De groenste wijk van Leiden

Aansluitend aan de algemene ledenvergadering van 23 januari was er een bijeenkomst over energie(besparing), geleid door Marc Koenen van ‘Energie in de Merenwijk’. Er werd gesproken over beleid, plannen en ideeën, maar ten slotte waren er ook veel handige tips.

De Merenwijk kan groener, vind de Natuur- en Groengroep. Daarom wil de groep het bestaande groen in de wijk versterken en verder uitbreiden. Vooral een verbinding met het omliggende open gebied is een streven van de groep groenbevorderende Merenwijkers. De Natuur- en Groengroep is onderdeel van de themagroep 'Groen & Water' van de wijkvereniging Merenwijk.

'We willen de Groene Kaart van Leiden helpen in te vullen en de verbinding met de Leidse Ommelanden versterken’, zegt secretaris Corinna Vermeulen. ‘Daarvoor willen we de criteria en bomenverordeningen (laten) vergelijken met die in andere gemeenten toegepast worden om bomen en groen te beschermen. Ook willen we in de Merenwijk de biodiversiteit en ecologische zones in kaart brengen en monitoren. Daarmee willen we bijdragen aan de ontwikkeling van de visie op de toekomst van de Merenwijk.’

Maandag avond 23 januari heeft de Wijkvereniging Merenwijk haar eerste officiële ALV gehouden. Een ruime hoeveelheid leden heeft ingestemd met de benoeming van dir nieuwe bestuursleden, en het aanstellen van Akke Timmermans als onafhankelijk voorzitter. Zo is het bestuur weer op sterkte en gaan we van 2017 een prachtig jaar maken!

Op de ALV werden ook de plannen voor 2017 gepresenteerd, en gaf de gemeente een overzicht van hun wijkplan voor de Merenwijk waar de wijkvereniging flink aan heeft bijgedragen. Zie de foto-impressie van de vergadering.

De wijkvereniging Merenwijk heeft hard gelobbyed voor een mooie afwerking voor de aan te leggen rotondes. In een schriftelijke online enquete, gehouden in december 2016, was de keuze van de inwoners duidelijk: 79% van 940 uitgebrachte geldige stemmen koos voor de variant vaste planten. Naast de groene inrichting hebben we het  ook voor elkaar gekregen dat niet de ouderwetse grijze lantaarnpalen worden terug geplaatst,  maar dat er een sierlijk verlichtingspunt op de rotonde komt.

De wijkvereniging heeft op 9 januari 2017 bij de gemeente Leiden vragen gesteld over ontwikkelingsplannen bij het station, met name over de fietsroutes. Wethouder Robert Strijk heeft hierop geantwoord. Kortgezegd komt zijn antwoord hierop neer: ‘Ja, het is druk rond het station, ook voor fietsers. En het zal nog veel drukker worden. Gelukkig komt er aan de Stadszijde een heel grote fietsenstalling bij.’

De Wijkvereniging Merenwijk houdt op maandag 23 januari 2017 zijn Algemene Ledenvergadering. Dat is een 'historische gebeurtenis' omdat de wijkvereniging dan ook precies een jaar bestaat. De vergadering zelf bestaat voornamelijk uit formaliteiten (zoals goedkeuren jaarverslag), maar erg belangrijk is wel dat er nieuwe leden worden gekozen voor het bestuur. Aansluitend aan de ledenvergadering volgt een themabijeenkomst over energie(besparing), open voor alle inwoners van de Merenwijk.

bloemenweelde op kruisingHoe moet de 'groene aankleding' van de nieuw aan te leggen rotondes worden? De gemeente Leiden legt de Merenwijkers twee varianten voor: met de inzaai van natuurlijke kruiden, of met vaste planten zoals dat nu bestaat bij de aantakking van de IJsselmeerlaan op de rondweg. Merenwijkers mogen meestemmen, maar alleen met een wachtwoord dat staat op een brief die rond 20 december huis aan huis is verspreid.

Op www.leiden.nl/merenwijk is meer informatie te vinden over de twee varianten. Een klik op elke afbeelding geeft meer achtergrondinformatie over de betreffende variant.

Veiligheid en criminaliteit blijken voor Merenwijkers niet zo’n probleem te zijn - dat werd duidelijk op de thema-avond over veiligheid op 31 oktober. Wel zijn er zorgen over de verkeersveiligheid en de sociale veiligheid. Het gemeentebestuur zal zien wat het hieraan kan doen. Politie en brandweer gaven op de bijeenkomst diverse concrete tips om de veiligheid in en om het huis te verhogen.

Lenferink luistertOnvangst en inloop werden verzorgd door dames van de Wijkacademie uit het buurthuis Op Eigen Wieken.