De groenste wijk van Leiden

Wijkvereniging Merenwijk heeft de Golfclub Kagerzoom om aanvullende informatie gevraagd over de werkzaamheden aan hole 5.

De uitleg van de golfclub op hun website: http://www.kagerzoom.nl/nieuws/2017-02-24-hole-5-werkzaamheden-en-de-tijdelijke-verandering-naar-een-par-3

Uit de complete uitleg:

" Met deze aanpassingen wordt de interne veiligheid, voor de spelers op de baan, als ook de externe veiligheid, voor fietsers en wandelaars op paden rond de baan, gediend. Ook wordt nog beter voldaan aan de huidige en toekomstige milieueisen."

Download de complete tekst als PDF hier.

Wijkvereniging Merenwijk is druk bezig juiste informatie over activiteiten in en rond de Kagerzoom beschikbaar te maken. Op dinsdag 14 maart 2017 houdt de wijkvereniging een open avond over de toekomstvisie voor het gebied.

Stand van zaken integrale visie ontwikkeling voor de Kagerzoom

Dinsdag avond 14 maart 2017, 20u00
Het Gebouw, Arubapad 2, Leiden

Kagerzoom - Ingrid BoomHet ommetjes gebied voor de Merenwijk, de Kagerzoom, ligt velen aan het hart. De enquete resultaten geven duidelijk aan dat de Merenwijk rust, ruimte en natuur zoekt in het gebied. Voor het Kagerzoomgebied wordt, binnen het Ommelanden project, een integrale visie ontwikkeld door de gemeente Teylingen. De wijkvereniging Merenwijk is een van de gesprekspartners bij die integrale visie ontwikkeling. Die ontwikkeling loopt behoedzaam en -erg- langzaam. Tegelijkertijd werden we de afgelopen maanden geconfronteerd met sneller verlopende initiatieven voor de Kagerzoom en zijn randgebieden zoals de geplande aanleg van een Skeelerbaan. Oude tijden lijken te herleven.

Wijkvereniging Merenwijk organiseert op dinsdag avond 14 maart een open avond voor alle inwoners van de Merenwijk over dit onderwerp. Wij hebben de gemeente Teylingen, in de vorm van de betrokken projectleider, uitgenodigd om antwoord te komen geven hoe het project nu (verder) loopt. Vragen aan de gemeente Teylingen zijn bijvoorbeeld:

voedselbos anleilerHet ontwerp voor het voedselbos is klaar. Dat bos, met fruitbomen en -struiken, zal komen langs het spoor. De werkgroep wil dat ontwerp graag aan iedereen uit de wijk presenteren op de eerste dag van de lente: dinsdag 21 maart om 20 uur in het Theehuis Noord. De werkgroep zal dan ook over het plan van aanpak en de planning vertellen. Aanmelden daarvoor is gewenst, per mail bij Tim Seegers.

Wilgentenen vlechten

Op 25 en 26 maart gaat een groep mensen wilgentenen vlechten, voor een kniehoge omheining van het terrein tussen het spoor en het Veerpolderpad. Ieders hulp daarbij is goed te gebruiken. Kom je ook?

Prijsvraag naam voedselbos

Het voedselbos wordt van ons allemaal. Er is alleen nog geen naam voor. Daarom is er een prijsvraag georganiseerd. Weet jij een leuke, passende naam? Stuur je idee in voor 21 maart. De werkgroep selecteert de beste ideeën voor een stemming. De winnaar krijgt een eervolle vermelding bij de hoogste boom in het voedselbos!

Aanmelden voor bovenstaande kan via .
Over het idee 'voedselbos' is ook een filmpje gemaakt (48 minuten!).

Leiden/Warmond - 20 februari 2017

De wijkvereniging en drie bewonerscomité's in de Merenwijk willen dat er geen skeelerbaan wordt aangelegd voordat de gemeente Teylingen een integrale visie voor de Veerpolder en Kagerzoom heeft ontwikkeld en goedgekeurd. Een meerderheid van de Leidse gemeenteraad steunt hun standpunt. De plannen van de Warmondse IJsclub om een professionele skeelerbaan aan te leggen op de plaats van de huidige landijsbaan zorgen voor forse onrust in de Merenwijk.

skeelerbaanDe gemeente Teylingen werkt op dit moment aan een gebiedsvisie voor de Veerpolder en wil in 2017 een integraal plan maken voor de groene ontwikkeling van de Kagerzoom binnen het project de Ommelanden. De landijsbaan ligt op de grens van deze twee gebieden. Desondanks gaf de gemeente Teylingen de Warmondse IJsclub onlangs alvast groen licht voor aanleg van een professionele skeelerbaan. Komende maanden zou dan 7.500 m2 asfalt in het huidige groene gebied worden gelegd.

De Wijkvereniging Merenwijk en drie bewonerscomités hebben een gezamenlijk persbericht verspreid. Hieronder geeft de wijkvereniging Merenwijk in het kort de achtergronden en geeft links naar betrokken websites.

Websites ondertekenaars

http://www.karpersenforellen.nl/

https://www.skeelerbaannee.com/

http://www.broekensimontjespolder.nl

Visie Veerpolder

De geplande Skeelerbaan ligt formeel in de Veerpolder, waar momenteel een visie ter inzage ligt waarin de functie van dat terrein van industrie naar "Sport en Leisure" wordt omgezet.

https://www.teylingen.nl/Ondernemers/Bouwen_en_vestigen/Bestemmingsplannen/Bestemmingsplannen_Warmond/Concept_gebiedsvisie_Veerpolder

Een ieder kan een een zienswijze ("zijn mening") indienen tot en met 1 maart 2017.

Visie Kagerzoom

Naast de Veerpolder ligt de Kagerzoom. Hierover is de mening van de inwoners van de Merenwijk gevraagd in een enquete (najaar 2016). Daaruit blijkt overduidelijk dat we voor rust, ruimte en natuur in de Kagerzoom gaan. Plannen in de Veerpolder mogen dat doel niet in de weg staan. De wijkvereniging Merenwijk heeft hierover al ingesproken tijdens de raadsvergadering van de gemeente Teylingen op donderdag 26 januari 2017. Deze inspraak is als zienswijze genoteerd door de gemeente Teylingen.

De wijkvereniging heeft een werkgroep Kagerzoom, binnen de werkgroep Groen & Water. Zij houden zich inhoudelijk met de Kagerzoom bezig.

Bezwaar tegen ontbreken omgevingsvergunning

De wijkvereniging Merenwijk vindt het ongelooflijk dat voor het bouwen en gebruiken van een Skeelerbaan op een huidig groen terrein geen omgevingsvergunning nodig is. Zelfs de Warmondse Ijsclub is hier verbaasd over. Een omgevingsvergunning is de manier om goede afspraken te maken en die ook vast te leggen, zodat voor iedereen duidelijk is wat er mogelijk is bij een bepaald gebruik. Zonder die vergunning zijn omwonenden geheel afhankelijk van beloftes en goede wil. Hoewel de wijkvereniging altijd voor goed overleg is, zijn we ook voor heldere harde afspraken.

Plannen Warmondse Ijsclub Skeelerbaan

https://www.wijc-admin.nl/pages/63/Wat-voor-skeelerbaan-willen-we/

Laatst bekende reactie Warmondse Ijsclub: https://www.wijc-admin.nl/pages/2/Nieuws/?newsID=75

UPDATE 28 februari 2017: https://www.wijc-admin.nl/pages/71/Wat-weet-U-van-de-Skeelerbaan-Teylingen/

Powerpoint WIJC eerste overleg januari 2017

Contact

Naast afstemming met de genoemde partijen is de wijkvereniging natuurlijk benieuwd naar de mening van de overige inwoners van de Merenwijk. U kunt ons altijd bereiken op info@wv-merenwijk. Binnen het bestuur is Michel Vorenhout contact persoon rond dit onderwerp. Heeft u specifieke kennis die u in wilt zetten voor de Merenwijk, zoals juridische kennis van bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen (niet beperkt tot alleen de Kagerzoom), neem dan contact op met ons!

Van oudsher delen mensen hun ervaringen door verhalen te vertellen. Niet alleen omdat het fijn is om je verhaal te doen, maar ook omdat het leuk is om naar verhalen te luisteren en ervan te leren.

Verhalen over wonen in de wijk

De Wijkvereniging, het Ouderenberaad, Radius en Libertas luisteren graag naar uw verhaal. Wij willen horen hoe het is om ouder te zijn in de Merenwijk en wat u graag anders zou zien. Samen met u willen we mensen meer bij de wijk betrekken en ervoor zorgen dat Merenwijk een plezierige wijk blijft voor alle bewoners. Daarom is ook uw verhaal van belang.

In de media wordt veel geschreven over de aanleg van een professionele skeelerbaan ten Noorden van de Merenwijk. Vooral de mening van inwoners van de Merenwijk speelt daarbij een rol, naast een aantal projecten die spelen in de twee grotere gebieden (Veerpolder en Kagerzoom). Graag geven we een overzicht van de huidige stand van zaken.

-bijgewerkt 16 februari 2017-

Hoe ziet de ideale stad eruit? Wat kan en mag daar wel of niet? Welke regels zouden er gelden? Over dit soort vragen is er op 14 februari in de Stadsgehoorzaal een openbaar gesprek met wie dat maar wil, inclusief burgemeester Henri Lenferink. Met muziek en theater tussendoor.

Het debat over ‘de gedroomde stad’ zal voornamelijk worden gevoerd door leden van het theatergezelschap PS|theater. Zij hebben het over utopieën en over realiteit, maar altijd uit liefde voor de stad.

De bijeenkomst is op 14 februari (Valentijnsdag) om 20:00 uur. De toegang is gratis. Aanmelden moet via Facebook - wie geen Facebookaccount heeft, mag kennelijk niet meedromen.