De groenste wijk van Leiden

Je huis binnendringen doen dieven met een breekijzer of een slimme 'babbeltruc'. In de digitale wereld zijn er veel meer mogelijkheden voor inbraak en diefstal. Mensen van middelbare leeftijd en ouder zijn niet opgegroeid in de digitale wereld, en kennen daarom dit soort risico's van inbraak minder. Daarom organiseert de Stichting 55 Plus de bijeenkomst 'Senioren veilig'.

Burendag WervenOp diverse plekken in de Merenwijk is de Burendag op zaterdag 24 september een vrolijke bijeenkomst geweest. Veel buurtgenoten maakten pas nu voor het eerst kennis met elkaar. De buurtbijeenkomsten werden opgevrolijkt door een voor eind september ongewoon warm zonnetje en een bliksembezoekje van wijkenwethouder Marleen Damen, vergezeld van Akke Timmermans, voorzitter van de wijkvereniging.

(Foto: Hans Schuurman)

De schoonmaakactie in de Merenwijk, op zaterdag 24 september, heeft veel opgeleverd. Vooral veel vuilnis en daarmee een schone omgeving, maar ook enkele goed-bruikbare spullen, waaronder een nog vrij nieuwe fiets.
De omgeving van het winkelcentrum kan weer opgeruimd de herfst in.

Sleutelstad.nl besteedt een aardig bericht aan deze opruimactie.

Aan de rand van de Merenwijk, vlak langs het spoor, komt misschien een ‘voedselbos’: een bos met veel bessenstruiken en vruchten- en notenbomen. Wie wil meedenken over de opzet hiervan, kan op woensdagavond 5 oktober terecht bij de Kinderboerderij midden in de wijk.

Een voedselbos is een door mensen ontworpen bos - vol met vaste eetbare planten, struiken en bomen - dat zich kan ontwikkelen volgens de ecologische principes van een natuurlijk bos. Door biodiversiteit en een gezond bodemleven te stimuleren ontstaat een veerkrachtig ecosysteem dat goed bestand is tegen extreem weer en klimaatverandering, maar ook weinig onderhoud nodig heeft. Een voedselbos zorgt op deze manier voor haar eigen groei en bloei, net als een natuurlijk bos.

Wouter van Eck, voedselbosbouwer van het eerste uur, komt deze avond meer vertellen over dit bijzondere stukje eetbare natuur en zal op basis van onze input een ontwerp maken dat later gepresenteerd zal worden. Deze winter kan vervolgens het eerste voedselbos in Leiden geboren worden. Ben je geïnteresseerd? Wil je ideeën aandragen of meehelpen? Kom dan naar deze bijeenkomst!

Datum: woensdag 5 oktober
Tijd: 19.00 tot 21.00
Locatie: kinderboerderij Merenwijk
Aanmelden:

voedselbos uitnodiging

 

De gemeente Leiden heeft een huis aan huis brief verstuurd met het schema van werkzaamheden aan de straat. De wijkvereniging Merenwijk heeft geen vooroverleg gehad over de werkzaamheden; helaas waren ze al eerder uitgewerkt. We gaan na wanneer de volgende grote ronde met onderhoud is, zodat we kunnen pleiten voor meer natuurlijke water afvoer, aanleg glasvezel infrastructuur en een meer integrale aanpak van de water overlast.

U bent van harte welkom om mee te praten over de visie van inwoners op de Merenwijk. Alle leden zijn welkom op deze bijeenkomsten, georganiseerd door de Wijkvereniging Merenwijk.

Onderwerp deze keer: Participatie, Welzijn en Zorg in de toekomst
Toekomstvisie voor de wijk op lange termijn.
Welke aandachtspunten spelen er nu in de wijk?

Waar en wanneer?

Datum: Maandag, 19 september 2016
Plaats: Gebouw Radius, Rosmolen 28, 2317 SK Leiden (ingang bij Stellingmolen)
Aanvang: 19:30 uur, sluiting verwacht om 21:30 uur
Koffie en thee worden verzorgd.

zwartemeerln autos RB 800

De wijkvereniging is opgericht naar aanleiding van alle commotie rond de inrichting van de kruispunten. Zoals iedereen weet is er door de gemeente raad voor rotondes gekozen. De wijkvereniging Merenwijk pleit als sinds het begin voor een mooie afwerking, en niet voor een goedkope simpele gras inrichting.

Momenteel lopen de gesprekken, en worden er schetsen gemaakt van twee alternatieven. Wij willen dat de rotondes een prachtige entree worden voor onze groene moderne wijk. Deze alternatieven worden voorgelegd aan alle inwoners, zodat we de mening van iedereen mee kunnen nemen in ons uiteindelijke advies aan de wethouder om voor 1 alternatief te kiezen. De raadpleging vindt plaats van 26 september t/m 7 oktober 2016. Hierna zal heel snel een advies worden geformuleerd aan de betrokken wethouder.

De gemeente Leiden heeft de Wijkvereniging Merenwijk laten weten dat er in september 2016 een extra container voor plastic afval wordt geplaatst aan de Zwartemeerlaan ter hoogte van de papierbakken. Goed nieuws voor Zijlwijk-zuid. Heeft u hem al gespot? Stuur een foto!

De wijkvereniging Merenwijk heeft afvalscheiding en de aanpak van zwerfvuil hoog op de agenda staan. Meer scheidingsbakken voor plastic afval is een wens die al jaren leeft in de Merenwijk, en nu eindelijk lijkt aan te slaan. Verder staat de aanpak van de verouderde afvalbakken rond het Merenwijk park op de planning voor 2016. De werkgroep Groen & Water organiseert daarnaast regelmatig opruim acties om de bewustwording te vergroten.

Wie mee wil doen kan zich melden via het e-mailadres