De groenste wijk van Leiden

bw overlegDe Leidse burgemeester en wethouders hebben afgelopen jaar gesprekken gevoerd met alle buurt- en wijkverenigingen in de stad. In een brief aan de gemeenteraad vertellen zij nu wat ze daarvan hebben geleerd. Het belangrijkste is: duidelijkheid scheppen voor alle bewoners. Dus temidden van alle paperassen en procedures telkens duidelijk maken hoe ver de gemeenteraad is met de besluitvorming. Maar vooral duidelijk aangeven waar de grenzen liggen van wat wel of niet kan - dat heet 'verwachtingenmanagement'.

Een ander leerpunt was dat de de nodige aandacht moet zijn voor sommige kleinere wijken waar eigenlijk niks staat te veranderen maar die toch last kunnen krijgen van ontwikkelingen in wijken daar vlakbij.
De gesprekken met de wijkverenigingen in de binnenstad verliepen bepaald niet lekker; de verenigingen stopten ermee. In hun brief aan de gemeenteraad gaat het college van burgemeester en wethouders (b&w) daar uitgebreid dieper op in.
De Merenwijk wordt niet apart genoemd in de brief van b&w. Als voorbeelden worden wel diverse sociale activiteiten in Noord genoemd en het project Stevenshof Vitaal.

De gehele tekst van de brief van b&w aan de raad is hier te lezen of te downloaden.

Veel Leidse wijkverenigingen hebben gezamenlijk gereageerd op de Omgevingsvisie 2040, waarin de gemeente Leiden beschrijft hoe de stad er over twintig jaar uit zou moeten zien. De verenigingen willen meer groen en biodiversiteit, een 'menselijke maat' bij bouwplannen, een zeer goed doordachte energietransitie, en weliswaar ruimte voor de auto maar geen vervuiling daardoor.

Wijkvereniging Merenwijk sluit zich aan bij die gezamenlijke reactie van Leidse wijkverenigingen, maar heeft daarbij wel vijf extra opmerkingen:

  • Behoud het karakter van een groene Merenwijk

  • Hoogbouw op maat bij de renovatie van de Kopermolen 

  • Aandacht voor de energietransitie in een 70’er jaren woonwijk
  • Fietspad aan de noordzijde van de Zijlbrug had niet moeten worden opgeheven voor de aanleg van een verbrede rijbaan op de Willem de Zwijgerlaan

  • Hoogbouwplannen van LEAD leggen druk op parkeergelegenheid in de Merenwijk, de Willem de Zwijgerlaan en toegangswegen


papiercontainer blauw dekselDe gemeente Leiden wil begin september bij elke woning in de Merenwijk een extra afvalcontainer plaatsen voor oud papier en karton. Doel is om zo méér oud papier in te zamelen; een proef leerde dat dit inderdaad extra oud papier oplevert. Wie naast de twee plastic containers voor groen-afval en rest-afval niet nóg zo'n ding bij huis wil, mag die privé-papierbak weigeren.

Op sommige plekken in Leiden staan al privé containers voor oud papier en karton. Dat zijn grijze bakken met een blauw deksel. Onderzoek leerde dat hiermee méér oud papier wordt ingezameld, ook als rekening wordt gehouden met minder oud papier in de metalen buurt-containers. Want die buurt-containers blijven gewoon staan.

Rond 25 mei zal de gemeente zelf meer informatie verspreiden over het voornemen om bij iedere woning een grijze oudpapiercontainer te plaatsen.

Wie heeft er nog foto's van toen?

pleintjeZo kan het pleintje voor het pop-up museum wordenIn de Kopermolen opent op 1 juni een pop-up museum met een tijdelijke expositie over de afgelopen vijftig jaar van de Merenwijk. In dit pop-up museum, in het pand waar lang de Etos zat, komt ook een verhalentafel waaraan mooie verhalen van bewoners, bezoekers en ondernemers worden opgetekend. Een tijdelijk pop-up pleintje vóór de locatie van de oude Etos maakt het helemaal af met een plek om even te zitten en een kop koffie te drinken.

Op 5 mei 2021 is in de Merenwijk een nieuw burgerinitief gestart: TegenGas. Een groot aantal Merenwijkers maakt zich ernstig zorgen over de ambitie van het college van b&w (burgemeester en wethouders) om de Merenwijk vervroegd, en dus al in 2035, van het gas te laten afsluiten. In onderstaand bericht vertellen de initiatiefnemers meer over hun activiteiten.

Zorgen over gasafsluiting

"De zorgen over de ambities van het college worden veroorzaakt door de uiterst knullige communicatie en het volstrekt ontbreken van argumentatie of het ontbreken van de wens deze te delen. Burgers die zich met oprechte zorg tot het gemeentebestuur wenden, worden gedwongen tot het doen van WOB-verzoeken die na eerst uitputtend te traineren op een formalistische manier worden afgedaan zonder inhoudelijk op de vragen in te gaan. De informatie-avonden die via Youtube worden uitgezonden, zouden zonder meer lachwekkend genoemd kunnen worden als het onderwerp niet zo zorgelijk was.

schets openbare ruimte KopermolenVoorbeeld van een schets van de openbare ruimte rondom de Kopermolen; niet heel anders dan het nu is.Terwijl bouw- en projectbedrijf Van der Vorm nadenkt over verbouwing en uitbreiding van de Kopermolen, is nu de gemeente aan zet om vast te stellen hoe het gebied rondom de winkels eruit komt te zien. Het gaat dan onder meer om parkeerplaatsen, straten, groen en stoepen. Zoals gebruikelijk wil de gemeente de bewoners van de Merenwijk hierbij betrekken. Tot 28 mei kunnen Merenwijkers daarom ideeën aanleveren via 'Doe Mee' – hiervoor is inloggen nodig.

skylineLangs de Willem de Zwijgerlaan kan in de toekomst veel meer hoogbouw komen. In de buurt van de kruising met de IJsselmeerlaan kan het misschien tot 70 meter hoog worden. Dit blijkt uit het verslag van een serie meedenk- en meepraatgesprekken die de gemeente hield in maart. Plannen hiervoor zijn er nog niet – het ging er nu alleen om te peilen hoe de bevolking hierover denkt.

geluidsschermplaatsEen geluidsscherm van 1 m hoog komt tussen de weg en de ventweg (waar de blauwe auto rijdt).Langs de Willem de Zwijgerlaan wordt de komende anderhalve week wat graafwerk verricht. Dit is ter voorbereiding van de bouw van geluidsschermen. Met het graven wil men onderzoeken hoe stevig de ondergrond is en waar eventueel kabels en leidingen liggen. De werkzaamheden gebeuren op 12, 19, 22 en 23 april.

Bij het graafwerk worden mogelijk wat struiken gesnoeid of gerooid. Dit groen zal worden teruggezet na het bouwen van de geluidsschermen. De bouw van de geluidsschermen start volgens plan in het eerste kwartaal van 2022. Die schermen zijn vooral nodig omdat de Willem de Zwijgerlaan onderdeel uitmaakt van de Leidse Ring Noord.