De groenste wijk van Leiden

opschonen sept19De werkgroep zwerfvuil van de Wijkvereniging Merenwijk doet volop mee aan de Worldwide Cleanup Day op zaterdag 21 september. Er start een schoonmaakploeg om 11.00 uur vanaf de Regenboogkerk. Na twee uur samen doorwerken is het omstreeks 13.00 uur mooi geweest – of beter: mooi geworden!
Er kunnen altijd méér mensen meedoen! Handschoenen, grijpers, vuilniszakken en koffie/thee zijn aanwezig. Meld je deelname via het mailadres:
zwerfvuil@wv-merenwijk.nl