De groenste wijk van Leiden

merenwijk in wordingDe Merenwijk, voordat die werd bebouwd.De Merenwijk ligt krap een meter onder NAP, dus zonder goede dijken zou die onder water komen te staan. 'Hoe houden we het droog?', was de vraag die Merenwijker Joop Mosterd bezighield. Hij vond het antwoord door na te gaan wat Hoogheemraadschap Rijnland allemaal deed en doet. Daar maakte hij een film van, en dook daarvoor ver in de geschiedenis, toen het hele gebied rondom Leiden nog moeras was. Die film van ruim 17 minuten is via Youtube gratis te zien; vanaf minuut 12 komt de Merenwijk in beeld.

slaaghwijk schoonOp 6 januari deed de pittige jeugd mee aan de actie 'Slaaghwijk schoon'.Een enthousiaste vaste kern vrijwilligers heeft op 1 januari de handen uit de mouwen gestoken. Zoals twee jaar eerder is de omgeving van het Broekplein opgeschoond van rommel en vuurwerkresten. Er lag beduidend minder vuurwerkafval dan vorig jaar 1 januari.

De skatebaan, schoolpleinen van de Tweemaster en de Meerpaal zijn onder handen genomen. De actie van de werkgroep wordt door de scholen zeer gewaardeerd. Deze vrijwillige burgeractie wordt eveneens door wethouder North positief benaderd.

Dat dit initiatief niet alleen belangrijk wordt gevonden door de werkgroep zwerfvuil Merenwijk, bleek later na het beëindigen van het veegwerk. Een vijftal volwassenen en vijf kinderen troffen al een schoon schoolplein aan. Volgend jaar zullen wij onze actie op Supporter Schoon eerder bekend maken. Dan kunnen we initiatieven beter op elkaar laten aansluiten.

Overigens kun je driemaal in het jaar meedoen met een zwerfvuilactie in de Merenwijk – in de lente, de zomer en in de herfst. De aankondiging staat dan in de Merenwijk Agenda en op de site van de WVM.

Onze beste wensen voor in het nieuwe jaar en wie weet treffen wij elkaar.

Werkgroep

 

Er wordt al wekenlang flink gewerkt op het eilandje De Strengen, inclusief de grasvlakte aan de waterkant waar 's zomers zo veel mensen verblijven. Wie er een stukje wandelt, ziet dat er veel is gedaan. Maar wat is het resultaat? Dat is mooi te zien op een filmpje dat Gideon Goedhart (mail) maakte met een drone. De opname is gemaakt van boven het zwemwater van 't Joppe, met in de verte zicht op de Merenwijk. Het filmpje is alleen te zien voor wie is ingelogd op de website van Nextdoor.

Joppe vogelvluchtEen beeld van het werk aan 't Joppe, halverwege december.

Vanaf vlak voor kerstmis is Leiden een bordspel rijker: Culturele Citytrip. Dat spel bestaat uit de kaart van Leiden met daarop onder andere de musea, theaters, dansscholen en bibliotheken van de stad. Op woensdag 23 december zal het spel in het Leidsch Dagblad verschijnen. Daarna is het spel gratis te downloaden op www.cultuurcoachleiden.nl. Om het vervolgens te kunnen spelen, moet het eerst worden geprint en geplakt op stevig karton.

Het spel Culturele Citytrip is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over wat voor moois Leiden te bieden heeft op cultureel gebied. De spelers gaan op het spelbord de hele stad door en krijgen allerlei opdrachten, waardoor het tot het laatst spannend blijft wie het spel gaat winnen.
Het bordspel is geschikt voor iedereen vanaf 6 jaar.
Dit spel is een initiatief van de Cultuurcoaches en is getekend door de jonge Leidse cartoonist Nik Heemskerk.

kopermolen huiskamerDe vernieuwing van winkelcentrum De Kopermolen én het openbare gebied daaromheen verloopt volgens een traag proces. Maar gestaag is er voortgang. De gemeenteraad stelt misschien nog dit jaar voor dat gebied een 'kaderbesluit openbare ruimte' vast, ofwel een plan in ruwe hoofdlijnen. Voor de wijkvereniging is dat reden om twee werkgroepen nieuw leven in te blazen. Het gaat om de werkgroepen Groen en Openbare Ruimte. Vandaar nu de oproep: doe mee!

kruispunt werkstartOp maandag 23 november is gestart met de reconstructie van de kruising Broekweg-Veluwemeerlaan.Er lijkt veel verkeerd te lopen rond de aanpassing van de kruising van fiets/voetpad Broekweg met de rondweg, die ter plekke Veluwemeerlaan heet. In een ultime poging om de plannen te wijzigen is Wijkvereniging Merenwijk mede-ondertekenaar van een brief die op donderdag 19 november is gestuurd aan wethouder Ashley North, maar inmiddels is het werk aan de weg op maandag 23 november begonnen.

De wijziging van de kruising van fietspad Broekweg met de rondweg (Veluwemeerlaan) start op maandag 23 november. Die klus gaat vier weken duren, mede omdat er wel altijd over één weghelft doorgang moet zijn voor bussen en hulpverleners, en daarmee ook voor gewone auto's. Voor fietsers is er geen blijvende doorgang; zij worden omgeleid door de wijk, wat zal worden aangegeven met borden.

De kruising wordt zodanig aangepast dat niet langer fietsers voorrang hebben, maar auto's. Dit is naar verwachting veiliger, omdat het overeenkomt met wat mensen verwachten. De Wijkvereniging Merenwijk bepleitte overigens een ander soort aanpassing: laat fietsers en wandelaars voorrang houden en maak voor auto's een knik in de weg om de snelheid af te remmen.

De gemeente Leiden heeft in de woonbuurten in de nabijheid van die kruising een brief verspreid met meer informatie over de werkzaamheden. Daarbij zat ook een plattegrond die bedoeld is om de omleidingsroutes weer te geven. In feite is dit meer een werktekening voor gemeentewerken waarop is aangegeven op welke plekken allemaal waarschuwingsborden moeten komen te staan die de omleiding aangeven. Die plattegrond staat hieronder – klik erop voor een grotere versie.

Broekweg Veluwemeerlaan aanpassing

skyline leiden2040

groenestad Weergave van de 'verhaallijn' Groene en Gezonde Stad
Leiden bouwt flink: woningen, wegen, af en toe iets groen. Telkens zijn er plannen voor één, twee of drie jaar verder. Maar nadenken over de langere termijn gebeurt ook! Al geruime tijd is de gemeente bezig met 'Visie 2040', ofwel het vormen van een idee hoe de stad er in 2040 uit zal zien. Iedereen mag daarover meedenken. Dus wie meent goede ideeën te hebben over de verdere ontwikkeling van de stad, moet vooral zijn/haar stem nú laten horen.

Door de coronapandemie verloopt het proces rond Visie 2040 anders dan aanvankelijk gedacht. Er was op 27 oktober een 'webtalk', ofwel een online bijeenkomst over de visie. Een film van die webtalk (1 uur, 37 minuten) is alsnog bekijken. Handiger is om eerst zelf de Visie 2040 te downloaden (5,8 MB) en de 32 pagina's met veel afbeeldingen in te kijken. Daarop reageren kan nog tot uiterlijk 11 november. Of lees meer info over de visie op de website van de gemeente Leiden.

Duidelijke keuzes, voorlopig vage invulling

Als het gaat om stedebouwkundige planning, is een 'visie' gewoonlijk nog vrij vaag; er staan misschien wel duidelijke keuzes in, maar concrete beslissingen liggen dan zeker nog niet vast. Er is immers nog veel discussie mogelijk. Vast staan al wel enkele uitgangspunten: 7 'Leidse waarden' en 6 'verhaallijnen'. De zeven Leidse waarden zijn:

  • Kennismaken, delen, overdragen
  • Verbondenheid met elkaar
  • Compact en nabij
  • Groen versterken
  • Historie koesteren
  • Waterstad
  • De stad is van ons allemaal.

De zes verhaallijnen vallen min of meer samen met die waarden.

Enquete

De volgende stap in de wording van de Visie 2040 is het opvragen van reacties van Leidenaren via een enquete. Die enquete is te bereiken via deze link, maar om die enquete te kunnen invullen is het nodig eerst in te loggen of een account aan te maken. Het vergt helaas wat scrollen en klikken om alles te zien te krijgen.

In de huidige versie van Visie2040 speelt de Merenwijk slechts een bijrol. Het kan daarom goed zijn om na te denken over hoe de Merenwijk er over twintig jaar uit zo moeten zien.