De groenste wijk van Leiden

skylineLangs de Willem de Zwijgerlaan kan in de toekomst veel meer hoogbouw komen. In de buurt van de kruising met de IJsselmeerlaan kan het misschien tot 70 meter hoog worden. Dit blijkt uit het verslag van een serie meedenk- en meepraatgesprekken die de gemeente hield in maart. Plannen hiervoor zijn er nog niet – het ging er nu alleen om te peilen hoe de bevolking hierover denkt.

geluidsschermplaatsEen geluidsscherm van 1 m hoog komt tussen de weg en de ventweg (waar de blauwe auto rijdt).Langs de Willem de Zwijgerlaan wordt de komende anderhalve week wat graafwerk verricht. Dit is ter voorbereiding van de bouw van geluidsschermen. Met het graven wil men onderzoeken hoe stevig de ondergrond is en waar eventueel kabels en leidingen liggen. De werkzaamheden gebeuren op 12, 19, 22 en 23 april.

Bij het graafwerk worden mogelijk wat struiken gesnoeid of gerooid. Dit groen zal worden teruggezet na het bouwen van de geluidsschermen. De bouw van de geluidsschermen start volgens plan in het eerste kwartaal van 2022. Die schermen zijn vooral nodig omdat de Willem de Zwijgerlaan onderdeel uitmaakt van de Leidse Ring Noord.

Ter gelegenheid van 50 jaar Merenwijk organiseert de wijkvereniging de fotowedstrijd Merenwijk in beeld. Een deskundige jury heeft zich met veel plezier gebogen over alle 63 ingezonden winterfoto's. Merenwijkers Robert Steenbergen, Mirjam Suijten (fotografen) en Fleur van den Berg (beeldend kunstenaar) selecteerden een dozijn beelden die naar hun inzicht zowel technisch als inhoudelijk als beste uit de bus kwamen. En die het 'wonen in de Merenwijk-gevoel' goed uitdrukken. Nu zijn jullie aan zet als publieksjury. Welke van de genomineerde foto's wordt de winnaar?

gebiedspaspoort 2Een afbeelding uit het 'gebiedspaspoort' voor de Kopermolen van circa drie jaar geleden.De Wijkvereniging Merenwijk heeft bij de gemeente Leiden gepleit voor meer seniorenwoningen in de nabijheid van de Kopermolen, althans in het 'hart van de wijk'. Dat gebeurde tijdens een gesprek waar de wijkvereniging om vroeg, om een te peilen hoe het staat met de vorderingen rond de vernieuwing van de Kopermolen. De Leidse wethouders zijn het met de wijkvereniging eens dat bouwer Van der Vorm wat moet opschieten met zijn plannen en vooral de communicatie daarover. De ontwikkeling van een nieuw 'hart van de wijk' verloopt al jarenlang traag.

merenwijk van gasGeen gas meer verstoken om je huis te verwarmen, maar stroom gebruiken die duurzaam is opgewekt met bijvoorbeeld zon en wind. Zo moet het straks gaan, vindt bijna iedereen. Maar hoe precies? En wanneer? En wat gaat het (mij) kosten? De gemeente Leiden wil komen tot de beste antwoorden en organiseert daarvoor 'stadsgesprekken' in elf Leidse wijken. Voorafgaand aan dat gesprek is er een online talkshow. Voor de Merenwijk is die talkshow op donderdag 8 april om 20 uur.

merenwijkmagazineNu de Merenwijk een halve eeuw bestaat is het aardig om eens terug in de tijd te kijken én te zien hoe mooi de wijk nu is geworden. Dit is precies wat het Merenwijk Magazine wil doen: een ode brengen aan deze meest groene wijk van Leiden. Het Magazine wordt een eenmalige uitgave, een luxe blad (een 'glossy') en ieder Merenwijks huishouden krijgt dit gratis in de bus. Wat er allemaal in dat magazine komt te staan . . . daar mag iedereen nog over meedenken.

De twee basisscholen aan het Broekplein, Tweemaster en Meerpaal, worden afgebroken en helemaal opnieuw opgebouwd, zoals reeds eerder gemeld. Het slopen van de bestaande gebouwen begint in de zomer van 2021. Daaraan voorafgaand worden tijdelijk lokalen neergezet; dat zal gebeuren in het tweede kwartaal, dus vanaf april. Het nieuwe scholencomplex zal begin 2023 in gebruik worden genomen.

Een toelichting op de gang van zaken staat vermeld in een brief die de scholen hebben verspreid in de buurt. In de digitale versie van die brief (hieronder deels te lezen en te downloaden) staan tevens enkele aanklikbare links naar nog meer informatie. Hoe de scholen eruit komen te zien wordt uitgebreid verteld in een ruim 17 minuten durende film op Youtube.

merenwijkideenEnkele van de reeds geposte ideeën over de Kopermolen.Wie heeft een goed idee voor de inrichting van de Kopermolen en de omgeving? Schrijf dat kort op en plaats het simpel op de website van de gemeente, zodat iedereen kan laten weten of hij het ermee eens is. Dat kan nog tot 1 maart. Tot nu toe hebben 25 Merenwijkers een idee gepost, terwijl 62 mensen iets plaatsten of een reactie gaven. De suggesties lopen uiteen van een fonteintje voor kinderen of een collectief zonnepanelendak tot een terras aan het park of een niet te hoge seniorenflat bovenop de winkels.