De groenste wijk van Leiden

KagerzoomDe gemeente Teylingen heeft een enquete online gezet om te peilen welke wensen en ideeën er leven rond het gebied Kagerzoom (golfbaan, Broek-en-Simontjesweiland, Strengen en Tengnagel). Dit gebied is de groene achtertuin van de Merenwijk en kent een rijke geschiedenis.

Eind 2016 wil men een plan gereed hebben voor de ontwikkeling van natuur- en recreatiemogelijkheden in dit gebied. Doelstelling is om het leef- en verblijfsklimaat voor inwoners te versterken en de gemeente aantrekkelijker te maken voor recreanten en toeristen.

Voelt u zich betrokken bij Kagerzoom? Vul dan de enquete in. De enquête bestaat uit 10 vragen en invullen duurt slechts enkele minuten. Invullen is mogelijk tot 22 september 2016, en helpt de wijkvereniging in haar overleg met de Gemeente Teylingen.

Ook Stichting Broek-en-Simontjespolder en Vogelgroep Merenwijk zijn betrokken bij dit traject en zijn in gesprek met de gemeente Teylingen. Lees meer hierover elders op onze website.

Meer informatie hierover van de gemeente Teylingen: https://www.teylingen.nl/Inwoners_en_verenigingen/Meer/Meer_nieuws/Gezocht_ideeen_kagerzoom

De wijkvereniging Merenwijk is natuurlijk ook van de partij op dit Merenwijk's festival. We zijn er trots op dat zo'n groot evenement alweer plaats vindt in het groene hart van de Merenwijk.

Kom langs en maak kennis met de wijkvereniging. Deel uw mening over de toekomst van het Merenwijk park, de resultaten van de schouwen, deel uw ideeen over de Kopermolen en denk mee over de groene aankleding van de rotonde's!

http://www.kunstindestalfestival.nl/

160924 Opruim actie

Onderwater in Leiden, Groen Links en de WijkVereniging Merenwijk organiseren een excursie en schoonmaakactie in de sloten, rond de Kopermolen en het wijkpark in de Merenwijk op zaterdag 24 september 2016, vanaf 11 uur. Doel is het opschonen van de open wateren en zwerfvuil verwijderen. De wijkvereniging heeft veel aandacht besteed aan het opruimen van straten en fietspaden, en is blij dat er dit maal aandacht is voor het interessante onderwater leven. Geef je nu op als deelnemer, en geniet ook van professionele uitleg over het leven in de wateren van de Merenwijk! Als je het leuk vindt kan je ook ‘vuilnishardlopen’, dus hardlopend in sportkleding vuil oprapen, een goede work-out!

Informatie van Ondewater in Leiden: https://www.onderwaterinleiden.nl/kalender/alle-evenementen/opschonen-wateren-merenwijk

Waar verzamelen:

  • Zwerfvuil rapen: De Regenboog
  • Bij de Regenboogbrug, winkelcentrum de Kopermolen (indien de groep groot genoeg is ‘waaieren we na eerste slootjes verder uit’, de wijk in)./li>

Wanneer: op zaterdag 24 september 2016, het is dan ook Burendag.
Hoe laat:

  • Zwerfvuil rapen: van 11u00 tot 13u00
  • Opschonen water: Van 11:00-14:00u gaan we o.a. fietsvissen met dregankers en magneten en drijfvuilvissen met schepnetten. Ook ‘papierprikken’/-knijpen hoort erbij. Ook aanwezig: één of meerdere (amateur-)biologen die van alles kunnen vertellen over het Leidse gracht- en slootleven.

Opgeven:

  • Zwerfvuil rapen: stuur uw naam en aantal deelnemers naar
  • Opschonen water: Zodra men zich heeft opgegeven via de website (zie kalender), ontvang de deelnemer in de week voorafgaand aan de actie meer nieuws en de algemene voorwaarden (die gaan over de veiligheid tijdens zo’n actie).

Wie mogen meedoen? Iedereen mag meehelpen zwerfvuil rapen. Als je denkt: ik ken iemand die dit heel gaaf gaat vinden, dan mag je hem/haar natuurlijk ook uitnodigen!
Let op: Kinderen onder de 12 jaar moeten een volwassene bij zich hebben.

Radius welzijn zoekt een vrijwilliger die vanaf oktober 2016 op donderdag middag van 14.00 tot 16.00 uur, hulp kan bieden aan bezoekers van het internetcafé. Het om een paar maanden.

Radius is een stichting die in Leiden en Oegstgeest zorg wil dragen voor het versterken van de zelfstandigheid van ouderen en mensen met een handicap. Ook wil zij een bijdrage leveren aan het verlichten van de taak van verzorgende partners, familieleden en vrienden van ouderen en mensen met een handicap.

Geinteresseerd? Neem rechtstreeks contact op met:

Marijke Bakker
Stichting Radius
Rosmolen 28
2317 SK Leiden
Tel: 071-7074200

De gemeente heeft een bewonersbrief opgesteld, waarin ze uitleggen hoe het pleintje bij de Tunicaduin wordt aangepakt. Kortgezegd wordt er onderhoud aan de bodem verricht zodat de bomen beter groeien wat voor mooiere bomen en tegelijkertijd voor minder overlast bij sommige bewoners moet zorgen.

Download de brief hier.

Bomen in stedelijk gebied zijn cruciaal voor een goed leefmilieu. Tijdens hete zomers zorgen ze onder andere voor verkoeling. Ook dragen ze bij aan een leefbare groene wijk.

Hierbij nodigen wij u uit voor de tweede bijeenkomst voor het Visiedocument van de Wijkvereniging Merenwijk. Ieder lid van de wijkvereniging Merenwijk is welkom.
We praten over de ontwikkeling van de wijk naar de toekomst en wisselen ideeën met elkaar uit.
Uit sommige wensen zijn al concrete plannen gekomen, die verder in de werkgroepen vorm gaan krijgen.
Heeft u een visie, wensen of ideeën voor de wijk van de toekomst, neem dan deel aan de bijeenkomst en laat u horen.

Datum: Maandag, 15 augustus 2016
Plaats: Gebouw Radius, Rosmolen 28, 2317 SK Leiden (ingang bij Stellingmolen, nabij ingang bibliotheek)
Aanvang: 19:30 uur, sluiting verwacht om 21:30 uur
Koffie en thee worden verzorgd.

Masterclass is een bijzonder project welke  in het komend schooljaar 2016-2017 gaat draaien in de Merenwijk. Scholen worden hierin gekoppeld aan senioren uit de Merenwijk. De senioren gaan in een periode van ongeveer 10 weken met een klas aan de slag op het gebied van natuurbeleving. Samen met de kinderen wordt er gekeken wat bijvoorbeeld de vlinder nodig heeft om goed te leven en wordt de schoolomgeving verbeterd. Elke senior in het project kan zo eigen kennis overdragen aan de jongeren in de Merenwijk.

Het project wordt begeleid door stichting WBJG uit Leiden. Heeft u interesse in dit project? Wilt u meer weten over hoe u kunt deelnemen? Stuur vrijblijvend een email naar . De wijkvereniging Merenwijk steunt deze laagdrempelige kennisoverdracht, en nodigt haar leden uit om naar mogelijke deelnemers uit te kijken!

Op initiatief van een aantal inwoners van de Rodes is afgelopen zaterdag 9 juli een grote schoonmaakactie gehouden in de wijk. Ruim 20 kinderen deden mee en al lopende door de wijk sloten steeds meer mensen zich aan.

Een paar bewoners uit de Rodes bedacht dat het tijd werd om eens samen met de kinderen uit de buurt een grote schoonmaakactie te houden. De gemeente en de wijkvereniging Merenwijk zorgden voor een kar en spullen. “De Merenwijk kent veel zwerfaval. En dat is zonde!” vinden bewoners zoals Carolina D’Andrea. “De Merenwijk is een mooie groene wijk en zonder al die rommel is het nog veel mooier”.