De groenste wijk van Leiden

De gemeente Leiden heeft een bewonersbrief bezorgd in Zijlwijk-Noord over werkzaamheden aan de straten. Volgens de brief worden delen van de rijbaan en het trottoir aangepakt. De wijkvereniging is blij met de aanpak van deze lokale problemen, maar mist de kans om gelijk meer punten aan te pakken (werk-met-werk). Zo zou het openleggen van hele straten prima gecombineerd kunnen worden met de aanleg van glasvezel. Wij gaan hier met de gemeente later dit jaar over praten.

Ook wordt opgeroepen om overhangend groen vanuit uw eigen tuin te snoeien.

De brief kunt u downloaden vanaf onze website.

 

De wijkvereniging heeft een verzoek gekregen van Pawel Lubelski, leerling op het Bonaventuracollege. U kunt meehelpen bij zijn onderzoek!

Bij mijn opleiding aardrijkskunde op de middelbare school heb ik een praktische opdracht gekregen. Ik dacht dat het heel leuk zou zijn als ik een enquete bij deze praktische opdracht kon houden waarbij ik de bewonerskenmerken van de inwoners in Oestgeest en Leiden vergelijk. Hierdoor wou ik aan u vragen of u misschien mijn enquete op uw website en twitter zou kunnen zetten?

Link naar de enquete: - https://www.survio.com/survey/d/W3S5J4M8P2H5Y7D3G

De mogelijkheid om zienswijzen in te dienen over de ontwerpen van de nieuwe rotondes in de Merenwijk verloopt binnenkort. De gemeente heeft in dit proces ook het kruispunt Bloemen – Zwartemeerlaan - Werven meegenomen, naast een rotonde ontwerp (hierover heeft geen voorafgaaande discussie plaatsgevonden). Het indienen van zienswijzen is mogelijk tot 6 weken na publicatie in de staatscourant (besluit 26 mei 2016, publicatie 3 juni 2016), wat neer komt op een deadline van 15 juli 2016.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-29185.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-29187.html

De Wijkvereniging Merenwijk heeft de beslissing over wel of niet een rotonde overgelaten aan de betrokken wethouder; ze is betrokken geweest bij de invulling van het huidige ontwerp. De wijkvereniging staat een goed gebruik van de kruispunten voor alle betrokken verkeersdeelnemers voor. Dus een goede oversteekplek voor fietsers en voetgangers bij de nieuwe rotonde Zwartemeerlaan. Bij de Gooimeerlaan waren geen fietsers of voetgangers betrokken.

De Ridderspoortunnel in de Merenwijk is opgesierd met prachtige muurschilderingen. Op woensdag 22 juni om 16u30 wordt de beschilderde fietstunnel officieel geopend in het bijzijn van de wijkvereniging Merenwijk en wethouder Paul Dirkse. Wijkvereniging Merenwijk is bijzonder blij met deze vrolijke verbetering van de wijk. En ze pleit ervoor om dit goede voorbeeld te laten volgen bij andere tunnels in de wijk, en dat de bijbehorende verlichting sterk wordt gemoderniseerd.

Wedstrijd

Om dit feestelijke moment te vieren is er een wedstrijd in het leven geroepen. Weet jij welke dieren staan afgebeeld op de muren van de tunnel? Mail je antwoord voor zondag 19 juni naar . Onder de goede inzendingen wordt een fietswaardebon ter waarde van 50 euro verloot. Tijdens de opening om 16.30 uur wordt de winnaar bekend gemaakt.

 
Een trouwe groep van 12 vrijwilligers van de wijkvereniging Merenwijk heeft zaterdag 11 juni weer zwerfvuil opgeruimd. De omgeving van het winkelcentrum en delen van de Horsten zijn uitgekamd.
Ondanks de lichte regen kwam iedereen enthousiast in actie. In het park werd veel klein gesnipperd papier, blik en zilverpapier gevonden, omdat vlak van tevoren de velden gemaaid waren. Ckees van Oijen, bioloog en actief in verschillende milieuprojecten: “Voor een volgende keer zou het mooi zijn als er afstemming is tussen gemeente en Wijkvereniging, zodat er eerst geruimd kan worden en dan pas gemaaid.”
De zon brak al snel door en de vrijwilligers kregen waardering van langskomende bewoners op de fiets en te voet. Ook opperde een voorbijganger dat er betere afvalbakken geplaatst moeten worden door de gemeente. Komende week gaat de gemeente samen met de werkgroep “ Zwerfvuilgroep” van de Wijkvereniging Merenwijk hier werk van maken. Michel Vorenhout: "De NLDoet actie bracht al naar voren dat er wel wat te verbeteren valt. De gesprekken tot nu moeten nu omgezet worden tot concrete stappen van de gemeente". De idee is om vooral betere en grotere bakken op slimmere plekken te plaatsen. "Vogelwerende bakken zijn erg belangrijk, en dat kunnen er dan eventueel ook minder worden, zoals de gemeente zo graag ziet".
 
Na afloop van de actie namen 8 vrijwilligers een prikker mee om in eigen buurt regelmatig rommel op te ruimen. In het najaar volgt een nieuwe actie vanuit de werkgroep, en tussendoor kunnen straten in de Merenwijk ook al aan de slag. De data zullen tegen die tijd op de website van de Wijkvereniging worden vermeld.
(Foto: Carolina D'Andrea)

De planning rond de onkruidverwijdeirng is wederom aangepast. De laatste buurten staan hieronder weergegeven:

    Week Datum start
Zichten halve dag 24 13-juni
Horsten 2 dagen 24 14-juni
Rodes 1 dag 24 15-juni cq 16 juni
Tuinen 1 dag 24 17-juni
Banken 1 dag 25 20-juni

De Molens volgen in de week erna. Als u wilt dat de machines goed hun werk doen, zorg dan voor vrije toegang en zet uw auto ergens anders neer op deze dag.

De ontwikkeling een toekomstvisie voor Merenwijk over 10 - 20 - 30 jaar, waarin ook de gezamenlijke woon- en leefbelangen voor bewoners in herkend worden, is belangrijk voor de doelstellingen  van Wijkvereniging Merenwijk.
Het is ons doel is om een integraal Visiedocument over alle aandachtspunten te ontwikkelen dat beantwoordt aan de eisen van een moderne wijk in de toekomst naar 2050.
Dit Visiedocument wordt onder auspiciën van het bestuur van Wijkvereniging Merenwijk gemaakt o.l.v. bijzonder bestuurslid Gert Walrave ().

NLDoet Actie 12 maart 2016
 
De Wijkvereniging Merenwijk gaat opnieuw met vrijwilligers het zwerfvuil rondom het Merenwijkpark en het winkelcentrum opruimen.
De actie tijdens NLdoet op 12 maart 2016 was een groot succes, met zelfs de belofte vanuit de gemeente om de afvalbakken aan te pakken.
Sommige vrijwilligers hebben daarna het initiatief genomen hun eigen buurt schoon te houden, en de werkgroep Groen & Water van de Wijkvereniging Merenwijk heeft besloten regelmatig opruimacties te organiseren in de wijk.
 
De eerstvolgende opruimactie is op 11 juni 2016 van 11 tot 13 uur. Startpunt is in het Kerkelijk Centrum De Regenboog.
Er is opruimmateriaal aanwezig. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden per e-mail op .