aflopen: alleen al in de eerste 2,5 dag van september liepen zij 34 kilometer.

De geregistreerde opruimroutes zijn te raadplegen op de website app.helemaalgroen.nl. Daarop staat een landkaart van heel Nederland, waarop sterk is in te zoomen. Tevens is het resultaat per gemeente op te roepen. De registraties in Leiden laten zien dat alleen in de Merenwijk gebruik wordt gemaakt van de app. Tevens is te zien dat diverse opruimers elk zijn of haar eigen wijkje voor hun rekening nemen.

Op zaterdag 21 maart is de Landelijke opschoondag. Er is dan een grote opruimactie in de Merenwijk.

De afgelopen maanden is heel wat zwerfvuil rond gewaaid dat in bosjes, bomen en water terecht is gekomen. Wij ruimen vooral het vuil op dat op openbare plekken ligt.
Wij richten ons met name op het gebied rond de Kopermolen, de fietspaden, rondom het park en in de Horsten en Donken. Met onze actie willen we bewoners van de wijk attent maken op de milieuvervuiling èn ze het goede voorbeeld geven.
 
Wilt u een keer meedoen? 
De start is in de Regenboogkerk. Het duurt van 11 tot 13 uur.
Wij beschikken over het materiaal.
Opgeven kan bij: 

Omdat de Merenwijk nog geen vuurwerkvrije zone was, kon er rond de jaarwisseling volop worden geknald en worden genoten van de vuurpijlen. Dat liet zoals gebruikelijk veel troep achter op straat. Dankzij de inspanningen van twee opruimploegen, één daarvan was de werkgroep zwefvuil van wijkvereniging Merenwijk, is een flink deel van de Slaaghwijk weer vrij van vuurwerkresten. Of de vuilnismakers ook onderdeel waren van de ploegen schoonmakers is niet helemaal zeker...

Op zondag 5 januari is er opnieuw een schoonmaakactie in de wijk. De Partij voor de Dieren doet dat vaker in Leidse wijken en deze keer is de Merenwijk aan de beurt. Vanaf 11:00 uur verzamelt de schoonmaakploeg bij de kinderboerderij om twee uurtjes aan de slag te gaan. Iedereen mag meedoen - prikstokken en vuilniszakken zijn beschikbaar.

 2januari2020Slaaghwijk

vuurwerk opruimen 2020

Liefst 15 vuilniszakken vol zwerfvuil werden er op woensdagmiddag 6 november verzameld op de Havikshorst, Sperwerhorst, Uilenhorst, Reigerhorst en de Smellekenhorst. Alles verzameld door een enthousiaste groep van zeker 15 personen, jong en oud, hard gewerkt. In gekleurde hesjes liep de groep door delen van de wijk. Lichtblauwe hesjes van de stichting Hoop en Ontwikkeling, oranje hesjes van de groep Power vaders en andere wijkbewoners, rood van de groep jongerenwerk, in zwarte kleding - jong Wijktalent - en geel voor de wijkvereniging Merenwijk. Een opvallend geheel. (heeft er iemand nog een aardige foto van gemaakt? Mail ons die alstublief)

Elke eerste woensdag van de maand gaat een groep jongeren en volwassenen om half drie vanaf Op Eigen Wieken op pad met grijpers om de buurt op te schonen van zwerfvuil. En met veel succes. Afgelopen woensdag werden de vuilniszakken gevuld met snippertjes plastic, lolly rietjes, lege sigarettendoosjes, papieren bekertjes, talloze soorten snoepwikkels. Onder en tussen de lage struiken ligt nog heel veel klein afval. De afsluiting vindt altijd plaats in het Huis van de Buurt OEW waar een kopje soep klaar staat.

Wie voelt ervoor om de volgende keer mee te helpen? Woensdag 4 december.

Marjolein Cancrinus, werkgroep zwerfvuil Merenwijk

opschonen sept19De werkgroep zwerfvuil van de Wijkvereniging Merenwijk doet volop mee aan de Worldwide Cleanup Day op zaterdag 21 september. Er start een schoonmaakploeg om 11.00 uur vanaf de Regenboogkerk. Na twee uur samen doorwerken is het omstreeks 13.00 uur mooi geweest – of beter: mooi geworden!
Er kunnen altijd méér mensen meedoen! Handschoenen, grijpers, vuilniszakken en koffie/thee zijn aanwezig. Meld je deelname via het mailadres:

zwerfvuil22juni2019Het zwerfvuil in de wijk is weer weggewerkt. Deze maal door 23 vrijwilliger, op zaterdag 22 juni 2019. Leuk is dat Albert Heijn weer meedeed met twee medewerkers.
Er zijn ruim zestig vrijwilligers die regelmatig meedoen met de opruimacties. De  acties zijn meestal in Merenwijk Centrum, rondom De Kopermolen en in de Horsten en Rodes.
Daarnaast maken mensen met regelmaat de eigen woonomgeving schoon en melden dit aan bij de werkgroep zwerfvuil. Zo zijn er al circa 25 zogeheten adoptieplekken.
Wil je een keer meedoen met een actie? De eerstvolgende is in september. De precieze datum wordt op de site bekendgemaakt.
Wil je meer weten over de adoptieplekken, stuur dan een mail naar