De groenste wijk van Leiden

opschonen sept19De werkgroep zwerfvuil van de Wijkvereniging Merenwijk doet volop mee aan de Worldwide Cleanup Day op zaterdag 21 september. Er start een schoonmaakploeg om 11.00 uur vanaf de Regenboogkerk. Na twee uur samen doorwerken is het omstreeks 13.00 uur mooi geweest – of beter: mooi geworden!
Er kunnen altijd méér mensen meedoen! Handschoenen, grijpers, vuilniszakken en koffie/thee zijn aanwezig. Meld je deelname via het mailadres:

Dansen, zingen, lekker eten en drinken vormen de hoofdmoot van een vrolijk Surinaams feest, op zondag 15 september in Op Eigen Wieken, maar daar gaan wel vijf toespraakjes én een lezing aan vooraf. De lezing gaat over eenzaamheid, maar daarna is het woord weer aan onder meer twee conferenciers Kitty Flier en Jenny van Wegberg. Het hele programma is als volgt:

bushalte vossemeerlaanDe bushaltes bij de Fakkelgras, Broekweg en Vossemeerlaan krijgen een opknapbeurt. Het gaat om de haltes aan de buitenzijde van de rondweg, die eind vorig jaar weer in gebruik werden genomen. Auto's, fietsers en voetgangers kunnen tijdens de werkzaamheden gebruik blijven maken van hun ruimte, al kan er soms enige hinder ontstaan. Tijdens het werk zullen de bussen bij de haltes op de rijbaan stilstaan.

De skeelerbaan die zal worden aangelegd in de Veerpolder, waar al jarenlang 's winters de ijsbaan ligt, zal slechts beperkt overlast veroorzaken in de nabij gelegen woonbuurten in de Merenwijk. Dat is een gevolg van uitgebreid overleg tussen de Warmondse IJsclub, de gemeente Teylingen en de bewoners van de Karpers en de Forellen. Er zijn afspraken gemaakt over het beperken van de overlast door licht, geluid en parkeren, terwijl de gemeente Leiden hiervoor metingen zal verrichten.

Al in 2016 kwam de IJsclub met een plan voor een skeelerbaan, wat direct op veel weerstand stuitte bij de bewoners van de Karpers en de Forellen. Zij vreesden voor veel overlast. Hierover is veel overleg gevoerd. Uiteindelijk is begin augustus een convenant ondertekend door de drie hoofdpartijen: de gemeente Teylingen, de IJsclub en de Vereniging van Eigenaren in de Karpers en Forellen. Zij werden vertegenwoordigd door achtereenvolgens wethouder Arno van Kempen, Philip van der Post en Louis Eggen.

stationswegIn de Merenwijk is nu slechts een beperkt aantal wooneenheden dat specifiek is gericht op wensen en behoeften van ouderen. Tegelijk zijn er in deze nu bijna vijftig jaar oude wijk wel steeds meer senioren, die in veel gevallen met z'n tweeën of alleen gewoon verblijven in hun complete gezinswoning. Hier en daar bestaan wel ideeën over speciale woonvormen voor senioren, maar hoe reëel is dat, waar zou dat kunnen, wie financiert dat, en hoe pak je dat aan? De gemeente Leiden reikt nu een helpende hand, en verzorgt hierover een informatiebijeenkomst op dinsdagmiddag 10 september.

Als het 'gebiedspaspoort' voor de Kopermolen de komende periode zal worden uitgewerkt in concrete ideeën en plannen, wil de wijkvereniging daar graag aan meedoen. Hoe ziet de gemeente Leiden dat precies voor zich? Dat wil de wijkvereniging graag weten en daarom heeft voorzitter Akke Timmermans-Kuiken aan wethouder Fleur Spijker gevraagd om op te schrijven hoe het proces verdergaat en wat de rol van de wijkvereniging hierin kan zijn.

Constructieve rol

Er moet nog veel gebeuren, stelt Timmermans in haar brief van 19 augustus aan wethouder Spijker. Er zullen plannen worden gemaakt voor woningen, maar ook voor de openbare ruimte, voor parkeren, fiets- en wandelpaden, de aansluiting met het park en een evenementenplein of een lounche-achtige ontmoetingsruimte. "De werkgroepen van de Wijkvereniging willen hier graag een constructieve rol in vervullen", zo laat Timmermans weten aan Spijker.

vaarkaartWie over een bootje beschikt kan vanuit de Merenwijk zó de Kagerplassen op. Maar het is ook een goed idee om eens door de grachten van de binnenstad te varen. Dat vinden zelfs heel veel mensen leuk en die drukte wil de gemeente Leiden kanaliseren. Daarom is er nu een 'Leidse Vaarkaart' gemaakt, met nuttige info en de spelregels waar iedereen zich op het water aan heeft te houden. Die vaarkaart is op diverse plekken gratis op te halen, of te downloaden.

Leiden telt liefst 28 km aan grachten en singels. De binnenstad telt 88 bruggen - daaronder ook bruggen waar je met een kano nog amper of niet eens onderdoor kunt. Door de drukte op het water ziet de gemeente problemen, ongelukken en irriraties toenemen. Met de Vaarkaart wil de gemeente duidelijk maken welke regels er gelden; tevens staan er tips in hoe je van een vaartochtje zoveel mogelijk kunt genieten.

Download de vaarkaart (pdf 3,8 MB)
• Bekijk toeristische vaarinformatie in Leiden (pdf)
• Lees alle info over varen in en door Leiden

AWZI Leiden NoordDe waterzuiveringsinstallatie die net buiten de Merenwijk ligt, langs het fietspad naar het station, krijgt een extra zuiveringsstap: ook medicijnresten zullen worden verwijderd. Volgens beheerder Hoogheemraadschap Rijnland wordt het daarmee de eerste zuiveringsinstallatie in Nederland waar alle soorten microverontreiniging uit het afvalwater worden gefilterd. De ombouw van de zuivering start zomer volgend jaar.

De zuiveringsinstallatie verwerkt zeker niet alleen het afvalwater uit de Merenwijk. Een flink deel van al het Leidse rioolwater wordt daar verwerkt, ook wat afkomstig is van enkele ziekenhuizen. Ofschoon het hier om een proef gaat, is het de bedoeling dat de vernieuwde installatie ook na de testperdiode zal blijven werken.
Lees meer hierover in de Nieuwsbrief van Rijnland.