De groenste wijk van Leiden

lintje merenwijkKent u iemand die volgens u een koninklijk lintje verdient? Dan kunt u dat voor de 'lintjesregen' van 2020 nu al opgeven. Dat moet dan wel uiterlijk 16 augustus 2019 gebeuren.

Op 26 april 2019 kregen 18 Leidenaren in de Hooglandse kerk een koninklijk onderscheiding opgespeld door burgemeester Henri Lenferink. Onder hen Leidenaren die actief zijn en waren in onder meer bewonerscommissies, wijkverenigingen en het Singelpark.

Bijzondere inspanningen

Via een koninklijke onderscheiding laat de Nederlandse overheid haar waardering blijken voor bijzondere inspanningen van mensen die zich verdienstelijk maken voor de samenleving.

De gemeenteraad van Leiden spreekt op donderdag 11 juli over het ‘gebiedspaspoort’ voor de Merenwijk en zal dat dan vaststellen als uitgangspunt voor de verdere ontwikkeling van winkelcentrum de Kopermolen en het gebied daar omheen.
De raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling besprak deze gebiedsvisie op dinsdag 2 juli. Hieronder een korte impressie van die commissievergadering.

Alle partijen gaven de wethouder complimenten voor het inspraakproces. Niemand ging in op de voortgang van dit proces bij de uitvoeringsfase. Men gaf de indruk dat door nieuwsbrieven de Raad en de burgers op de hoogte gesteld moeten worden. Geen participatie bij de uitwerking. Dat is nog een groot aandachtspunt.

Kernpunten van de verschillende politieke partijen waren als volgt:

zwerfvuil22juni2019Het zwerfvuil in de wijk is weer weggewerkt. Deze maal door 23 vrijwilliger, op zaterdag 22 juni 2019. Leuk is dat Albert Heijn weer meedeed met twee medewerkers.
Er zijn ruim zestig vrijwilligers die regelmatig meedoen met de opruimacties. De  acties zijn meestal in Merenwijk Centrum, rondom De Kopermolen en in de Horsten en Rodes.
Daarnaast maken mensen met regelmaat de eigen woonomgeving schoon en melden dit aan bij de werkgroep zwerfvuil. Zo zijn er al circa 25 zogeheten adoptieplekken.
Wil je een keer meedoen met een actie? De eerstvolgende is in september. De precieze datum wordt op de site bekendgemaakt.
Wil je meer weten over de adoptieplekken, stuur dan een mail naar

inloopbijeenkomst7juni2019De 'inloopbijeenkomst' die de gemeente Leiden op vrijdagavond organiseerde in de 'huiskamer' van het winkelcentrum De Kopermolen leverde geanimeerde discussies op. Wethouder Fleur Spijker en diverse andere personen namens de gemeente kwamen luisteren naar de reacties van bewoners de op tweede versie van het Gebiedspaspoort Kopermolen. Bestaande verschillen van inzicht en opvatting werden amper overbrugd.
Op donderdag 13 juni kunnen Merenwijkers hun mening over het gebiedspaspoort komen geven tijdens een vergadering van de gemeenteraadscommissie Stedelijke Ontwikkeling. Die vergadering begint om 20 uur, maar er staan meer zaken op de agenda. Wie zijn of haar mening wil komen geven, moet dat vooraf melden via de griffie ().

De werkgroep Kopermolen/Centrum van de wijkvereniging heeft zich gebogen over de resultaten van de enquete die de gemeente Leiden in de Merenwijk liet houden nadat de eerste versie van het Gebiedspaspoort Kopermolen op veel kritiek stuitte. Daarna kwam er een tweede versie, maar ook stemt niet iedereen tevreden. Hieronder de bevindingen van de werkgroep.

De belangrijkste steen des aanstoots is de voorgestelde 18 lagen tellende woontoren aan de kop van de Papiermolen.
Na het verschijnen van de eerste versie raadpleegde de gemeente de bewoners via enkele bijeenkomsten, straatinterviews en een enquete. De resultaten daarvan staan vermeld in de Nota van beantwoording (hier te downloaden als pdf-document). Hieronder noemen we de belangrijkste punten uit die nota, plus ons commentaar.

De bouw van een zendmast nabij Dekker Tennis in Warmond is inmiddels begonnen. Voorlopig gebeurt er weinig anders dan ruimte maken: hekken en groen verplaatsen. Rond 25 juni wordt het een stuk drukker, zo laat de gemeente Teylingen weten. Dan wordt er gewerkt aan de fundering van de mast, waaronder het storten van beton. De opbouw van de mast start op dinsdag 16 juli. Daarbij wordt een deel van het parkeerterrein afgezet. Al het werk zal naar verwachting op 23 juli zijn afgerond.
Wie als omwonende of anderszins geïnteresseerde vragen heeft, kan contact opnemen via telefoon 14 0252 of e-mail .

Het herziene Gebiedspaspoort Kopermolen komt nu snel in bespreking op diverse plekken. Lees meer over dat gebiedspaspoort in ons eerdere bericht of in onze nieuwsbrief.

Dinsdag 4 juni bespreekt de werkgroep Centrum/Kopermolen van de wijkvereniging het gebiedspaspoort. Kort daarna kan de wijkvereniging komen met een wat uitgebreidere reactie op het nieuwe gebiedspaspoort.
Vrijdag 7 juni verzorgt de gemeente een inloopbijeenkomst. Waarschijnlijk 's avonds, maar tijdstip en plaats volgen nog.
Donderdag 13 juni (dus niet zoals foutief maandag werd genoemd in onze nieuwsbrief) is er een inspraakmogelijkheid bij de commissie Stedelijke Ontwikkeling van de gemeenteraad.

gebiedspaspoort2 kleinHet gebiedspaspoort voor de herontwikkeling van De Kopermolen en omgeving is weer een stapje verder. De opmerkingen van Merenwijkers op de conceptversie zijn verwerk door het college van burgemeester en wethouders, zodat dit college nu een nieuwe versie heeft vastgesteld. Daar zal de gemeenteraad nog een beslissing over nemen. Ergens in juni komt er in de Merenwijk een 'inloopbijeenkomst' waarop de gemeente haar visie komt toelichten.

Er wijziging in het nieuwe gebiedspaspoort is dat het 'plangebied' nu is uitgebreid met een deel van de Ketelmeerlaan en de parkeerplaatsen aan weerszijden van deze straat. Daarnaast is een van de woningbouwopties komen te vervallen, op de hoek Tuinbank / Ketelmeerlaan. Op de afbeelding zijn alle wijzigingen met roze aangegeven – klik op de afbeelding voor een grotere, leesbare versie.

Wethouder Fleur Spijker (Duurzame Verstedelijking) zegt in een persbericht: ”Het gebiedspaspoort is na de reactieperiode weer aangepast. We hebben een aantal wensen uit de wijk overgenomen. Ik ben van mening dat het paspoort zoals het er nu ligt, de belangen van de Merenwijkers goed weerspiegelt. Zo gaan we de komende tijd bijvoorbeeld de mogelijkheid onderzoeken om het dak te gebruiken, bijvoorbeeld met groen, zonnepanelen of tiny houses. Dit spreekt mij erg aan.”

Dit herziene paspoort is hier te downloaden (hele grote pdf, bijna 15 MB).
De werkgroep Kopermolen/centrumgebied van de wijkvereniging Merenwijk kwam begin juni bijeen om zich een mening te vormen over de nieuwe versie van het gebiedspaspoort. Lees hier hun reactie.