De groenste wijk van Leiden

De flats aan de Arendshorst krijgen ondergronds containers. Deze beslissing werd op 26 februari 2016 bekend gemaakt. Alle (overige) locaties in de Merenwijk staan aangegeven op de volgende kaart:

http://gemeente.leiden.nl/fileadmin/files/Projecten/IB_14303_OC_Merenwijkdistrict-Overzicht-A0L_02.pdf

Deze containers zijn alleen voor restafval. Wanneer de gemeente de oude - en door veel omwonenden als zeer lelijk ervaren- bovengrondse containers aan de Lariksrode aanpakt blijft gissen. De wijkvereniging gaat dit binnenkort aankaarten.

Algemene informatie over ondergrondse containers is de vinden op de website van de gemeente over dit onderwerp: http://www.leiden.nl/ondergronds.

De gemeente Teylingen, grotendeels eigenaar van het groene natuur en recreatie gebied ten Noorden van de Merenwijk, is het overleg gestart met de bewoners van de Merenwijk. De komende jaren moet het gebied een impuls krijgen om leuker, spannender en waar mogelijk natuurlijker te worden.

Het eerste overleg van dinsdag 1 maart 2016 ging over de planning in de komende jaren. Het project start snel met een aantal werksessies, en zal pas daarna leiden tot een visie, gevolgd door uitwerking in een concreet plan. De wijkvereniging Merenwijk is blij dat ze zo vroeg in het proces al mee mag denken. De werkgroep Groen & Water gaat zich inzetten voor de ontwikkeling van de Kagerzoom, en zal dit punt op haar volgende bijeenkomst (8 maart 2016) bespreken.

In november van het afgelopen jaar heeft de wijkvereniging Merenwijk zijn visie gegeven over de kruispunten bij de IJsselmeerlaan en de Gooimeerlaan. Wij zagen twee varianten voor elk van de kruispunten die het beste pasten bij de wens van de Merenwijk bewoners, de optimalisatie van de huidige situatie en de rotondes. Hoewel een echte meerderheid voor elk van de oorspronkelijke vier varianten niet uit de door de gemeente uitgevoerde enquête was gekomen waren het deze twee varianten die het grootste draagvlak kenden volgens de wijkvereniging. Wij hebben dan ook in het overleg met de gemeente aandacht gevraagd voor onderdelen van de door ons haalbare twee varianten en onze zienswijze hierover als advies meegegeven.
Het is goed dat er eindelijk een beslissing is genomen op 17 februari 2016 na een lange tijd van onzekerheid sinds de laatste aanpassingen die de Merenwijkers als een slechte oplossing zagen en veel ophef opriepen. De komende periode zullen wij als wijkvereniging in gesprek blijven met de gemeente over de details van de uitvoering. Hierbij valt te denken aan het inzichtelijk maken van de kosten en de eisen van de verkeersveiligheid, maar ook de doorstroom via deze rotondes. Niet alleen voor het normale autoverkeer, maar ook voor bussen en vrachtvervoer en waar dat geldt de veilige oversteken voor fietsers en voetgangers, zoals een voetgangers oversteekplaats tussen de Zijldonk en de Milanenhorst. Zeker niet het minste punt is ook het groen. Door de verschuivingen van het asfalt zal er wat groen moeten sneuvelen, maar er zal daarvoor ook gevarieerde begroeiing van goede kwaliteit terug moeten komen.
De gekozen oplossing zal niet door alle bewoners even positief worden gevonden. Dat kan ook niet gegeven het ontbreken van een overtuigende meerderheid. Maar belangrijk is dat er in ieder geval een keuze is gemaakt. De puntjes op de i komen er aan. We gaan zeker niet stilletjes wachten, maar blijven actief de vorderingen volgen en zullen waar nodig onze inbreng te berde brengen.
Houd deze website van de wijkvereniging in de gaten en volg ons in dit traject.

Op zaterdag 12 maart doet de wijkvereniging Merenwijk mee met NLDoet. De werkgroep Groen wil het Merenwijk park en de brede omgeving rond de Kopermolen opruimen. De gemeente helpt mee met het ophalen van al het afval, we mogen gebruik maken van de Regenboog en we hopen op versnaperingen vanuit de winkeliers van de Kopermolen.

Zwerfafval staat heel hoog in de irritatielijst die we hebben samengesteld aan de hand van de opmerkingen in de enquete en bij de oprichtingbijeenkomst. Buiten dat we betere afspraken met de gemeente willen maken, gaan we er zelf ook echt iets aan doen. Daar hebben we wel handjes bij nodig! Meld je aan via de website van NLDoet: http://klussen.nldoet.nl/nldoet/klus/?documentid=17656 .

Wilt u bij andere acties helpen in de Merenwijk? Dat kan natuurlijk ook! Zoek uw klus op de website van NLDoet.

De Forellenbuurt, onderdeel van Zijlwijk-Noord in de Merenwijk, heeft een prachtige subsidie binnen gehaald om de buurt groener en leuker te maken. Ze kunnen aan de slag met 1.000 euro,  toegekend door het Oranje Fonds. Buurtbewoonster Fanny is heel blij: “We krijgen onder andere geld voor een snoeicursus. Een paar jaar geleden hebben we namelijk veel fruitbomen geplant langs het Forellenpad en die hebben een snoeibeurt nodig.” Fruitbomen die gesneuveld zijn, worden bovendien vervangen.

Van het bedrag kunnen veel kleine groenprojecten worden uitgevoerd in de buurt. Bewoners gaan de Forellen groener maken met bloembollen, bessenstruiken en bloemen in boomcirkels. “In de zomer gaan we een bijenhotel plaatsen, kinderen kunnen dan hun mini-bijenhotel erbij maken. En tot slot gaan we een kruidentuin aanleggen voor de buurt,” aldus Fanny.

De fondsaanvraag is mede mogelijk gemaakt door de Wijkvereniging Merenwijk. “De aanvraag verliep via de Wijkvereniging, omdat alleen verenigingen en stichtingen een beroep kunnen doen op het Oranje Fonds. We zijn dus heel blij met de oprichting van de Wijkvereniging Merenwijk.” legt Forellenbewoonster Marieke Holzapfel uit.

Uw buurt ook groener en leuker? De wijkvereniging helpt u met de aanvraag en het verzorgen van de administratie. Neem contact op via

De gemeenteraad op heeft op dinsdag 16 februari het besluit gepubliceerd om de aanpassingen van de kruispunten in de Merenwijk uit te voeren als rotondes.

http://gemeente.leiden.nl/nieuwsitem/artikel/collegebesluiten-gemeente-leiden-16-2/2559/

De wijkvereniging heeft in haar eerdere advies aangegeven mee te willen praten bij de uitwerking, en de definitieve keuze voor een ontwerp bij de politiek te laten. Gelukkig heeft de gemeenteraad ingestemd, en ze beloven in het besluit dat de wijkvereniging mee mag praten bij de uitwerking.

Volg de voortgang op onze website, en via twitter!

 

De Kopermolen 

De wijkvereniging zit samen met gemeente en winkeliers aan tafel. Ze zijn de gesprekken begonnen om te bepalen hoe de toegezegde 30.000 EUR vanuit de gemeente het beste besteed kan worden. Vooral het aanzien van het gebied rond de Kopermolen heeft de aandacht. Een vrolijkere aankleding is goed voor iedereen.

Meepraten?

Met het project 0M!, Energie in de Merenwijk, heeft een groep buren van Scilladuin en Primuladuin bekeken hoe zij hun woningen zo energiezuinig mogelijk konden maken. Ze hebben in kaart gebracht wat nodig is voor een Nul-Op-De-Meter woning, een huis dat evenveel energie verbruikt als opwekt. En daar mag iedereen in de Merenwijk van meeprofiteren. De uitvoering en resultaten van dit eerste project staan op http://www.wijzijnom.com/portfolio-item/mar-koene/

In de Grassen, de Dalen, de Werven en de Duinen gaat in ieder geval weer een burengroep van start.
Ook geïnteresseerd? Neem contact op met de eerste burengroep via , of vertel de wijkvereniging Merenwijk wat u ervan vindt!